Jak na věc


formulář pro auto do depozitu

Gratuluji Vám ke správnému rozhodnutí. Je vidět, že Vám opravdu záleží na tom, co se děje s vašimi penězi a máte potřebu je ochránit v aktivech s velkým potenciálem růstu.

    Firma může z ekonomického hlediska po jistou dobu vyrábět pod celkovými náklady (je to pro ni ekonomicky výhodnější než zavřít úplně). Důležité je, že její produkční (provozní) náklady jsou pod cenou prodávaného produktu (v tomto případě drahého kovu). Jednorázové náklady jako nákup strojů nebo vybudování dolu označujeme jako fixní (kapitálové). A těžební společnosti mají poměrně vysoké fixní náklady.
    Aktuální cena zlata se pohybuje 20 až 25 % pod celkovými náklady na těžbu, u stříbra je to až 40 % pod celkovými náklady! Možná se také ptáte, jak je to možné? Je to dlouhodobě udržitelné a proč se tak děje?
    Většina dolů je dnes v právě této situaci, kdy výkupní cena drahého kovu je sice pod celkovými náklady, ale stále ještě převyšuje produkční náklady. Těžební společnosti řeší tuto situaci odkládáním fixních nákladů: tj. omezením průzkumů, odložením nákladů na obnovu dolů, těžením rudy s nejvyšším obsahem rudy a často i masivním propouštěním. Některé dokonce krachují. Co z toho všeho plyne, je nižší těžba v budoucnu. A také jistě chápete, co se stane s cenou drahých kovů, když se setká klesající nabídka s rostoucí poptávkou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00