Jak na věc


hledám pronájem nebytových prostor brno venkov

Obraťte se s prodejem na naše makléře

    Máte-li zajímavou investiční příležitost, zašlete nám vyplněný formulář z této strany, můžete se zaregistrovat pro získání více informací nebo nás kontaktujte. Naši specialisté vám navrhnou další postup.
    Mám připraven konkrétní investiční projekt s jasně specifikovanými parametry a návratností (například výstavba a provozování energetického zdroje) a hledám vhodného investora. Dávám přednost prodeji části podílu, jsem ale připraven prodat i celý projekt. Jaká kritéria musí investiční projekt splňovat, aby přilákal investory, jak prodej projektu probíhá a mnoho dalších informací je k dispozici v sekci Často kladené otázky.
    K jednotlivým nabídkám přistupujeme vždy individuálně. Pokud chcete váš záměr chránit, poskytněte zatím pouze kontaktní informace a zašleme vám dohodu o mlčenlivosti. Odesláním formuláře se nezavazujete k další spolupráci a vaše údaje nebudou dále využity.


Co s novým záměrem a jak sehnat investora?

    Mám fungující společnost s ověřeným produktem a stálými zákazníky a je možné prokázat výsledky za několik předcházejících období. Chci investorům nabídnout prodej části své firmy pro zajištění financování rychlého rozvoje nebo prodej celého vlastnického podílu. Co vše musí splňovat firma při vstupu investora, jak prodej probíhá a mnoho dalších informací je k dispozici v sekci Často kladené otázky.
    Naše odměna je vázána na vstup investora a bývá obvykle do 5 % z investované částky. Cena se vždy stanovuje dohodou se zákazníkem podle složitosti, rozsahu a nastavení parametrů spolupráce.
    Máte zcela nový investiční záměr, investiční projekt nebo chcete prodat firmu či její část na zajištění financování rozvoje společnosti? Hledáte vhodného investora? INVESTMENT CONSULTING vám pomůže najít investora, neboť dobře zná investiční prostředí a disponuje kontakty na investory.
    Na nové investiční příležitosti neboli start-up se specializují fondy rizikového kapitálu nebo tzv. business angels investoři, kteří většinou požadují značnou angažovanost nositele nového záměru. Významným přínosem pro úspěšnou realizaci start-up je poskytnutí ověřeného know-how a kontaktů ze strany investorů. Co novému investičnímu záměru nesmí chybět, jak hledání investora probíhá a mnoho dalších informací je v sekci Často kladené otázky.


Celofiremní školení Agentury Zvonek v prostorách univerzitní knihovny UTB ve Zlíně

    Pro přehlednost jsou investiční příležitosti rozděleny do tří základních oblastí, každá z nich má určité společné prvky. Toto uspořádání umožňuje investorům snadnější a rychlejší orientaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00