Jak na věc


dirigent vídeňské filharmonie

Hollywood Night XXL ovládl Morricone

    V květnu 1942 se stal šéfem symfonického orchestru FOK, který byl v té době organizován ještě na spolkovém principu. V čele tohoto tělesa, které postupně rozšířil a reorganizoval, stál Smetáček do roku 1971 a přivedl je k vysoké umělecké úrovni. Smetáček dokázal s orchestrem FOK získat tak početné publikum, že mnohé jejich pražské koncerty bývaly ještě dvakrát reprízovány. V letech 1945-66 Smetáček rovněž vyučoval na pražské konzervatoři hře na hoboj, komorní hře, později i řízení orchestru.
    Český dirigent Vladimír Válek se narodil 2. září 1935 v Novém Jičíně. Po studiích hry na pozoun a violu na kroměřížské konzervatoři studoval dirigování u Ľudovíta Rajtera na VŠMU v Bratislavě, později pokračoval ve studiu dirigování na pražské AMU. V roce 1970 založil Dvořákův komorní orchestr, kde působil nejen jako hráč ale i jako umělecký vedoucí tohoto hudebního tělesa. Své umění rozvíjel za dirigentským pultem pražských symfoniků (FOK). Řadu let stál pak v čele Symfonického orchestru Československého, později Českého rozhlasu, jehož hru pozvedl na mimořádnou uměleckou úroveň. V roce 2010 za své zásluhy získal Medaili Za zásluhy v oblasti kultury.


Dirigenti - Slavné a významné osobnosti (104)

    Václav Smetáček byl synem právníka a nadšeného amatérského hudebníka, který mimo jiné dirigoval brněnské Orchestrální sdružení a pak v Praze orchestr Sokola v Bubenči. Po maturitě na gymnáziu studoval Smetáček na pražské konzervatoři hru na hoboj, skladbu a dirigování (1922-30) a současně na filosofické fakultě hudební vědu a estetiku. Již založením Pražského dechového kvinteta (1928), v němž působil jako hobojista 27 let, osvědčil Smetáček uměleckou a organizační iniciativu. Hráčská zkušenost v České filharmonii (1930-33) s dirigentem Václavem Talichem a s význačnými hostujícími dirigenty zahraničními přivedla Smetáčka definitivně k rozhodnutí stát se dirigentem. Od roku 1934 působil v různých funkcích v rozhlase, kde získával i prvé dirigentské zkušenosti podobně jako při práci sbormistra v pražském Hlaholu (1934-46).
    Jeho zřetelné a energické gesto vycházelo z důkladné znalosti partitury a mělo pro hráče i pěvce inspirativní význam. Vynikal v interpretaci romantické hudby, zvláště kantátové (Dvořákovo Stabat mater), při níž mu byl významným spolupracovníkem sbormistr Jan Kühn a jeho Český pěvecký sbor. Srdeční záchvat při koncertu ve Florencii v listopadu 1974 na rok přerušil Smetáčkovu uměleckou práci, v dalších letech musel pro vážné zdravotní potíže koncertní činnost silně omezit. Vinou oslabeného zraku mohl pak dirigovat jen skladby, které ovládal zpaměti; jeho nahrávka Smetanovy Mé vlasti s Českou filharmonií z roku 1980 patří k nejlepším.


Slavné osobnosti - Databáze 94.472 známých osobností a 330.534 filmů

    V letech 1959-60 byl též šéfdirigentem Berlínského symfonického orchestru. Opakovaně byl zván k řízení koncertů filharmonického orchestru v Los Angeles, amsterdamského Concertgebouworkest, do Tokia atd. V zahraničí byl oceňován i jako operní dirigent: 1966 uvedl poprvé v milánské opeře La Scala Janáčkovu operu Z mrtvého domu, 1967 nastudoval v Teatro Colon v Buenos Aires Musorgského Borise Godunova, o rok později ŠostakovičovuKateřinu Izmailovou a Janáčkovu Káťu Kabanovou atd.
    Štáb České televize provázel letošního jubilanta Vladimíra Válka při uměleckých turné v Japonsku, Jižní Koreji, Řecku, Německu, Rakousku a pochopitelně i na tuzemských koncertech. Zachytil ho při spolupráci s Českou filharmonií, s Filharmonií města Soulu a pochopitelně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, v jehož čele působil přes dvacet sezon. Režisér Martin Kubala se pokusil nahlédnout do zákulisí dirigentské práce i do Válkova soukromého života.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00