Jak na věc


doručování výpovědi zaměstnavateli

Adresné doručování (doručování zásilek)Provádíme doručování těchto druhů zásilek:

    • 12 plnohodnotně vybavených distribučních míst, na čtyřech z nich přijímáme adresné zásilky – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové.• 5 lettershopů (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Kolín).
    Objednatel, který je spotřebitelem (tedy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou podle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán do jednoho roku ode dne, kdy objednatel, který je spotřebitelem, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u distributora poprvé. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Český telekomunikační úřad. Internetové stránky tohoto subjektu jsou www.ctu.cz.


Doručování květin a dárků po Hradci Králové o okolí:

    V případě, že příjemce květin není v určené době dodání zásilky na udané adrese, přenechá náš asistent květiny na bezpečném místě například u sousedů, na vrátnici, recepci, v info centru a podobně. Jestli ani takováto místa nejsou k dispozici, případně když si zákazník přál předání květin pouze této určené osobě, tak zanechá náš asistent na místě v poštovní schránce informační lístek s vysvětlením a kontakty na naší firmu, případně zanechá vzkaz v hlasové schránce telefonu příjemce. Objednavatele zásilky samozřejmě vždy o této situaci neprodleně informujeme telefonicky nebo e-mailem.O další doručení se pak pokusíme následující den. Pokud se ani při druhém pokusu nepodaří zásilku doručit, tak se zásilka vrací a bude znehodnocena (platí pouze u květin, ne u dárků). Pokud si budete přát další pokus o doručení, bude nutno zásilku znovu objednat a zaplatit. Prosíme Vás proto, uvádějte při vyplňování údajů o příjemci co nejvíce informací: v jakém patře bydlí, vyplňte raději mobilní i pevnou
    Společnost Česká distribuční se mimo jiné zabývá také doručováním osobních i reklamních zásilek (direct mail, katalogy,knihy,atd.) pro jednotlivé adresáty. Kompletně se postaráme o Vaše directmarketingové kampaně.
    Pro co největší autentičnost květiny, dle vybrané fotografie a důvěru ve 100 % kvalitu doporučujeme objednávat květiny a dárky s několikadenním předstihem, aby bylo možno případně doobjednat květy, které by nemusely být momentálně skladem.
    Nemáte čas, možnost, případně ani chuť shánět po městě kytici a ještě navíc ji osobně předat? Pak to nechte opravdu na nás. Vaše lásky, blízké, přátele i kolegy překvapíme, potěšíme a poděkujeme jim za Vás. Maximálně se vynasnažíme, aby Vámi vybrané a objednané květiny a dárky byly doručeny v co možná nejkratším termínu, případně v přesně Vámi vymezené době a to v perfektním stavu a kvalitě.


Regionální zastoupení pro doručování zásliek:

    Výsledná zpráva doručování zásilek:• ve výsledné zprávě nalenete informace o průběhu doručování.• seznam zásilek s odůvodněním jejich nedoručení v elektronické podobě formou databáze.
    Doručování zásilek:• doručovací síť: k dipozici máme 3577 doručovatelů.• doručování zásilek zajišťujeme na 90 % území České republiky.• doručování zajišťujeme na základě daných pravidel pro provádění adresného doručovánísedm dní v týdnu v době od 08:00 do 20:00 hodin.
    Osobní psaní – jedná se o sdělení vyhrazené pouze pro jednoho konkrétního adresáta (zákazníka), jehož údaje jsou ve sdělení obsaženy.Reklamní psaní – jedná se o adresný direct mail, katalogy, noviny,časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, knihy, brožury, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního (direct mail) charakteru.


Doručování květin po České republice, mimo HK a okolí:

    Příjemce při převzetí květin a dárků podepisuje dodací list, který obsahuje počet a druh květů, z kterých je kytice vázána. Podepsáním dodacího listu a přijetím květin nebo dárků souhlasí příjemce se vzhledem a také s množstvím, jedná-li se o řezané květiny. Je tedy nutné, aby si zákazník dodávku pečlivě zkontroloval. Na pozdější reklamace ohledně množství a druhu dodaného produktu nebude brán zřetel. Případné stížnosti musí být oznámeny do 3 dnů po dodání, buď telefonicky, faxem nebo osobně na prodejně, kde budou ihned vyřešeny. Garantujeme, že řezané květiny vydrží čerstvé nejméně 3 dny, za předpokladu, že bude o květy správně pečováno ze strany odběratele.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00