Jak na věc


elektrárna dlouhé stráně

Efektivně využitá větrná energie

    © 2019 Ekoúspora.cz. Všechna práva vyhrazena. Použité obrazové materiály, textové a technické parametry, jsou výhradním autorským právem jednotlivých výrobců, chráněny ochrannými známkami výrobců dle autorského práva jednotlivých zemí.
    Chování větru je závislé na typu krajiny. Pro domácí větrné elektrárny jsou vhodné podmínky v nižších a středních horách, chování větru však závisí i na konkrétním umístnění, vysoký porost stromů a keřů působí jako větrná bariéra. Mapa větrných podmínek pro FVE Ústavu fyziky atmosféry AV ČR je pomůckou k zjištění průměrných hodnot větru v jednotlivých regionech.
    Malé větrné elektrárny a solární panely budou v budoucnu jedním z nejvýznamnějších zdrojů energie v obytných oblastech. Trend, který se v současné době v Evropě teprve rozvíjí, je v USA již od roku 2003 realitou. V současné chvíli vyrábí ve Spojených státech malé větrné elektrárny 142 MW elektrické energie ročně.
    Výběr větrné turbíny závisí na síle větru v dané lokalitě. V principu se držíme základního pravidla - při malé síle větru potřebujeme turbínu s větším rotorem, zatímco při silných a silně výkyvových větrných podmínkách vybíráme rotor menší, zabráníme tak přetěžování systému a prodlužujeme životnost celého systému.


Budoucnost je v solární energii

    Roční výkon malé větrné elektrárny závisí na průměrné rychlosti větru ve výšce rotoru. Pouze v případě, kdy známe roční průměrnou rychlost větrné energie v místě stavby domácí větrné elektrárny, můžeme přistoupit k výběru modelu. Generátory se stejným výkonem mohou mít v konkrétních podmínkách rozdílné výstupy. Velikost rotoru bývá v mnoha případech důležitější než udávaný výkon generátoru.
    Přísun energie závisí do značné míry na síle větru. Síla větru - měřená v beaufortu ve škále od 0 beaufortu (bezvětří) do 12 beaufortů (orkán) - je komplexní funkcí složenou ze slunečního záření, rotace země a lokálních podmínek. Síla větru se proto v konkrétních místech značně liší. Větrné elektrárny nelze provozovat při silném větru. Při síle větru 8 a více beaufortů je nutno větrnou elektrárnu vypnout, čímž ji chráníme před přetížením. Podle Institutu pro technologii dodávek solární energie (ISET) Univerzity v Kasselu instalované větrné elektrárny využívají pouze 15% větrné energie a jsou v provozu pouze polovinu roku, u pobřežních parků jsou tyto hodnoty vyšší.
    Větrná energie je pohybová energie většího množství vzduchu, která je lidmi využívána už od antiky, jako pohon lodí nebo větrných mlýnů. Od konce 19. století je větrná energie využívána také k výrobě elektrické energie. Větrná energie náleží k obnovitelným zdrojům.


Větrná turbína s horizontální osou rotoru

    Mikro větrné elektrárny jsou generátory do 5 kW, které slouží pro rodinné domy, chaty a chalupy. K ukládání energie se využívají baterie, je možno připojit k síti.
    Moderní malé větrné turbíny s optimalizovanou aerodynamikou křídel a sofistikovanou řídicí technologií jsou tiché. Hluk větru je často hlasitější než větrný generátor. Ale každý systém má svůj vlastní "zvuk".
    Střední větrné elektrárny jsou elektrárny o výkonu 30 - 100 kW, určené větším firmám a rozsáhlým zemědělským podnikům. Tato zařízení je nutné připojit do veřejné sítě.
    Vertikální větrné turbíny jsou považovány za estetičtější, nevyčuhují tolik do krajiny, vzhledem k nízké výšce nedochází k vizuálnímu poškození krajiny. Mnohé vertikální turbíny mají moderní design a nepůsobí tak rušivým estetickým dojmem.
    Ziskovost malé větrné elektrárny závisí na lokálních klimatických podmínkách. Výkon větrného generátoru se zvyšuje s rychlostí větru. Při síle větru 6 m/s je teoreticky možno dosáhnout trojnásobného výkonu oproti síle 4 m/s. Ve výšce rotoru by měla průměrná rychlost větru dosahovat minimálně 4 m/s.


Větrná turbína s vertikální osou rotoru

    Elektrická energie je zístávána z větrné energie prostřednictvím větrného generátoru. Přeměna energie je prováděna přímo, díky rotorům - křídlům větrné elektrárny, která mohou mít průměr až 120 metrů - otáčejícím se ve větru. Vytvořená pohybová energie je v připojeném generátoru přeměněna na elektrický proud.
    S rostoucí poptávkou po větrných elektrárnách se rozšiřuje nabídka, roste výkon generátorů a vývoj se zaměřuje na stále vyšší efektivitu za stále nižší cenu. Přes 300 firem po celém světě se snaží zařízení neustále zdokonalovat a masová produkce způsobuje pokles cen a větší dostupnost elektráren pro domácí užití.
    Vybíráme pro vás kvalitní větrné elektrárny s dobrým poměrem cena/výkon z široké nabídky firem na světových trzích. Vyberte si podle požadovaného výkonu, tvaru a lokálních potřeb elektrárnu pro vás nejvhodnější.
    Při nákupu elektrárny jsou v popředí náklady na vlastní výrobu elektřiny. Pořizovací cena horizontálních a vertikálních malých větrných turbín se výrazně neliší na kilowatt elektřiny, ale horizontální malé větrné turbíny obvykle produkují podstatně více elektřiny.


Volba designu - horizontální nebo vertikální?

    Je nepravděpodobné, že by malá větrná turbína překračovala emisní limity hluku a rušila rodinné příslušníky a sousedy. Dodržujte přesto odpovídající specifikace uváděné výrobcem a porovnejte je s povolenými emisními hodnotami. Zvuk se snižuje v poměru vzdálenosti od umístěného generátoru. V čistě obytných zónách jsou limity hlukových emisí v noci limitovány 40 dB vně budovy a 30 dB uvnitř budovy. Pokud plánujete umístit generátor do silně obydlené oblasti a nejste si jisti, zda hlukové emise nebudou rušit sousedy, volte raději vertikální generátor, který je mnohem tišší než horizontální.
    Rozhodující výhodou malých větrných turbín s horizontální osou je vyšší účinnost ve srovnání s vertikálními větrnými turbínami. Horizontální větrné turbíny jsou nejmodernější, což není jen výsledek výzkumu a vývoje. Situace na globálním trhu také mluví sama za sebe: ve velkém sektoru větrných elektráren existují pouze horizontální turbíny. Na trhu malých větrných elektráren dominují horizontální větrné turbíny z mnoha důvodů.
    Mnoho lidí upřednostňuje vertikální větrné generátory především kvůli jejich designu. Vertikální generátory jsou ale také tiché, mají konstantnější výkon a spolehlivost.
    Větrné elektrárny jsou využívány ve všech klimatických zónách. Jsou instalovány na půdě (onshore) a na moři u pobřeží (offshore). Domácí větrné elektrárny jsou využívány samostaně jako zdroj energie na chatách a chalupách a v kombinaci se solárním panelem (plug and play) jako zdroj energie obytných domů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00