Jak na věc


friee video eroti zdarma video

1. března 19.30 hodin JAN BURIAN: EKOLOGIE DUŠE

    10 1616, VIII. 20. Na hradě Pražském. SARTORI Císař Matyáš uděluje bratřím Valentinu. Mikuláši a Jiřímu Sartori erb a lenní artikul. Něm., orig. perg. vyd. ŘK, dep. ve SOA Brno. E 17 Dgminikáni Znojmo (inventář K. Morste1n. J. Radimski. M. Svábenský, Brno 1952), inv.č.)). pečet na zlatých šnůrách. Hobilitační spisy dep. v RSA. ŘA. - Literatura: Frank III, s.224 (z ŘA). - ~opis erbu: Červeno-černě polcený štít; vpravo stříbrné břevno, na něm černá poštovní trubka se zlatým a černým řemením a zlatým kováním, náústkem vpravo, provázené stříbrnými liliemi; vlevo zlatý vzpřímený dvouocasý lev s červeným jazykem. Na štítě korunovaná kolčí přilba. Klenotem rozložená křídla, dělená vpravo červeno-stříbrně. vlevo Zlato-černě, mezi nimo rostoucí zlatý lev s červeným jazykem a se zlatou šavlí v tlapě. Přikrývadla černo-zlatá a červeno-stříbrná. Miniatura ve středu textu, 125x97mm. Erb je umístěn do modrého, zlatě damaskovaného oválu ve zlatém rámu. Ve fialových rozích čtyři andílci s nazelenalými


Vyberte si o co máte zrovna zájem

    4 jejioh podpisy běžné (obr.15). Z rozboru erbovníoh miniatur je zřejmé. že na jejich výzdobě se podílely desítky malířd. Panovnické kanceláře ve středověku zřejmě malíře trvale nezaměstnávaly; byli najímáni prostě malíři. kteří byli k dispozici v místě vydání listiny (obr.1). Ovšem postupně. jak se panovnický dvůr usazoval na jednom či jen několika málo místeoh.okruh malířd se omezoval a častěji najdeme díla ~ednoho autora nebe dílny. Teprve na sklonku 17.stol. patrili malíři miniatur mezi personál kanceláře. Většina listin tohgto souboru pochází ze 17.stol. Není to jistě náhodné. nebot ~ té době vyvrcholil~ typová rozličnost i výtvarná úroven erbovníoh listin. Umyslně jsem potlačil listiny z 18.stol o nichž jsem pojednal nedávno právě na stránkách Heraldioké ročenky. Kromě dochovaného originálu uvádím i některé opisy příslušných listin. zejména ty. které vznikly z úřední potřeby. Chybí zde ovšem údaje o opisech listin v českých deskách zemských; ty si však případný zájemce mvže snadn


zahradnictví eshop zásilkový prodej

    24 Obr.5 Svědčí o tom už úvodní protokol příslušné iistiny,(35) v němž se uvádí že erb je udělován Eliáši Kohlstrunokovi, který již šestnáct let zastává Grantz-, Zoll- und Ungeld Einnehmeramt zu Tetschen an der Elben~ ~ této funkci,se v děčínských městských ~ísemnostech setkavame s jeho jmenem od r (36) Císerským výběrčí~ hraničního ola a zároveň děčínským purkmiatrem byl Eliás Kohlstrunok z Kohlfeldu ještě , kdy koupil od vdovy Dorot~ Beutelové z Gluoksber~u, příslušnice jiné děčínské erbovn1 rod;ny, ~ům na rohu naměstí a dnešní Vjaznioké ulioe.(31) Zemrel az někdy před 14. červenoem 1660, kdy tento dům spolu s pozemkem před Kostelní branou převzala vdova Zuzana Ko~lstruncková Z příslušné smlouvy vyplývá, že její manzel byl dvakrát ženat. Z prvého manželství'byli tehdy na živu, již dospělí synové Eliáš a Jan Eliáš, z druhého manželstv1 pooházelo osm žijícíoh potomků. V majetku rodiny zilstal dům až do r. 1611, kdy jej vdova Zuzana i ost~tní eědioové z obou manželství prodali Matyáai K


Vše co potřebujete, chytře a online

    18 1905, IX. 5. Ve Vídni. FRIES z FRIESENBERKA Císař František Josef I. pozměňuje erb Augustu hraběti Friesovi a uděluje mu přídomek z Friesenberka. Něm., orig. perg. v formě knihy o 4 listech, dep. ve SOA Brno t G 75 Fries - Cetná Hora (inveutář J. Radimský, Brno 1952J, perg.č.9, pečet na zlatých šnůrách chybí. Oelý rukopis je vyzdoben litografiemi. - Literatura: Adel IV,10,.33, tab.23, 24 (erb z r.1783, který byl pozměněn). - BeH I, č Adel, s.63 (cit. dalaí lit.). Adels-Lexikon, s.84, č ~opis erbu: Čtvrcený štít s červen!m středním štítkem, v něm stříbrný rýč (lopata) s násadou přirozené barvy, zatkuutý do zeleného trojvrší. V 1.zlatém poli černá orlice s červeným jazykem, zlatě korunovaná; ve 2. a 3.černém poli zlatá šestihrotá hvězda; ve 4.stříbmém ~oli 10 červených koulí na sobě postavených ( ). Na stítě hraběcí koruna. nad ní tři korunované turnajské přilby. Z ~rostřední roste mladý muž s hnědým knírem. oděný do stríbrno-červeně polceného šatu, límec a manžety opačných tinktur, o


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00