Jak na věc


dobrovolných hasičů stránky

Taktické cvičení ZZS SČK na Dni prevence

     Na začátku tohoto roku Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov opět započal činnost s mládeží. Kolektiv nových vedoucích zahájil činnost s 12 mladými nadšenci, kteří projevili zájem o hasiče. Dle našich možností jsme je vzdělávali v požární ochraně a prevenci, učili ... Přečíst článek
    Dne 12.10.2018 v 19:35 byla jednotka vyslána ke spuštěnému požárním hlásiči v ulici Babákova. Jednotka vyjela s CAS 30 Scania (1+1). Na místě HZS st.č. 4 a 6.
    O víkendu 13.- 14.10 se konal Závod požárnické všestrannosti a naši mladí hasiči byli poprvé u toho. V sobotu, kdy se konal závod dorostenců, naši svěřenci obsadili 6. a 7. místo z osmi účastníků. Nedělní den přinesl cenné zkušenosti družstvu ... Přečíst článek
    Naše jednotka byla přizvána ke spolupráci na taktickém cvičení ZZS Středočeského kraje v bývalých kasárnách ul. Táborská Benešov. Cvičení se konalo při příležitosti Dne prevence na kterém se prezentovaly složky IZS. Účel cvičení byl připravit složky IZS na spolupráci u ... Přečíst článek
    Hlavním úkolem jednotky je záchrana lidských životů, zvířat a majetku při mimořádných událostech různého charakteru. Ke splnění těchto úkolů je jednotka vybavena zásahovými vozidly a věcnými prostředky požární ochrany.


Sbor dobrovolných hasičů Říčany u Brna

    Více o činnosti Sboru dobrovolných hasičů a jednotky PO, její předurčenosti, zásazích a historii, se můžete dovědět na webových stránkách: http://hasiciricany.webnode.cz/


NEJLEPŠÍ DOBROVOLNÍ HASIČI OBDRŽELI DARY ZA VÍCE JAK 2 400 000 KORUN

    Sbory dobrovolných hasičů v mnoha zemích doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost firemních hasičských útvarů. V České republice jsou dobrovolné sbory součástí Integrovaného záchranného systému. Jsou právně samostatné nebo vznikají jako organizační složky občanských sdružení a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami. Jednotky dobrovolných hasičů jsou výjezdovými součástmi sborů. Každý člen těchto jednotek musí absolvovat nejméně 40 hodin školení teoretických i praktických znalostí a dále je musí průběžně doplňovat. Dále musí každoročně absolvovat zdravotní prohlídky a mít lékařské potvrzení, že mu jeho zdravotní stav umožňuje v jednotce působit. Hasiči, včetně dobrovolných, kromě hašení požárů a likvidace jejich následků zasahují také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, poskytují technickou pomoc. Spolupůsobí rovněž jako preventisté. V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí je v současnosti více než
    Na den 8.12.2018 byl naplánovaný výcvik naší jednotky společně se členy JSDH Praha – Újezd. Výcvik proběhl v areálu Thomayerovy nemocnice a to v podzemní části areálu nemocnice. Na začátku výcviku jsme si teoreticky zopakovaly základy pohybu v zakouřeném prostředí, ... Přečíst článek
    Sbor dobrovolných hasičů je občanskou neziskovou organizací a z jeho členské základny je složena jednotka požární ochrany obce (zásahová jednotka). Tuto jednotku zřizuje dle zákona o požární ochraně obec a dále zajišťuje materiální zabezpečení pro plnění úkolů nejen na úseku PO.
    Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Říčany založen roku 1888. Za téměř 125 let svého trvání docházelo v časové ose k jeho vývoji, modernizaci techniky, výzbroje a výstroje.


Už jen dva dny bude probíhat hlasování v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018

    Dobrovolné hasičské sbory v Čechách začaly vznikat od roku 1854, během dalších dvaceti let jich už bylo 107. Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakouska-Uherska, a tedy i Česka, bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. V Praze byla první řádná požární záloha ustavena v roce 1821. Jejími členy byli řemeslníci znalí práce s ohněm. Sídlili ve staroměstském obecním dvoře v nynější ulici U Obecního dvora. K podstatné změně pražské požární ochrany došlo v roce 1853. Tehdy městská rada rozhodla, že úklid Malé Strany vezme do vlastní režie, a uložila okresnímu dozorci Aloisi Pastovi, aby obstaral 30 mužů, z nichž mělo být osm vycvičeno speciálně pro hasičské práce. Ti také byli základem prvního placeného hasičského sboru v českých zemích, který 11. června 1881 zasahoval u požáru Národního divadla. Původně měl tento sbor stanoviště v malostranském obecním dvoře v dnešní ulici Letenské. O rok později (1854) už ale čítal 68 mužů, jimž velel hasební mistr Vá
    Dne 15.11.2018 v odpoledních hodinách provedla jednotka požární asistenci v obchodním centru Chodov u příležitosti Vánočního otevření. Jednotka se akce účastnila v počtu 1+5 s CAS 20 Tatra.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00