Jak na věc


farnost štítná nad vláří

Kostely a kapličky v naší farnosti

    Letos bude třikrát v měsíci v klášteře modlitební setkání, na které jste všichni pozváni. Bude to v 19h30 ve velkém sále v 1. patře každé úterý kromě 1. úterý v měsíci a v týdny, kdy budou Duchovní cvičení v klášteře. Začínalo to v úterý 9. října.
    Pod farnost ve Slověnicích spadají obce Dolní a Horní Slověnice a Dunajovice. Založení farnosti se datuje k roku 1384. Poté byla slověnická farnost přifařena pod město Lomnice nad Lužnicí, obnovena byla teprve roku 1858. Matriky jsou zachovány až do roku 1702. Hlavním kostelem ve farnosti je kostel zasvěcený sv. Mikuláši a Linhartu, který byl vystavěn v druhé polovině 13. století.
    Rozvrh viz viz p… >> více Farní puzzle Po mši v sakristii a během Noci kostelů si můžete zakoupit farní puzzle. Cena je 100 Kč a více :-) Výtěžek bude určen na opravy kostela.
    Od topné sezóny 2016-2017 je v… >> více Rozvrh náboženství 2018-2019 Vyučování náboženství začíná 17. 9. 2018.
    Každým rokem prožíváme v naši farnosti spoustu farních akcí. Mezi ty nejdůležitější určitě patří farní pouť, kterou naše farnost slaví ve svátek Božího Těla, v průběhu roku absolvujeme i různé poutě a farní akce.


Filiální kostel Nanebevzaté Panny Marie v Bukovci

    V neděli 6. ledna se bude konat ve farnosti již potřetí Tříkrálová sbírka. Ve Středoklukách to bude dopoledne (po mši sv.) a v Tuchoměřicích odpoledne. Část výtěžku (65%) bude použita k podpoře Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově, který poskytuje sociální služby lidem s postižením. Celý článek ...
    Znepokojuje vás to, co čtete nebo slyšíte o bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí příslušníci katolického duchovenstva? Nejlepší způsob jak se dozvědět, co si o tom myslí papež František a co dělá proti tomu je přečíst list Božímu lidu, který on sám napsal 20. srpna. Najdete zde ten text v plném znění.
    Římskokatolická farnost Tuchoměřice je svěřena Komunitě Chemin Neuf od roku 2001.Římskokatolická farnost Středokluky byla svěřena Komunitě Chemin Neuf v roce 2007 a v roce 2009 byla sloučena s farností Tuchoměřice. 
    Předchůdcem nynějšího kostela byl dřevěný gotický kostel. Byl také zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři vedlejší oltáře: sv. Ondřeje, Neposkvrněné Panny Marie a sv. Kateřiny.


Liturgický program v kostele sv. Víta

    Stával pravděpodobně zhruba na místě dnešního kostela, „vedle farské stodoly“, jak říká kronika . Nevíme však o něm prakticky nic, jen to, že roku 1704 vyhořel.  Oheň byl založen ve stodole, která s kostelem sousedila, snad to byla pomsta zdejšímu faráři. Kníže Jan Adam z Lichtenštejna se zavázal posvátným slibem, že postaví nový kostel.Tento kostel, zasvěcený rovněž Nanebevzetí Panny Marie, byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24 v barokním slohu. Dne 15.8.1724 byl slavnostně požehnán a 30. června 1929 posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou.
    U státní silnice Brno-Olomouc se v lokalitě Stará pošta nachází malá kaplička postavená v období napoleonských válek. Kromě těchto kapliček v obcích se na katastru farnosti nachází téměř 60 křížů různého stáří (od roku 1742 do roku 2001).
    Od pondělí 29. října mše sv., chvály a adorace kromě nedělí, slavností a duchovní cvičení jsou v kapli v 1. patře kláštera. Jsou ale pořád otevřené všem, stačí zazvonit u hlavních dveří. 
    Od 23.12. do 4.1. nejsou z důvodu vánočních svátků úřední hodiny. V naléhavých případech volejte 731 402 622.
    Farnost ve Štěpánovocích byla založena pravděpodobně roku 1357. Poté patřila po dlouhou dobu filiálně k obci Ledenice, obnovena byla roku 1738. Matriky v této farnosti jsou zachovány až do roku 1697. Štěpánovický kostel Nanebevzetí P. Marie je původem gotický z konce 13. století. V 15. století byl vypálen a znovu zrekonstruován.


Římskokatolická farnost Tuchoměřice (a Středokluky, Přední Kopanina, Kněževes, Číčovice)

    V naší farnosti se angažuje hodně společenství s různým zaměřením. Mohou se tady najít jak mladí, tak i starší farníci. Někteří oslavují Pána Boha svým zpěvem ve farních sborech nebo scholách. Kluci slouží Pánu Ježíši u oltáře ministrováním. Jiní zase najdou své naplnění v modlicích se společenstvích.
    První zmínky o lišovské farnosti pocházejí z roku 1365, kdy z města odchází její správce Bedřich. Lze tedy říci, že farní společenství bylo v Lišově již v době vzniku města (první zmínka o městu Lišov pochází z roku 1334).
    Kostel sv. Víta se začal stavět v roce 1556 a původně měl sloužit ultrakvistům. Katolická farnost začala fungovat v 1. polovině 17. století. Budova fary byla postavena roku 1640. Vlastní matriky jsou vedeny od roku 1658.
    Založení  pozořické farnosti a její staré hranice nejsou známy. Obce, které patřily do farnosti, spadaly pod několik panství, ve 14.-16. století se majitelé často střídali (šlechta s církví) a od roku1628 patřily pod panství slavkovských Kouniců. Od r.oku1637 patřily několik století Lichtenštejnům – půda až do parcelace po I. světové válce a lesní panství až do roku 1945, kdy jim byly lesy znárodněny. 


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE

    V naší farnosti se angažuje hodně společenství s různým zaměřením. Mohou se tady najít jak mladí, tak starší farníci. Někteří oslavují Pána Boha svým zpěvem ve farních sborech nebo scholách. Kluci slouží Pánu Ježíši u oltáře ministrováním. Jiní zase najdou své naplnění v modlicích se společenstvích.
    Na twitterovém účtu farnosti Tuchoměřice (@FarnostTucho) najdete každý týden hlavní myšlenku nedělního kázání a další zajímavé odkazy pod heslem "Sledujte Twitter, ale následujte Ježíše". Více zde
    Farnost Pozořice leží ve východní části okresu Brno-venkov a patří do děkanství modřického. Pod farní správu v Pozořicích přísluší tyto obce: Pozořice, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Hostěnice a Holubice. Obec Holubice má od roku 1929 vlastní kostel a hřbitov.
    Pozořickou farnost dnes tvoří 6 obcí – Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice, Sivice, Hostěnice a Holubice. Podle údajů ze sčítání lidu v roce 2001 měla farnost 5473 obyvatel, z toho 2995 katolíků (54,72%).Ve farnosti se nachází dva kostely – farní v Pozořicích z roku 1704–1724 a filiální v Holubicích z roku 1929.


Římskokatolická farnost Dolní Slověnice

    Od 14. října do 11. listopadu jsme měli během nedělních mší sv. sérii tematických kázání na téma „Povolání ke svatosti“. Bylo to příležitost si přečíst apoštolskou exhortaci papeže Františka „Gaudete et Exsultate“ a dělat konkrétní kroky k růstu našeho duchovního života. Najdete tady shrnutí kázání, otázky k zamyšlení a výtah z exhortace. Celý článek ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00