Jak na věc


hiv bez příznaků

informování sexuálních partnerů 19. 9. 2018

    Pokud nemocný s HIV respektuje pravidla, není žádný důvod, proč by se ho měli členové rodiny, přátelé či spolupracovníci bát. Nenakazíte se tím, že se přátelsky políbíte na tvář, že se napijete ze stejného hrnečku. Pokud se naučíte používat správně kondom, pak není nebezpečný ani sex. Chce to jen být opatrní a vědět maximum o prevenci.
    První stádium HIV je bezprostředně po infekci, kdy nemoc probíhá zcela bez příznaků, v druhé fázi se objevují vůbec první příznaky, třetí fází je označován stav nakažení HIV, kdy  počet T-buněk CD4 klesne pod 200. HIV se tak dostává do pokročilého stádia, kdy může v některých případech přejít i do onemocnění AIDS. V této chvíli se může objevit i Kaposiho sarkom, což je typ rakoviny kůže anebo také i pneumonie. Je důležité, aby léky byly nasazeny včas a stav byl, pokud možno co nejdéle v druhém nebo třetím stádiu. Naštěstí dnes je to již možné, protože existují již velmi dobré léky, které to dokáží.
    Pokud si všimnete, že se vás týká některé z těchto příznaků, navštivte nejbližší odběrové středisko. Odběr může proběhnout anonymně a neplatí se. Doporučujeme však, abyste tak učinili co nejdříve. Čím dříve totiž dojde k odhalení, tím dříve může být nasazena léčba a tím lepší je i prognóza.


Fungování HIV centra 21. 11. 2018

    Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.
    Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.
    V případě, že jste měli dobrovolně před několika dny či týdny nechráněný sexuální styk s osobou, která by mohla být potenciálním nosičem viru HIV, pravděpodobně vám nezbývá nic jiného než přečkat dva až tři měsíce nejistoty a pak si nechat udělat test v nejbližším AIDS centru nebo v některém z dalších testovacích míst.


neustala zmena leku vlivem pojistovny 20. 12. 2018

    Viru trvá poměrně dlouho, než prolomí vaši imunitu. Ve fázi oslabenosti se mohou objevit určité náznaky onemocnění, ale obvykle se jedná o nespecifické reakce, které by se vás za normálních okolností netýkaly. Jde o opakující se plísňové infekce, opakující nachlazení, virové infekce a chřipky. Nemocného může zlobit motorika, demence a zmatení.
    Člověk s virem HIV by měl o své chorobě informovat rodinu a přátele, aby se mohli účinně bránit nákaze. Aby HIV infikovaný člověk nenakazil lidi ve svém okolí, musí dodržovat určitá pravidla. V běžném životě to znamená dodržování základních hygienických návyků, kterými by se měl řídit každý člověk.
    V této poradně jsou obsažena témata týkající se života HIV pozitivních lidí a je určena výhradně HIV pozitivním lidem. Jedná se o téma Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS, kde se dotazy mohou týkat léčby HIV a osobního života s HIV. Na dotaz Vám odpoví lékař. Další oblastí je poradenství našich sociálních pracovníků ve věci ubytování a azylových služeb. Dalším tématem je diskriminace nebo stigmatizace HIV pozitivních lidí ve společnosti. Na dotazy odpovídá náš právník. Na dotazy odpovídáme v pracovní dny nejpozději do 48 hodin.


