Jak na věc


economia - obchodní věstník

Software pro sledování obchodního věstníku

    © www.ekonomickysoftware.com - Design je chráněn autorskými právy. Informace uveřejněné prostřednictvím těchto webových stránek jsou poskytovány s nejlepším vědomím a s vyloučením jakýchkoliv závazků za přímé nebo nepřímé škody nárokované na základě jejich použití.
    Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky.
    Vydavatelem Obchodního věstníku je Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Akciová společnost Economia plní funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.
    Obchodní věstník obsahuje nejdůležitější informace o podnikatelských subjektech a jejich vztazích (zejména údaje z obchodního rejstříku, konkurzy, likvidace, oznámení o snížení základního jmění, oznámení o konání valných hromad, účetní závěrky apod.).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00