Jak na věc


hexakyanoželeznatan draselný

Z éčka.pedie.CZ wiki | Éčka, seznam éček v potravinách, přídatné látky a aditiva, databáze, emulgátory a jejich škodlivost a použití v potravinách

    Éčka v potravinách - přídatné látky - jsou používány z mnoha důvodů: pro prodloužení trvanlivosti, jako ochrana před zkázou, ale také pro zlepšení chuti, vzhledu a vůně a dokonce i pro vytvoření dojmu vysokého obsahu ovoce, vajec, másla, přírodních šťáv apod.
    Do horkého roztoku 20 g žluté krevní soli v 200 ml vody zavádíme chlor. Reakci ukončíme tehdy když kapka reakční směsi nedává s roztokem železité soli modrou sraženinu berlínské modři. Poté roztok povaříme a zahustíme ke krystalizaci. Po ochlazení se vyloučí krystaly červené krevní soli. Vyloučené krystaly odsajeme a překrystalizujeme. Výsledné krystaly jsou červené bez krystalové vody. Matečný roztok obsahuje chlorid draselný a zbytek nevyloučené červené krevní soli.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00