Jak na věc


dira na trhu podnikání

Klasifikace černých děr z hlediska hmotnosti

    Trou de Fer znamená v překladu Železná díra. Jde o jedinečný a velkolepý přírodní fenomén nacházející se uprostřed Národního parku Réunion v Indickém oceánu. Díky sopečné činnosti sa tu Země propadla do obrovské hloubky a vytrvalé deště vyformovaly dílo, jaké jinde na naší planetě neexistuje. Vzniklý kaňon je Mount Everestom mezi kaňony. Vzhledem ke svojí nepřístupnosti se tu zachovala příroda v té nejdivočejší formě, jakou si dokážete představit.
     Jelikož se těleso nakonec nachází v nekonečné vzdálenosti, je jeho výsledná rychlost zanedbatelná a potenciální energie nulová. Vztah (14.1) tedy přepíšeme:
     Rychlost vu nazýváme únikovou rychlostí nebo též 2. kosmickou rychlostí. Pro gravitační pole Země dosahuje úniková rychlost hodnoty zhruba jedenácti kilometrům za sekundu. Opustit gravitační pole černé díry by však vyžadovalo, jak již bylo zmíněno, únikovou rychlost rovnu rychlosti světla c ve vakuu. Tedy:
     Využijeme tedy zákona zachování energie. Pro těleso o hmotnosti m, které uniká s počáteční rychlostí vu ze vzdálenosti r od středu planety o hmotnosti M, platí:
     Z (14.8) je patrné, že černá díra může mít teoreticky libovolnou hmotnost a může vzniknout z tělesa o libovolném tvaru či hmotnosti. V přírodě se však vyskytují pouze černé díry ležící v určitých hmotnostních intervalech, a tak je můžeme rozdělit do tří základních kategorií:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00