Jak na věc


energetické štítky brno

Fotovoltaické elektrárny na klíč

    FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY TEPELNÁ ČERPADLA MIKROKOGENERACE TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOTLE NA VYTÁPĚNÍ UMĚLÉ VNITŘNÍ OSVÉTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ AUDITY ÚSPORY ENERGIÍ PRUKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÉ PROJEKTOVÁNÍ OPTIMALIZAČNÍ STUDIE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY ENERGETICKÝ MANAGEMENT ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS VELKOOBCHOD ENERGO ENERGETICKÁ KONFERENCE FOTOVOLTAICKÉ FÓRUM ENERGETICKÝ SLOVNÍK ENERGETICKÁ STUDIE PENB FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
    Energetický auditem rozumíme soubor činností, které podrobně hodnotí energetickou náročnost budovy nebo energetických systémů. Výsledkem energetického auditu je návrh alespoň dvou variant opatření, jejichž realizace vede ke snížení energetické náročnosti. Varianty opatření zohledňují zároveň ekonomickou efektivnost takového opatření. Hodnotí se všechny druhy energie, které se v budově nebo v energetických zařízení využívají.
    Jsou to podle zákona 406/2000Sb. všichni větší spotřebitelé energie. Rozhodující je celková spotřeba odběrných míst, která jsou provozována jednou fyzickou či právnickou osobou (s jedním IČO).
    Energetický audit je objektivní a nezávislé posouzení předmětu auditu z titulu energetické náročnosti a ekonomické efektivnosti. Proto se vypracování energetického auditu požaduje při jakékoli žádosti o finanční podporu na revitalizaci budovy či zařízení nebo v případě přijetí investičního úvěru k realizovaným opatřením.


Pomáháme při výkaznictví pro obnovitelné zdroje

    Na závěr energetického auditu je doporučení auditora k provedení realizace jedné varinaty řešení, které může být jedno opatření nebo kombinace několika druhů opatření. Výsledek energetického auditu je pro objednatele závazný.
    Hodnocený předmět auditu se podrobuje vyhodnocení s jednotnou rozlišovací úrovní (hloubkou), pokud zadavatel nepožaduje nad rámec auditu upřednostnění některo z hodnocených oblastí.
    Energetický audit je doporučení nechat zpracovat vždy, když má vlastník budovy či zařízení záměr snížit celkovou energetickou náročnost budovy nebo technologického zařízení.
    Opatření, která se navrhnou k dosažení energetických úspor, se stanovují se zřetelem technicky skutečně proveditelných opatření. Je důležité aby auditoři, podílející se na vyracování auditu, byli odborně technicky seznámeni s nejmodernějšími metodami a vědecko-technickým pokrokem nejen v oblasti energetiky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00