Jak na věc


dynastie morlandů

Podobné články:

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
    Další zmatek přineslo objevení "hieratických kontrolních značek" vyrytých do zdiva monumentů, které nechal postavit faraon Senusret III., a proto je datování 12. dynastie ve stavu neustálých změn. Josef Wegner například předkládá velmi silné důkazy pro devětatřicetiletou vládu v případě Senusreta III., které - spolu s objevem odkazů na "rok 30" Senusreta III. v Lištu a s důkazy o tom, že slavil svátek sed (královské jubileum) - hovoří ve prospěch mnohem delšího panování tohoto krále, než uvádí většina moderních chronologií.
    Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.


Faraoni 12. dynastie, 1994 - 1797 př.n.l.

    Amenemhet IV. – předposlední vládce 12. dynastie. Jeho vláda spadá přibližně do let 1786 – 1777 př. n. l. U Amenemheta IV. si vědci nejsou jistí zda je syne, Amenemheta III., či jeho vnukem. Dle všeho nastoupil na trůn v pozdním věku, jeho vláda trvala pouze 8 let. Taktéž o jeho vládě toho není příliš známo. Neměl však žádného syna a proto po jeho smrti nastoupila na trůn jeho nevlastní sestra (či teta) Sebeknofru. Předpokládá se, že byly i manželé, ale tato domněnka není nijak podložena.
    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
    Vláda 12. dynastie se datuje přibližně do doby 1994 – 1773 př. n. l. Vláda této dynastie spadá do tak zvaného doby Střední období.


Výzkumy ČEgú v Západní poušti

    Existují domněnky, že faraon Senusret II. vládl spíše devatenáct let (jak naznačují papyry objevené v městě Láhúnu) než kratší dobu, jak uvádějí zrevidované údaje. Je ale obtížné vtěsnat tyto dlouhé vlády mezi absolutní data, která navrhují někteří egyptologové. Důkazy pro delší vlády panovníků 12. dynastie by mohly svědčit ve prospěch teorie koregencí (spoluvlády), založené na monumentech s dvojím datováním. Mnoho badatelů však předložilo přesvědčivé důkazy vyvracející některé spoluvlády, jako například Amenemheta I. se Senusretem I., Senusreta I. s Amenemhetem II. i a Senusreta III. s Amenemhetem III.
    Informace o 12. dynastii se ve světle intenzivního studia datovaných monumentálních památek postupně přepracovávají. Některé z těchto studií uvádějí mnohem kratší období vlády než fragmentární Turínský papyrus a výtahy z Manethona. Kontroverzní jsou zejména vlády Senusreta II. a Senusreta III.
    Amenemhet III. – Jeho vládu provázel Egypt blahobyt a mír. Sice lid neměl žádné pravomoce, ale také nebyl Egypt v žádné vleklé válce a netrpěl hlady. Proto byl oblíbeným vládcem. Během jeho vlády se také rozrostl obchod, zemědělství a též těžba zlata v Núbii a mědi na Sinaji.


Historie Českého egyptologického ústavu

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.
    Senusret II. – čtvrtý král egyptské 12. dynastie. Jeho vláda spadá do let 1897 – 1878 př. n. l. Jeho vládu provázel rozkvět Fajjúmské oblasti, kde nechal vybudovat zavlažovací systém, jehož cílem bylo rozšíření polí a zemědělské půdy. Ještě za jeho vlády byly udržovány dobré vztahy s panovníky provincií v Egyptě. Ale byl jedním z posledních v dynastii, komu se toto dařilo.


Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Do 12. dynastie – Střední říše spadají tyto panovníci:Amenemhet I. – egyptský faraon, který je označován jako zakladatelem 12. dynastie. Jeho vláda spadá přibližně do let 1976 – 1947 př. n. l. U tohoto panovníka není známo jak se dostal na egyptský trůn. Dříve za vlády Mentuhepa však zastával funkci – nejvyšší státní hodnostář. Z dobových zdrojů byl z nejvyšších kruhů ostrova Jabu či z Vesetu. Během své vlády založil nové hlavní město Ictauej, poblíž oázy Fajúm, posílil obranu Egypta a taktéž se snažil se svými sousedy vycházet v dobrém. Taktéž za jeho vlády se zvedla doprava po Nilu a karavanní cesty, podél nichž nechal hloubit studny a nechal je hlídat stálými vojenskými hlídkami. Jeho konec však nebyl slavný. Byl zavražděn během spiknutí, které vycházelo z jeho harému.
    Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00