Jak na věc


gremium majitelů lékáren olomouc 24.10.

29. 01. 2018Vědecké grémium SSHR ČR zasedalo ve VTÚ

    Programová skladba pro vědecké grémium SSHR ČR, jehož členové reprezentují ministerstva a státní instituce, akademickou sféru nebo složky integrovaného záchranného systému, zahrnovala jak prezentační část, tak praktické ukázky dílčích projektů VTÚ. Na úvod informoval ředitel státního podniku Jiří Protiva členy vědeckého grémia o působení VTÚ při naplňování potřeb státu ve stanovených oblastech, přičemž se nezaměřil pouze na řešení projektů, včetně výroby prototypů a malosériové výroby, ale také na vypracování analýz, podkladů a studií či technickou pomoc a zkušebnictví. „Aktuálními tématy jsou pro VTÚ mimo jiné antidronová ochrana, robotika, řízení letového provozu, rozvoj minometů a nová munice nebo oblast bojových vozidel pěchoty a protiletadlových raketových kompletů,“ konstatoval J. Protiva.
    Následná diskuse potvrdila dynamický rozvoj spolupráce mezi oběma státními institucemi. „Průsečík odborných činností mezi SSHR ČR a VTÚ není sice veliký, ale kvalitativně ojedinělý a nezbytný. Tím, že obě státní instituce spolupracujeme se složkami IZS, rozšiřuje se náš prostor součinnosti. Diskuse ukázala, že před sebou máme i nová témata. Prezentace VTÚ nám umožnila blíže se seznámit s obranným výzkumem, vývojem a zkušebnictvím, což je pro nás významné poznání. Portfolio činností VTÚ je unikátní pro potřeby státu,“ řekl předseda Vědeckého grémia SSHR ČR Dušan Vaněk a stejně tak jako předseda Správy státních hmotných rezerv České republiky Pavel Švagr poděkoval státnímu podniku VTÚ za organizační zabezpečení výjezdního zasedání grémia, které se koná dvakrát do roka.             


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00