Jak na věc


esperanto online

DVD "Esperanto je..." vydáno v Roterdamu.

    Esperanto mělo po svém zrodu značný úspěch. Nemá žádné mluvnické nepravidelnosti ani výjimky, je to jazyk tvořený podle určitého plánu, a proto velmi snadný k učení. Esperanto má šestnáct gramatických pravidel bez jakýchkoli výjimek. Podle odborníků je esperanto asi pětkrát jednodušší než angličtina a desetkrát snažší než ruština. Tvrdí se, že Lev Nikolajevič Tolstoj tento jazyk zvládl za pouhé čtyři hodiny.
    V čem je přitažlivost a možná i budoucnost tohoto jazyka? Všichni lidé jsou na tom stejně. Není to ničí rodný jazyk, nikdo není zvýhodňován. To je jeho největší klad. Podle Probala Dasgupta, profesora lingvistiky z univerzity v indickém Hajdarabádu, "esperantu žene vítr do plachet postupující globalizace, která se promítá nejen v obchodě a ekonomice, ale může se realizovat i ve společném jazyce a dokonce jako společenský ideál". Tak to ostatně zamýšlel už před více než sto lety Ludwig Zamenhof. Dnes se zdá, že doba pro vítězný návrat esperanta nemůže být načasována vhodněji.
    Podle odborníků čas esperanta teprve přichází. Odhaduje se, že dnes má mezinárodní společnost sdružující příznivce esperanta asi osm milionů členů. Zatím jsou lidé, kteří umí esperanto, z převážné části Evropané. Budoucnost tohoto umělého jazyka však leží mimo Evropu. V afrických a asijských zemích, které jsou stále méně nadšené z toho, že mezinárodním dorozumívacím jazykem je angličtina.


Proč se v dnešní době učit esperanto?

    Vzrůst zájmu o esperanto jasně ukázal 88. světový kongres esperanta, který se konal začátkem srpna 2003 ve švédském Göteborgu. Zúčastnilo se ho 1800 lidí, kteří konverzovali v jazyce připomínajícím směs výrazně akcentované italštiny a měkké polštiny.
    Esperanto bylo vždy nepřijatelné pro diktátory. Hitler tvrdil, že takový jazyk umožní Židům snadnější nadvládu nad světem, a zneužíval k tomu i fakt, že Zamenhof sám byl Žid. Stalin, kterému se také nelíbila myšlenka mezinárodní komunikace, posílal všechny propagátory esperanta do sibiřských gulagů. A o Saddámu Husajnovi je známo, že jediného iráckého učitele esperanta ze země vyhostil.
    Film prezentující mezinárodní jazyk Esperanto moderním a živým způsobem. Film, rozdělený na šest kapitol, je výsledkem tříletého projektu. Hlavním tvůrcem je Rogener Pavinski z Brazílie, byl však vytvořen díky mezinárodní spolupráci mnoha filmových příznivců v rámci organizace E@I – www.ikso.net.


El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

    Esperanto dokáže vyjádřit všechno, co mohou vyjádřit národní jazyky - i ty nejvyspělejší, a někdy dokonce obratněji. Existuje původní literatura psaná v esperantu, překlady i vědecká a technická literatura. Do esperanta byly přeloženy poklady světové literatury - díla Andersena, Goetha, Gogola, Moliera, Schillera, Sienkiewicze, Voltaira a řady dalších. Existuje vynikající překlad Bible i překlad Komunistického manifestu. Do esperanta byla přeložena i díla Bezruče, Čapka, Jiráska, Němcové, Šrámka i řady současných českých básníků a spisovatelů. V esperantu vychází také řada odborných časopisů.
    Umělý jazyk esperanto se zrodil na konci devatenáctého století. Vychází z nejrozšířenějších evropských jazyků a je stvořen k tomu, aby umožnil bezbariérovou mezinárodní komunikaci.
    Tvůrcem esperanta je polský lékař Ludwig Lazarus Zamenhof (1859 až 1917), který se jako autor uvedl pod pseudonymem doktor Esperanto, v překladu ten, kdo doufá, kdo má naději.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00