Jak na věc


frézování komínů

Zakázky většího rozsahu

    Frézování komínů je technologický postup pro obnovu komínů, kterým se zajišťuje zvětšení průměru komínového průduchu. Jedná se o velmi častý způsob rekonstrukce komínů a v drtivé většině případů jej následuje vložkování komínu. 
    V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů, odnos odfrézovaného materiálu do nádob připravených zákazníkem.
    Máme vlastní frézovací zařízení, které je nejmodernějším na Českém trhu. Frézování komínu provedeme odborně, rychle a šetrně. Na rozdíl od většiny ostatních systémů má naše zařízení možnost osazení vodící tyče frézovací hlavy po celé výšce komínu. To zajišťuje lepší vedení frézovací hlavy. Výsledkem je lépe, rovněji a hlavně šetrněji vyfrézovaný komínový průduch.


Ukázka odfrézovaných komínů

    Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.
    Pomocí komínové frézy je možné frézovat všechny běžně používané stavební materiály, kromě kovových a keramických vložek a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však potřeba poté vyřezat armatury).
    Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.
    Rychlost frézování je přímo závislá na materiálu, který je nutné odfrézovat, a běžně se pohybuje mezi 1 - 2 metry za hodinu. Ve většině případů nám práce spojené s frézováním a vložkováním komínů zaberou 1 den. 


Hlavní důvody k frézování komínu:

    Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva - tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Naše firma, jako výhradní partner firmy SCHIEDEL, je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů, od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle.
    Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.
    Frézovat lze komíny, které jsou v odpovídajícím technickém stavu, zejména je nutné dbát na statiku komínu a stropní prostupy. Technický stav komínu musí být před frézováním posouzen naším technikem, který vám doporučí nejvhodnější řešení. Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Samotným frézováním lze odebrat až 1/3 síly stěny komínu. Minimální průřez pro frézování je 100 mm. 
    Po provedení frézování komínů je komínový průduch připraven pro následné vyvložkování komínovou vložkou potřebné dimenze a tím dojde k prodloužení životnosti komínu a celé stavby.


Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

    Jelikož frézování komínu probíhá vždy ze střechy, je nutné zajistit bezpečný přístup na střechu a dále do všech místností, kterými komín prochází z důvodu kontroly komínového pláště a nežádoucího úniku prachu do obytných místností. Neméně důležité je zpřístupnění vybíracího otvoru komínu. 
    Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:
    Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem kom. zdiva se to však doporučuje. Na každý frézovaný i vložkovaný komín vydává naše firma zdarma revizní zprávu o stavu kouřových cest. Vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle spotřebiče.
    Vyfrézovat lze rovné ale i uhýbané komíny s různým průřezem. Frézou lze odstranit až 1/3 síly komínového zdiva, tzn. že u komínu s průřezem 150 mm a obezdívkou 150 mm je možné komínový průduch rozšířit až na průměr 250 mm. Do takto vyfrézovaného komínu lze použít komínovou vložku o průměru 230 mm. Průměrně trvá vyfrézování jednoho metru komínového průduchu zhruba hodinu.


Frézování komínů

    Máte starý komín a chcete do něho zapojit nový spotřebič? Nebo potřebuje váš komín vyvložkovat, ale má malý průměr? Právě v tuto chvíli přichází na řadu frézování komínů, které je jednou z našich stěžejních činností a ve které máme mnohaletou praxi. A nejen to – v posledních letech je frézování komínů častým způsobem rekonstrukce a my máme pro tuto práci vlastní profesionální vybavení.
    Techologie frézování komínů se používá při rekontrukci stávajích komínových průduchů – zvětšení průřezu komínového průduchu pro jeho následné vyvložkování komínovou vložkou. Tuto technologii používáme již několik let a za tuto dobu máme za sebou stovky vyfrézovaných komínů.
    Sídlo firmy máme v Opatovicích nad Labem, což je ideální vzdálenost pro realizaci zakázek v Hradci Králové ale i v Pardubicích. Frézování komínů provádíme nejen v celém Královéhradeckém a Pardubickém kraji ale i v rozsahu celé České republiky. Objednejte si frézování komínů již nyní.
    Frézování komínů provádíme jak pro běžné zákazníky, tak i v rámci kooperace pro kominíky a kominické firmy, které toto zařízení nevlastní.


Náš revizní technik komínů je členem Společenstva kominíků ČR

    Běžně lze frézovat většinu stavebních materiálů např. cihly, beton apod. Naopak nelze frézovat kov, kámen, železobeton, keramiku, osinkocementové a azbestové vložky. Dále není možné vyfrézovat komínový průduch do zdi, komínový průduch s velkým úhlem zalomení, srovnat frézováním uskočený nebo nerovný průduch (komínový průduch slouží jako vodící dráha pro komínovou frézu, která nerovnosti kopíruje). 
    Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 - 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00