Jak na věc


historie suchdola

Suchdol - Památky a významné objekty

    K nejvýznamnějším objektům dnešních dnů patří rozsáhlý areál České zemědělské univerzity, nová Základní škola Mikoláše Alše, dvě mateřské školy, knihovna či hotel Wienna. Přes katastr má vést pražský vnější dopravní okruh, jehož projekt je zdrojem protestů místních obyvatel. Součástí okruhu má být i přemostění Vltavy mezi Suchdolem a Bohnicemi.
    K významnějším objektům patří rozsáhlý areál České zemědělské univerzity, nová Základní škola Mikoláše Alše, Brandejsův statek jinak zvaný Suchdolský zámeček a kaple sv. Václava.
    Na konci 17. století řádil i v Suchdole mor. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička, později pak kaple sv. Václava, v Sedlci kaple Nejsvětější Trojice v roce 1725. K památným stavbám patří kromě budov obou statků i hostinec Na Chumberku nazvaný podle pruského generála Humperta z prusko-rakouské války, dále Trojanův mlýn, zvonička z r. 1846 u nejstaršího domu čp. 2. V druhé polovině 19. st. pozvedli suchdolské panství Brandejsové.
    Dopravu zajišťují místní autobusové liny čísla 107, 147, 502, 359 a 355. Nejbližší železiční stanice je Praha-Sedlec a leží na trati 091 Praha - Kralupy nad Vltavou. Nejbližší letiště je v Praze-Ruzyni. Přes 80% letadel přelátá nad Suchdole při přistání či startu z ruzyňského letiště.


Suchdol - Občanská vybavenost a sport

    Osada byla založena na počátku 13. století slovanskými osadníky. Postupem času však v osadě převládli osadníci němečtí. Roku 1257 se osada nazývala Suchodol nebo Suchidol. Podle latinských listin z roku 1337 se nazývala Cuchenthal, roku 1430 Zauchenthal, a roku 1597 Zauchtl. Český název Suchdol se poprvé objevuje v 15. a 16. století.Ve 13. století spadala osada pod panství fulnecké spravované Smilem z Lichtenburka. Poté se jejími pány stali páni z Kravař. Po krátkém období, kdy patřil Suchdol pod Helfštýn, se vrátil roku 1475 zpět pod fulnecké panství, které později koupil Jan ze Žerotína. V té době zde žilo jak katolické obyvatelstvo, tak i obyvatelstvo lutherské víry, které však v 18. století odešlo do Horní Lužice. Majitelé panství, do kterého spadal Suchdol, se poměrně často střídali až do roku 1806, kdy jej zdědila Valburga Truchsess-Waldburg-Zeil, známá dobrotitelka celého okolí. Posledním majitelem panství byl rod Chlumecký-Bauer, který jej vlastnil až do roku 1918.Za zmínku urč
    Suchdol je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 431,21 ha, rozkládající se na severu Prahy na levém břehu Vltavy a náležející od roku 1990 k městské části Praha-Suchdol. K Praze byla původní obec přičleněna 1. ledna 1967 jako součást Prahy 6.
    Od r. 1990 je území Sedlce připojeno k Suchdolu, s nímž nyní tvoří samostatnou městskou část Praha – Suchdol.Suchdol je domovem řady umělců, z nichž někteří dosahují významných úspěchů nejen doma, ale i v zahraničí.Průvodcem po historii obce až do dnešních dnů je kniha “Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce” V. Laštovky vydaná nakladatelstvím Scriptorium v r. 1999.


Městská část Praha Suchdol - základní informace

    Praha-Suchdol je od roku 1990 městská část na severu Prahy na levém břehu Vltavy. Původně bylo její území tvořeno katastrálními územími Suchdol a Sedlec. Od 1. ledna 2005 však byla dolní část Sedlce (tzv. Dolní Sedlec) připojena k městské části Praha 6, takže v městské části Praha-Suchdol zůstaly pouze dvě základní sídelní jednotky Sedlce: Budovec (přilehlý k zástavbě Suchdola) a Sedlec-průmyslový obvod B (rozsáhlé území západně od železniční trati). Sedlec se stal součástí Velké Prahy již v roce 1922. V Suchdole probíhá od počátku 21. století intenzivní bytová výstavba.
    Suchdol, obec na sever od Prahy založili Přemyslovci obdobně jako Sedlec v 10. století na cestě mezi Prahou a Levým Hradcem. Suchdol se rozkládá na kopci nad Vltavou, která spolu s hercynským vrásněním utvářela od období starohor dnešní podobu romanticky krásné krajiny, dnes chráněnou přírodní rezervaci.Nejstarší osídlení dokazují nálezy valounové industrie z období před 300 000 lety. Nálezy z doby bronzové – únětická kultura v Tichém údolí, bronzy knovízské kultury v Kozích hřbetech a náramek z keltského pohřebiště v Suchdole – svědčí o téměř nepřetržitém osídlení. Přemyslovci věnovali Sedlec na konci 10. století klášteru Ostrovskému, Suchdol prodali v 11. století svatojiřským benediktinkám, které jej vlastnily až do roku 1421, do husitských válek. Suchdol měl tehdy 100 až 110 obyvatel.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00