Jak na věc


dodavatel výtahy nemocnice pardubice

Ve Svitavské nemocnici zahájili modernizaci psychiatrie

     „Tento projekt je pro rozvoj krajského zdravotnictví mimořádně významný a nezbytný," uvedl hejtman Martin Netolický. Současný rozpočet projekt (po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavební části projektu) činí 112,4 mil Kč celkových výdajů s podílem finančních prostředků z prostředků EU ve výši 94,5 mil. Kč - vše včetně DPH. Dodavatele na zhotovení veřejné zakázky Modernizace a přístavby psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici vybrala 7. 3. rada Pardubického kraje. Na základě doporučení výběrové komise se jím stalo sdružení „ESB – PRIMA psychiatrické oddělení Svitavy", které nabídlo cenu 78,3 milionů korun bez DPH.
    Současné prostory oddělení jsou nevyhovující. Historická budova, v níž oddělení svitavské psychiatrie sídlí, je součástí bývalého kláštera Redemptoristů a i s přilehlým parkem je v majetku Pardubického kraje. Komplex, ve kterém má zázemí také ambulance pro plicní onemocnění, je včetně inženýrských sítí a výtahu v havarijním stavu. Přesvědčil se o tom před časem hejtman Martin Netolický. „Stav oddělení, kde se léčí pacienti s duševními poruchami, je zcela nevyhovující. Proto bude oddělení při rekonstrukci rozšířeno, aby zde mohla být poskytována ambulantní i lůžková péče s kapacitou odpovídající velikosti spádového území přesahující sto tisíc lidí," uvedl. Statistika hovoří o tom, že více než polovina pacientů s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji je hospitalizována mimo tento kraj. Vedení nemocnice hledalo již 8 let možné finanční zdroje, jak situaci zlepšit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00