Jak na věc


ekonomický systém pohoda

ekospace.czMikro a makroekonomie pro všechny

    Za zaměstnané jsou považovány všechny osoby starší 15-ti let, které během referenčního období příslušely mezi placené zaměstnance, příslušníky armády nebo osoby zaměstnané ve vlastním podniku.
    Cílem této publikace je koncentrovat informace z aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro vybrané světové ekonomiky a ekonomická teritoria – eurozónu, Německo, USA, Spojené království, Japonsko, Čínu a Rusko. Globální ekonomický výhled je doplněn vybranou analýzou zaměřenou na aktuální téma ze světové ekonomiky.
    Za nezaměstnané jsou považovány osoby 15leté a starší, které ve sledovaném období souběžně splňují tři podmínky: 1) neměly placené zaměstnání ani sebezaměstnání, 2) zaměstnání aktivně hledaly, 3) byly připraveny k nástupu do práce (tj. nejpozději do 2 týdnů)


EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKOPRAKTIK

    Není-li uvedeno jinak, prezentovaná data1) jsou převzata z oficiálních předpovědí Consensus Forecasts (CF), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské centrální banky (ECB), Deutsche Bundesbank (DBB), Federálního rezervního systému (Fed), Bank of England (BoE), Bank of Japan (BoJ) a Economist Intelligence Unit (EIU).
    Rozdíl mezi hospodářským cyklem a ekonomickým růstem, Ekonomický růst graficky (LAS a SAS), Zdroje ekonomického růstu (extenzivní růst a intezivní růst)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00