Jak na věc


harmonizační kódy řidičského průkazu

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

    1 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Změna: 177/2004 Sb. Změna: 194/2006 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen zákon) k provedení 104 odst. 5, 105 odst. 5, 106 odst. 4, 107 odst. 3, 109 odst. 10, 110 odst. 6, 111 odst. 9, 113 odst. 9, 115 odst. 8 a 122 odst. 2 zákona: ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 1 Řidičský průkaz České republiky (1) Řidičský průkaz České republiky (dále jen řidičský průkaz) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm. (2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě podpisu drţitele řidičského průkazu, který je vyhotoven vlastní rukou ţadatele o vydání řidičského průkazu. (3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden a) nápis Česká republika, b) rozeznávací značk


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00