Jak na věc


dotace na založení ovocného sadu

Zjistěte, do jakých dotačních programů se můžete aktuálně přihlásit nebo jak dopadla jednotlivá řízení.

    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině“ 2016
    Výsledky výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)“
    Vyhlášení dotační výzvy: „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“
    Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama Etiopie (SNNPR)“
    –          vystavené rozhodnutí o poskytnutí dotace je – včetně příloh – závazným a právně vymahatelným dokumentem a příjemce dotace se přijetím dotace zavazuje, že naplní účel dotace a stanovené aktivity a výstupy ve stanoveném termínu
    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT “Zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu matek a dětí v populaci obyvatel Konso Special Woreda, SNNPR, Etiopie“ 2016


Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

    Vyhlášení I. kola dotačního výběrového řízení “Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ 2015
    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT “Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie “ 2016
    Česká rozvojová agentura (dále jen „ČRA“) poskytuje od roku 2010 dotace na projekty Zahraniční rozvojové spolupráce pro nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty v České republice. Dotace jsou zaměřené na zahraniční bilaterální rozvojové projekty, zejména v sektorech vzdělávání, zdravotnictví, sociální infrastruktury a služeb, zemědělství, vodních zdrojů a sanitace. Od roku 2011 se ČRA zaměřuje také na projekty realizované v tuzemsku a na projekty trilaterální spolupráce.
    Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00