Jak na věc


dražby zahrady středočeský kraj

Nejbližší dražby v kategorii nemovitosti

    Dražebník od roku 2012 realizuje dobrovolné dražby ve společnosti Oknorealit s.r.o od roku 2013 realizuje dobrovolné/nedobrovolné (i elektronické) dražby a také se zaměřuje na levnější variantu realizaci prodeje a to aukcí. V úzké spolupráci s www.drazebnisin.cz realizuje elektronické dražby podle zákona 26/2000 sb. na majetek (movitý a nemovitý) v dobrovolné i nedobrovolné dražbě. Dlouhodobě pracuje v realitní praxi r.2001 (jednatel společnosti Igivex s.r.o , Oknorealit s.r.o). Má za sebou desítky úspěšně zrealizovaných obchodů ve výšce cca 350 mil kč.
    Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00