Jak na věc


ekologický kotel na dřevo a černé uhlí

Zpracováváme ekologické audity podle požadavku zákazníka zaměřené na:

    Vyhodnocení je vypracováno podle Metodického pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 18.5.1992 k zabezpečení převodu majetku státu na jiné osoby podle zákona č.92/1992 Sb. ze dne 18.2.1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb.
    Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod
    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody


IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění

    Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav
    Ekologický audit neboli vyhodnocení závazků z hlediska životního prostředí je vypracováno podle Metodického pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 18.5.1992 k zabezpečení převodu majetku státu na jiné osoby podle zákona č.92/1992 Sb. ze dne 18.2.1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb.
    Ekologické podpalovače pro grily, kamna a krby. Nízká spotřeba, dlouhá doba hoření a složení z přírodních materiálů (vosk a dřevo), to vše zaručí pohodlné zapálení vašich kamen bez nežádoucích pachů.
    Jedním z těchto nových postupů je i systém prověřování vlivů podniku na životní prostředí, označený jako Enviromental Auditing neboli Ekologický audit.
    IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění. Více zde: IPPC


Podpalovače Dynamite Firestarters

    Nejčastěji používanou definicí ekologického auditu se v poslední době stala definice Mezinárodní obchodní komory, podle které je Enviromental Auditing nástrojem řízení, zahrnujícím systematické, dokumentované, periodické a objektivní vyhodnocení toho, jak je organizován systém péče o životní prostředí a jaké jsou řídící systémy vedoucí k této péči.
    Nové přístupy k řešení otázek ochrany životního prostředí, vyjádřené strategií trvale udržitelného rozvoje a novými a novelizovanými ekologickými zákony a předpisy zavádějí do praktického života také nové postupy a procedury.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00