Jak na věc


euroregion krušnohoří

EET INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA EUROREGION a.s.

    představenstvo společnosti Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2273,
    Před deseti lety, v červnu roku 2000, byl založen Euroregion Beskydy jako společenství Čechů, Poláků a Slováků s cílem rozvinout přeshraniční spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci na území Beskyd. Strategií euroregionu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci ve všech oblastech a tím pozitivně ovlivňovat život v příhraničním regionu.


(vyvěšena zde 15.5.2019 v 15:30)

    Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku realizuje společně s projektovým partnerem Regionem Beskidy v Bialsku-Biale projekt zaměřený na propagaci české a polské části Euroregionu Beskydy, jeho přírodního dědictví, kulturních tradic a nabídky volnočasových aktivit nejen pro turisty, ale především pro jeho obyvatele. Projekt Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města je složený z několika aktivit, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Stěžejní aktivitou projektu je vysílání televizních relací o dění v euroregionu prostřednictvím kabelových televizí ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Skočov a Osvětim. Televizní relace budou natáčeny dvěma televizními štáby, českým a polským. Českou část reportáží bude na základě výběrového řízení realizovat POLAR televize Ostrava s.r.o. Vyrobené pořady budou opatřeny titulky a odvysílány na území partnera. „Obyvatelé Frýdku-Místku se tímto způsobem dovědí nejen o dění ve městě a jeho okolí, ale také o dění v Regionu Beskyd
    3. Výroční zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2018 a včetně návrhu na rozdělení zisku
     (1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.
    Region Beskydy je jedním z jedenácti projektových partnerů, kteří se rozhodli realizovat projekt EUREGIO PL – CZ, jež je zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí. Cílem tohoto projektu je vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, ale především je cílem analýza problémů, které brání ještě intenzivnějšímu rozvoji česko-polské spolupráce.


Na tomto místě jsou v souladu s platnými stanovami ze dne 26.6.2014 společnosti Euroregion a.s. (IČ: 25331256) čl. 8, odst.8.11 zveřejňována oznámení společnosti Euroregion a.s. určená jejím akcionářům

    Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku, tedy zisku za rok 2018 ve výši 2.597.101,49 Kč následovně:
    Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2018 a včetně návrhu na rozdělení zisku.
    Leden bychom mohli každoročně nazývat měsícem veletrhů a výstav. V průběhu tohoto měsíce se konají dva nejvýznamnější veletrhy regionů a cestovního ruchu v rámci České republiky a Slovenska, kterých se pravidelně účastí i zástupci Euroregionu Beskydy.
    Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 19.6.2019 nahlédnul zdarma do stanov, účetní závěrky 2018, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý pracovní den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00