Jak na věc


historie suchdola

Suchdol - Památky a významné objekty

    Praha-Suchdol je od roku 1990 městská část na severu Prahy na levém břehu Vltavy. Původně bylo její území tvořeno katastrálními územími Suchdol a Sedlec. Od 1. ledna 2005 však byla dolní část Sedlce (tzv. Dolní Sedlec) připojena k městské části Praha 6, takže v městské části Praha-Suchdol zůstaly pouze dvě základní sídelní jednotky Sedlce: Budovec (přilehlý k zástavbě Suchdola) a Sedlec-průmyslový obvod B (rozsáhlé území západně od železniční trati). Sedlec se stal součástí Velké Prahy již v roce 1922. V Suchdole probíhá od počátku 21. století intenzivní bytová výstavba.
    Suchdol, obec na sever od Prahy založili Přemyslovci obdobně jako Sedlec v 10. století na cestě mezi Prahou a Levým Hradcem. Suchdol se rozkládá na kopci nad Vltavou, která spolu s hercynským vrásněním utvářela od období starohor dnešní podobu romanticky krásné krajiny, dnes chráněnou přírodní rezervaci.Nejstarší osídlení dokazují nálezy valounové industrie z období před 300 000 lety. Nálezy z doby bronzové – únětická kultura v Tichém údolí, bronzy knovízské kultury v Kozích hřbetech a náramek z keltského pohřebiště v Suchdole – svědčí o téměř nepřetržitém osídlení. Přemyslovci věnovali Sedlec na konci 10. století klášteru Ostrovskému, Suchdol prodali v 11. století svatojiřským benediktinkám, které jej vlastnily až do roku 1421, do husitských válek. Suchdol měl tehdy 100 až 110 obyvatel.


Suchdol - Občanská vybavenost a sport

    Na jejich dvoře našel útulek malíř Mikoláš Aleš, který tu vytvořil svá nejkrásnější díla, zejména cyklus Vlast. Sedlecké hospodářství pozvedli nájemci F. J. Maser, J. B. Labler, též kronikář, F. V. Pštross, první český starosta pražský. Koncem 19. st. se rozvíjí průmysl, zejména cihlářský (F. Herget.), vzrůstá počet dělnictva. Od r. 1922 se stal Sedlec součástí Prahy, Suchdol až v r. 1968. Atrakcí Sedlce byl v první polovině 20. st. Slon s restaurací v útrobách. Ve druhé polovině 20. století byly postaveny Sedlecké mrazírny, největší výrobní podnik v obci. Chloubou Suchdola v první polovině 20. století byla obecná škola, v druhé polovině přispěla k vážnosti obce stavba Vysoké školy zemědělské. Po listopadu 1989 byla postavena první česká bezbariérová základní škola a na náměstí vyrostla další dominanta obce – hotel Wienna.
    Společenské, kulturní a sportovní dění občanům zajišťují například dobrovolní hasiči, sdružení Suchdol sobě, každoroční výroba unikátního betlému nebo tělovýchovná jednota Slavoj s oddílem kopané a ledního hokeje.
    Dopravu zajišťují místní autobusové liny čísla 107, 147, 502, 359 a 355. Nejbližší železiční stanice je Praha-Sedlec a leží na trati 091 Praha - Kralupy nad Vltavou. Nejbližší letiště je v Praze-Ruzyni. Přes 80% letadel přelátá nad Suchdole při přistání či startu z ruzyňského letiště.
    K nejvýznamnějším objektům dnešních dnů patří rozsáhlý areál České zemědělské univerzity, nová Základní škola Mikoláše Alše, dvě mateřské školy, knihovna či hotel Wienna. Přes katastr má vést pražský vnější dopravní okruh, jehož projekt je zdrojem protestů místních obyvatel. Součástí okruhu má být i přemostění Vltavy mezi Suchdolem a Bohnicemi.


Městská část Praha Suchdol - základní informace

    Ve 14. století patřil Sedlec pražskému proboštství, pak, do husitské revoluce, strahovskému klášteru, než jej převzalo Staré Město pražské. Poté se vystřídali jako majitelé správa kostela Panny Marie na Louži, Týnský kostel a pražské probošství. Z řady majitelů Suchdola nejvíce obec pozvedl rod Sluzských, s českou historií je spjat také rod Budovců. Na konci třicetileté války byl Suchdol i se statkem vypleněn a vypálen. Došlo zde k bitvě Švédů s císařskými rejtary na poli Na rybářce. V roce 1679 koupili Suchdol emauzští benediktíni a podrželi ho až do roku 1930.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00