Jak na věc


dotace na plyn kotle kondenzační

Program na podporu kultury a osvětové činnosti

    - Dům splňuje třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci zateplení v rámci NZU nebo budou provedeny „mikroenergetické opatření“ doporučené energetickým specialistou. Seznam možných opatření je součástí výzvy, seznam energetických specialistů je na stránkách MPO.
    KOMPLEXNÍ MONITORING GRANTOVÝCH A DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PROJEKTU „NA KLÍČ“ PORADENSTVÍ, ANALÝZY PROJEKTŮ PROVÁDĚNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU – KOORDINACE AKTIVIT, DODRŽENÍ HARMONOGRAMU, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VZDĚLÁVÁNÍ S TUZEMSKOU A MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
    - Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
    Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti ,nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1.výzvy ve specifickém cíli 2.1.“ (tedy 15.7.2015). Datum, od kdy budou náklady uznatelné, si určí jednotlivé kraje.
    6) Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a 5. třídy?


14.12.2018 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA PRO OBCE DO 3 000 OBYVATEL

    NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu.
    Pokud majitel domu nemá Průkaz energetické náročnosti budovy, měl by si nejprve pořídit tento průkaz. Cena se obvykle pohybuje do 5 tisíc Kč. Pokud vyjde, že budova splňuje standard „C“ nebo vyšší, může majitel investovat do výměny starého kotle za nový automatických kotel na uhlí a pelety a nemusí provádět zateplení. V takovém případě může investovat 150 tisíc Kč, z nichž 5 tisíc Kč dá na PENB a zbývajících 145 tisíc Kč investuje do nového kotle. 80 % z celé částky (tedy u PENB i z nákladů na novou otopnou soustavu) bude dotováno, takže na samotný kotel včetně jeho instalace získá až 116 tisíc Kč.
    Majitel rodinného domu neprováděl žádné zateplení ani výměnu oken. Topí 5 let starým ocelovým kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním a má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na uhlí a dřevní pelety. Nenachází se v oblasti s 5 % bonusem. Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?


23.1.2019 JIHOMORAVSKÝ KRAJ - DOTACE NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ DO 3 000 OBYVATEL

    Nově instalovaný zdroj bude muset splňovat směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu. Pozor, nestačí aby kotel splňoval pouze 5. třídu, protože řada kotlů v 5. třídě nesplňuje parametry Ekodesignu.
    - Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
    - Kotlíkové dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů nebo majitelům bytových domů ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky.
    - Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě
    Majitel může investovat pouze do nového kotle včetně zapojení a otopné soustavy. Pokud investuje 150 tisíc Kč, od státu získá dotaci na nový kotel ve výši 127.500,-- Kč
    Žádost lze podat na místně příslušném krajském úřadě, poté co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Zároveň budou na internetových stránkách krajů zveřejněny vzorové žádosti.


Aktuální dotace pro podnikatele 2019

    Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.
    Majitel rodinného domu provedl v minulosti zateplení v rámci NZU a má od této doby PENB který potvrzuje, že budova je klasifikována do třídy A. V domě topí kotlem na dřevo s ručním přikládáním a má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na dřevní pelety. Nachází se v oblasti s nadprůměrnými emisemi prachu a pro tuto oblast je určen bonus 5 %. Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?
    Máme sedmi letou zkušenost z předchozího dotačního období a především vytváříme projekty pro obecní samosprávu. Kvalitní výsledky naší práce můžete shlédnout v referencích.
    Minimálně bude potřeba doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další dokumentace může být upřesněna při vyhlášení výzvy jednotlivými kraji.


Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportupříjem žádostí 22.10.-26.10.2018

    Jsme zkušení specialisté na dotace z EU v oblasti hledání dotačních příležitostí pro široké spektrum žadatelů. Vyhledáváme vhodné dotační programy, které přinesou maximálně vhodnou dotaci pro Váš projekt. Našim klientům nabízíme odborné poradenství, zpracováváme žádosti, vedeme povinnou administrativu v realizační fázi až do chvíle, kdy Vám bude dotace vyplacena na Váš účet.
    9) Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?
    Majitel rodinného domu investoval do výměny oken a částečného zateplení. Nachází se v oblasti s nadprůměrnými emisemi prachu a pro tuto oblast je určen bonus 5 %. V domě se topí 15 let starým litinovým kotlem s ručním přikládáním má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na uhlí a dřevní pelety. Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?


Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

    Majitel bude muset oslovit Energetického specialistu a nechat si u něj vypracovat posudek s doporučením jaké mikroenergetické opatření by měl realizovat. Posudek včetně opatření může vyjít odhadem na 30 tisíc Kč. Náklady na zpracování posudku a samotné mikroenergetické opatření (do výše 20 tisíc Kč) se považují za uznatelné náklady a i na ně se vztahuje % z dotací. Pokud majitel investuje celkem 150 tisíc Kč, tak mu stát po odpočtu investice do mikroenergetického opatření a do posudku specialisty poskytne ještě 90 tisíc dotaci na instalaci nového zdroje v hodnotě 120 tisíc Kč.
    V případě, že hledáte možnost financování investice kotelny BENEKOV na splátky, je možno požádat o poskytnutí návrhu financování investice zde.
    Pokud dům nesplňuje energetickou třídu „C“, musí být provedeno tzv. mikroenergetické opatření, které povede ke snížení tepelné potřeby budovy. Vhodné opatření doporučí energetický specialista. MPO seznam těchto specialistů zveřejňuje na svých webových stránkách.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00