Bez řádného pojištění 15. 11. 2018

    Pokud od vysoce rizikové události ještě neuběhlo 72 hodin, je tu stále šance rozvoji HIV infekce zamezit a zahájit ochranu proti přenosu viru. Ačkoli to zní velmi nadějně, je to metoda nejistá, drahá a má hodně nežádoucích účinků. Jde o to, že dostáváte stejně protivirové léky, jaké užívají i HIV pozitivní pacienti. Nemusí ale vždy zabránit přenosu HIV infekce.
    Nutno upozornit, že zcela bez příznaků nemocný může fungovat i 10 let po nakažení virem. v tomto období nemocný absolutně nic necítí, a to i přesto, že ve skutečnosti vir HIV postupně přestavuje tělo a nabourává imunitní systém natolik až se začne rozpadat. Někteří lidé si v této době stěžují na zduřené uzliny.
    Aby byl test spolehlivý, je nutné být trpělivý a počkat několik týdnů. Teprve po 2-3 měsících od nákazy virem HIV lze totiž laboratorním vyšetřením spolehlivě prokázat HIV protilátky nebo antigen viru HIV. Do té doby nemusí být HIV infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná – hovoří se o tzv. „imunologickém okénku“. „V tomto období je infikovaná osoba nositelem velkého množství viru HIV. Při nechráněném sexuálním styku, sdílení injekčních pomůcek a darování krve představuje vysoké riziko pro své okolí.  Proto je nutné během 8-12 týdnů, než budou známy výsledky testu, se chovat tak, jako by člověk byl HIV pozitivní,“ říká MUDr. Hanuš Rozsypal.


Co dělat, když se objeví příznaky a vy pojmete podezření?

    „Zásadní je, že dodržet pravidla při sexu. Přenosu při něm lze zabránit pouze abstinencí nebo správným používáním kondomu. Úzký a trvalý kontakt související s běžným každodenním životem nevede k přenosu HIV. Rozhodně se nemusíte bát přenosu třeba přes talíř - nádobí použité HIV pozitivní osobou lze umývat normálně spolu s ostatním nádobím. Virus se nepřenáší přes prkénko na záchodě. I přátelské políbení na tvář a běžný společenský styk jsou zcela neškodné,“ vysvětluje říká MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. z AIDS centra Fakultní nemocnice Na Bulovce.
    Pokud máte zájem o otázky a odpovědi z nějaké specifické oblati, můžete výběrem tématu omezit zobrazené otázky. Bližší popisy a statistiky otázek naleznete v přehledu témat.
    Problematické je i to, že protivirová terapie má i dost závažné nežádoucí účinky. Může například podpořit rozvoj cukrovky. Rozhodně to tedy není běžná forma prevence. Jednodušší a levnější je používat kondom.
    HIV, čili human immunodeficiency virus, česky virus lidského imunodeficitu, je nebezpečný vir, z řádu retroviru. Principem tohoto viru je to, že mění genetickou informaci. Vir HIV napadá hlavně buňky imunitního systému, a to hlavně T lymfocyty nesoucí receptor CD4, přičemž infikovat pak může i jiné buňky. Tento světový strašák, se projevuje určitými příznaky, jejichž vysledování je velice důležité pro vytvořen prognózy onemocnění.


Benefity antivirotik 31. 12. 2018

    Ihned po nakažení se žádné příznaky neobjeví, a to i přesto, že člověk nakažlivý už je. Nemoc má nějakou inkubační dobu, kdy nepociťuje žádnou změnu. Pak se však objeví horečka, zvětšené mízní uzliny, vyrážka, nevolnost nebo dokonce zvracení a jiná zánětlivá onemocnění. K dalším projevům pak náleží vyčerpání, neurčité bolesti, bolest v krku, suchý kašel a někdy dokonce i zápal plic. Nemocný se v noci nepříjemně potí, bolavé svaly, ztrácí na váze, diví se změnám kvality nehtů, bojuje se soustředěním a pozorností a velmi často se potýká s kvasinkovými infekcemi. Tyto prvotní příznaky souvisí s opary, neuropatií i s problémy s menstruací.
    Pokud nejde o znásilnění či jiný trestný čin, jako například bodnutí infikovanou jehlou, hradí toto preventivní opatření plně samotný žadatel. Je třeba počítat s úhradou minimálně 15 000 až 30 000 Kč. Podávání léků nezabrání stoprocentně infekci, jen sníží riziko přenosu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00