Jak na věc


domov pro seniory kobylá nad vidnavkou

Od kdy je v názvu města Nové Strašecí NOVÉ?

    Třetího ledna jsme se sešli v rekonstruované a slavnostně vyzdobené jídelně domova. Nový rok jsme letos přivítali o pár dní později, avšak jeho oslava byla jak se patří velkolepá.
    Vážení přátelé, kamarádi, kolegové! Velmi vás všechny prosím o pomoc při hlasování. Náš dětský domov v Dubé Deštné se dostal do finále projektu Ikea Spolu s vámi. Já, moji kolegové a především všechny děti prosíme právě o Váš hlas . Hlasuje se na stránce: https://www.spolusvami.cz/finaliste <https://www.spolusvami.cz/finaliste> <https://www.spolusvami.cz/finaliste> <https://www.spolusvami.cz/finaliste%3E> Zdeňka Slavíková ředitelka
    Dne 6. 9. jsme v našem Domově seniorů oslavili s předstihem novostrašecké posvícení, jako vždy ve velkém stylu. Program a výzdoba venkovních prostor se nesly v duchu divokého západu. Nechyběli ani kovbojové a indiáni.


v Domově seniorů a Domově Pohoda

    Stará špitálská budova, původně prosté přízemní stavení, byla roku 1899 nahrazena nynější, jednopatrovou budovou a v ní byly kromě městského chudobince umístěny ještě městský sirotčinec a opatrovna. Hřbitov kolem kostela sv. Alžběty byl roku 1884 zrušen a v roce 1909 vyrostla na pravé straně kostela druhá budova domova, která je dnes součástí komplexu DD.
    Zaměstnanci Domova seniorů tentokrát připravili pro své klienty soutěž „SENIOŘI MAJÍ TALENT“. Přípravám se věnovalo několik týdnů poctivé práce a intenzivního tréninku. Samotná soutěž vypukla ve středu 24. 10. 2018 dopoledne v krásně nazdobené, hudební aparaturou ozvučené jídelně Domova.
    V nedávné době se nám do rukou dystaly tyto unikátní fotografie, o které bychom se rádi podělili. Někteří obyvatelé Čáslavi si tuto podobu našeho domova jistě ještě vybaví. Nahlédnout můžete zde.
    Dne 27.11. 2018 se skupinka větších dětí z našeho dětského domova zúčastnila školení finanční gramotnosti. Školení proběhlo v Praze a školiteli byli zaměstnanci České podnikatelské pojišťovny. Děti se dozvěděly spoustu...
    Domov důchodců Čáslav je příspěvkovou organizací, která je zřízena Městem Čáslav. Poskytuje sociální službu typu „domov pro seniory“. DD se nachází v ulici Nazaret, nedaleko centra města, a poskytuje služby ve dvou budovách, které mají celkovou kapacitu 105 míst.


Upozornění: vzhledem k šířící se chřipkové epidemii vyhlašuje ředitelka Domova

    V úterý 9. října jsme využili krásného podzimního počasí a ještě před nadcházejícím dlouhým zimním obdobím jsme se s klienty zajeli podívat k naší oblíbené řece Berounce, abychom se pokochali pohledem na ni a krásou okolních křivoklátských lesů zabarvených do podzimních odstínů.
    Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy a přípravu na vyučování. Jedním z hlavních úkolů je výchova k samostatné orientaci v různých životních situacích, příprava na budoucí povolání a uplatnění dětí v budoucím životě.
    Ve dnech 25.-30.10.2018 jsme byli s dětmi na podzimním ozdravném pobytu v Jilemnici. Ubytovaní jsme byli v hotelu Sumó, kterému tímto děkujeme za příjemný pobyt. Počasí nám povětšinou nepřálo. Pršelo...
    Tak jako každý rok, tak i letos připravili zaměstnanci pro klienty překvapení v podobě Mikulášské nadílky. I když letos s jednodenním zpožděním, ale to nic neubralo na radosti a překvapení obdarovaných


Vítejte na našich webových stránkách

    Dětský domov Vizovice je samostatná budova na ulici 3. května č.p. 528, která je od školy vzdálená asi 300 m. Byla původně klášterem řádu sester Sv. Kříže, který po svém založení sloužil jako malý sirotčinec a od roku 1922 až do roku 1951, jako okresní útulna pro opuštěné děti. V současné době budova slouží jako dětský domov Vizovice pro děti, u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova. Zajišťuje jim každodenní, celoroční výchovnou a hmotnou péči, včetně sociální. Jde o děti, které byly odebrány ze svých původních rodin, kdy tyto rodiny nebyly ochotny nebo schopny se ani v základní míře o své potomky postarat.  
    Ve středu 15. 8. 2018 k nám do Domova zavítal pan Pavel Macků, který si pro klienty připravil zajímavé povídání o historických i současných hudebních nástrojích. I když se hudba nestala jeho povoláním, umí o ní nejen poutavě vyprávět, ale především umí každý hudební nástroj rozehrát do zvučných tonů.
    Původní čáslavský špitál se připomíná již od roku 1416. Stával společně s kostelem sv. Alžběty nejspíše v místech dnešního evangelického kostela. Následkem požáru v roce 1522 byl špitál zničen a po roce 1553 přemístěn na Pražské předměstí, kde byl při něm zbudován kostel sv. Alžběty, zvonice a hřbitov. Pro kostel sv. Alžběty a místní špitál byl v roce 1594 zhotoven sanktusový zvon, jehož nápis oznamuje: „ZWON TENTO UDJELAN GEST NAKLADEM GIRZIKA BOGDANA DO SSPITALA F OBCI CZASLAVSKE LETA 94“.
    Dne 10.12.2018 jsme s našimi dětmi navštívili domov pro seniory Na Blatech v České Lípě. Celou akci organizovala firma ADIENT, která každý rok obdarovává ve vánočním čase děti z dětských...


Návštěva domova pro seniory Na Blatech

    Do našeho dětského domova Vizovice jsou přijímány děti a mládež od 3 - 18 let. V případě, že dítě, které již dosáhlo plnoletosti, ale ještě nemá ukončeno studium na střední nebo vysoké škole, je možné, aby u nás žilo dál formou dobrovolného pobytu až do ukončení přípravy na povolání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00