Jak na věc


ekologické katastrofy v brazílii

Čistič na sklokeramické desky Codi ceramic

    Použitím těchto ekologických čistících prostředků nezatěžujeme přírodu a pomáháme k jejímu obnovování.
    Koncentrovaný univerzální čisticí a dezinfekční prostředek zničí až 99,9% bakterií(včetně E.coli, salmonely a MRSA). Vhodný na umyvadla,dřezy, sporáky,...
    Uvedeme Váš podnik do plného souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší či nakládání s chemickými látkami a přípravky. Připravíme Vás na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.
    Služby poskytujeme samostatně vlastním jménem, ale jsme schopni je poskytovat též v rámci facility managementu ve spolupráci s profesionálními správci budov a zařízení.  
    průběžná evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (skladování, úprava odpadů), zařazení odpadů podle katalogu odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, odpadový hospodář, doporučení vhodného způsobu likvidace odpadů


Odmašťovač CODI ENERGIC (s pumpičkou)

    Jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch a účinně odstraňuje zápach cigaretového kouře a výparů v domácnostech, kancelářích, zasedacích místnostech,...
    Německá značka Sonett působí na trhu již 30 let a patří mezi špičky v oboru ekologických čistících prostředků. V nabídce značky Sonett najdete ekologické prostředky na praní, ekologické čistící prostředky, ekologické prostředky na nádobí, ekologické dezingekční prostředky a další. Prostě kompletní ekologické čistící prostředky pro vaši domácnost. Tyto ekologické prostředky neobsahují škodlivé látky jako např. suroviny z ropy, fosfáty, optické zjasňovače, syntetické vonné látky, konzervanty a barviva, které jsou používané v běžně dostupných čistících prostředcích. O jejich nezávadnosti a kvalitě svědčí certifikáty Ecocontrol,Eco Garantie a Vegan Society (vhodné i pro vegany). Většina rostlinných surovin totiž pochází z ekologického nebo bio-dynamického zemědělství a samozřejmě tyto prostředky nejsou testovány na zvířatech.


Lešticí přípravek s vůní citrusových plodů

    nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami, povolení k odběru povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, provozní řád ČOV, provozní řád úpravny vody, poplatkové hlášení, poplatkové přiznání, měření vodotěsnosti jímek
    zastoupení před celním úřadem ve věci získání povolení k nabytí zemního plynu osvobozeného od ekologické daně - povolení k nabytí elektřiny osvobozené od ekologiké daně, ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
    zařazení mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, provozní řád zdroje znečišťování, provozní evidence, regulační řád zdroje znečišťování, hlášení o poplatku za znečišťování ovzduší, vyřizování povolení staveb a provozu zdrojů znečišťování ovzduší, zásady správné zemědělské praxe
    žádost o vydání integrovaného povolení, zastoupení ve všech jednáních v rámci procesu vyřizování integrovaného povolení, aktualizace integrovaného povolení, komunikace s centrální ohlašovnou MŽP, hlášení do integrovaného registru znečišťování
    Koncentrovaný čisticí prostředek je vhodný především pro úklid sanitárního zařízení WC, koupelen, dlaždic, podlah, dveří, skel, ale i k mytí kuchyňského...


Sonett Dezinfekční prostředek na ruce 1L

    Prodáváme ekologické čistící prostředky, které nezatěžují životní prostředí. V této kategorii najdete alternativní prostředky pro domácnost, které neobsahují zdraví škodlivé chemikálie a nezatěžují tak životní prostředí. Nabízené ekologické čistící prostředky jsou biologicky odbouratelné a splňují ekologické požadavky současné doby.
    Naše firma za Vás vše vyřídí rychle, bezchybně a s plnou právní odpovědností za výsledek. Pro případ způsobení škody nesprávným postupem, včetně uložení sankce v důsledku takového nesprávného postupu, jsme pojištěni! 
    enviromentální hodnocení, enviromentální politika, enviromentální aspekty, dokumentace EMS, příprava na certifikační a recertifikační audit, výkon funkce interního auditora
    Naši odborníci, výhradně VŠ vzdělaní v oborech technická chemie, ochrana životního prostředí a právo životního prostředí, Vám poradí, zpracují dokumenty nebo Vás zastoupí před orgány veřejné správy v těchto oblastech:
    zpracování hodnocení rizik ekologické újmy podle nař. vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (ve vazbě na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě). Subjekty provozující činnosti dle přílohy č. 1 zákona byly povinny provést hodnocení rizik ekologické újmy do konce roku 2012.


Lešticí přípravek s vůní levandule

    Kvalifikovaně Vás zastoupíme v jakémkoli řízení ve věcech práva životního prostředí, od vyřízení žádosti po zpracování a podání odvolání či správní žaloby. Nemusíte se zabývat oborem, kterým se detailně zabývají jiní. Věnujte se plně svojí vlastní profesi a na podnikovou ekologii si objednejte nás.
    povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, dovoz, uvedení na trh a do oběhu a distribuce nebezpečných látek, registrace, způsob balení a označování látek a přípravků, havarijní plán, bezpečnostní listy, prevence závažných havárií, hodnocení závažných rizik
    Ekologický levandulový koupelnový čistič ve spreji pro čištění koupelnové keramiky, sanitárního zařízení i kovových koupelnových doplňků. Odstraní špínu,...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00