Jak na věc


globalizace

Globalizace a megatrendy - esej

    Redakce ani autor tohoto webu nezodpovídá za správnost ani původ uveřejněných referátů. Referáty, seminárky a maturitní otázky jsou zde díky dobrovolnosti majitele webu a příslušných autorů. Jakékoliv užití obsahu stránek nebo jeho části bez souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno, pokud není uvedeno jinak.
    Práce popisuje globalizaci ze všech možných úhlů, nastiňuje neznámé aspekty této politiky, problémy, cíle, ale také její výhody. Poukazuje na problém ... (detail)
    Jedná se o esej zaměřenou na hodnocení globalizace a megatrendů v podnikání. Práce vysvětluje některé pojmy jako globalizace a glokalizace, přináší př... (detail)
    Práce nejprve definuje globalizaci a globální problém. Poté se zabývá vznikem a vývojem globalizace, včetně podmínek, které ovlivňují její rozvoj. Dal... (detail)
    Práce je úvahou na téma globalizace. Uvádí, jaké jsou její příčiny, výhody, i důsledky v souvislosti s klimatickými změnami. Charakterizuje její ekono... (detail)
    Práce se věnuje představení jednotlivých důsledků globalizace z různých hledisek: ekologie, světová ekonomika, společenské důsledky, změny životního s... (detail)


Marketingové strategie na globálních trzích

    Uspokojení preferencí více zákazníků a kdekoli na světě. Např. v českém obchodě je možné bez problémů koupit kokosové mléko nebo suroviny na japonské jídlo “suši”.
    Standardizace výrobků a programů – výrobky musí splňovat určitá kritéria platná po celém světě, což zvyšuje jejich kvalitu.
    Práce z předmětu Právo bezpečnosti a obrany je sepsána jako odborná esej na téma globální terorismus. Pokouší se osvětlit některé základní aspekty ter... (detail)
    Práce se zabývá historií a významem globalizace v rámci ekonomické integrace. Charakterizuje vývoj globalizačních a integračních snah, a věnuje se jej... (detail)
    G. nepodléhá žádné stupnici hodnot, není omezena žádným řádem, není regulována žádnou světovou autoritou. Nebezpečí – nadnárodní společnosti nejsou korigovány a pokud nějaká země nevyjde vstříc jejich diktátu, jednoduše se přesouvají jinam – tam, kde jsou lepší podmínky.
    Přináší prospěch jen jedné části lidstva, přičemž ta druhá žije v absolutní chudobě. Globalizace je příležitost pro silnější a ohrožení pro ty slabší.


Globalizace a globální problémy

    Práce obsahuje úvahu na téma, co je to globalizace. Zamýšlí se nad událostmi, které vedly k jejímu vzniku, formami jejího projevu, a důsledky pro spol... (detail)
    Seminární práce zaměřená na rozličné důsledky a hrozny, které často zůstávají skryty, popřípadě nejsou přímo spojovány s globalizačními procesy. Práce... (detail)
    Gigant – nadnárodní společnost - likviduje místní výrobce. Spotřebitel pak odvádí daň do té části světa, kde je jí nejmíň třeba.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0034:38:28