Jak na věc


ekonomický přístup k právu

Objednejte si náš katalog rodinných domů zdarma, nebo odebírejte newsletter

    Pro úspěšnou realizaci nízkoenergetického domu je nutné dodržovat určité zásady, které jsou rozhodující pro dosažení potřebných parametrů stavby. Zavedením koncepčního přístupu a dobré koordinace veškerého konání (během přípravy a samotné stavby) se vyhneme nepříjemným důsledkům nedodržení těchto parametrů. Již při samotném projektování nízkoenergetického domu vycházejme z charakteru dané lokality, místního klimatu. Vyhodnocujme taková opatření, která respektují potřeby a možnosti investora. Hledejme taková řešení, která mají ekonomické opodstatnění v návratnosti investic především z dlouhodobějšího hlediska – rostoucí ceny energií x finanční náklady na stavbu domu (možnost využití půjčky na bydlení). Velmi důležitou podmínkou pro dosažení projektovaných hodnot stavby je také realizace stavby dle projektové dokumentace. Aby toto bylo dodrženo, je nezbytné zajistit aktivní provádění autorského dozoru projektanta.
    V současné době, kdy dochází ke každoročnímu navyšování nákladů na provoz a vytápění rodinných domů se často potýkáme s myšlenkou, jaký typ domu si pořídit, zda klasický zděný, pasivní, nízkoenergetický nebo nulový dům a samozřejmě i s tím, jaké vytápění je pro zajištění tepla vašeho domova to nejvhodnější.
    Rozdíl mezi hospodářským cyklem a ekonomickým růstem, Ekonomický růst graficky (LAS a SAS), Zdroje ekonomického růstu (extenzivní růst a intezivní růst)
    Za nezaměstnané jsou považovány osoby 15leté a starší, které ve sledovaném období souběžně splňují tři podmínky: 1) neměly placené zaměstnání ani sebezaměstnání, 2) zaměstnání aktivně hledaly, 3) byly připraveny k nástupu do práce (tj. nejpozději do 2 týdnů)
    Nízkoenergetické domy jsou pro svou nízkou spotřebu stále více vyhledávaným produktem, co se rodinného bydlení týče. Jelikož ceny energií rostou rychle, každý uvítá možnost ušetřit. Navíc tak ještě chrání přírodu.


Objednejte si velký katalog rodinných domů ZDARMA

    Nízkoenergetický dům je taková ekonomická stavba, jejíž míra potřebného tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se pohybuje od 15 do 50 kWh/m2 (potřeba tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy budovy za rok). V celkovém porovnání typů rodinných domů zabírá (dle následující tabulky) střední pozici, přičemž lze oproti starším budovám dosáhnout úspor na vytápění 75% a více. Je jakýmsi přechodem mezi pasivním domem a dosavadní výstavbou, kde norma ještě není tak striktní jako u pasivního domu a je možné ji docílit nejen u každé novostavby, ale i rekonstrukcí stávajícího objektu. Podle předpokladů by, od roku 2011 společně s novou vyhláškou, nabyla povinnost stavět jen ty budovy, splňující parametry nízkoenergetických domů. Ve vyspělých státech západní Evropy jsou již dnes nízkoenergetické domy, potažmo ekonomické stavby, současným standardem.
    Každý by za provoz domu rád ušetřil co nejvíce. A právě kvůli úspoře energie byly navrhnuty nízkoenergetické domy, které se o to dokáží samy postarat. Nejde totiž jen o stále rostoucí ceny energií, ale i o ochranu přírody.
    Oblast moderního bydlení nabízí mnoho možností, jak ušetřit za provoz rodinného domu. S rostoucími cenami energií se stává téma úsporného bydlení stále zajímavějším.
    Moderní bydlení dnes znamená hlavně úsporu energie. Nejde jen o peníze majitelů rodinných domů, ale především o ochranu přírody. Proto byly navrženy takové stavby, které spojují příjemné s užitečným – ekonomický provoz a šetrnost k životnímu prostředí.
    Co to vlastně ENERGO okno je a jak se vyznačuje? ENERGO okno je okenní systém, který má za cíl maximálně snížit tepelné ztráty. Tím, že ve svých domovech použijete ENERGO OKNA, výrazně snížíte náklady na vytápění vašich bytů a rodinných domů. A to je v dnešní době neustále se zvyšujících cen energií poměrně podstatné.


Moderní stavba domu bez přívlastku EKO……

    Typy domů pro rodinné bydlení se v dnešní době rozdělují na ty druhy staveb, jež spadají do kategorie vyznačující se podle míry úspory energie na zajištění provozu hotového domu. Setkáváme se tudíž s takovými termíny, jako jsou - nízkoenergetický dům, pasivní dům, energeticky úsporný dům, nulový dům, které si díky svým ekonomický úsporám na provoz stavby a šetrnosti k životnímu prostředí, získávají větší podporu mezi všeobecnou veřejností.
    Za zaměstnané jsou považovány všechny osoby starší 15-ti let, které během referenčního období příslušely mezi placené zaměstnance, příslušníky armády nebo osoby zaměstnané ve vlastním podniku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00