Jak na věc


diktáty od zdenka svěráka

Diktát z filmu Marečku, podejte mi pero

    Klasické mluvené diktáty. Poslechneš si větu a tu následně zapíšeš. Na konci diktátu se zobrazí počet chyb. Máš možnost text ještě jednou zkontrolovat, zamyslet se nad tím, co by asi mohlo být špatně a následně opravit. Následuje možnost zobrazení chyb. Zvýrazní se místa v textu, kde jsou chyby. 
    Mluvené diktáty patří mezi obávané úkoly ve škole. Naučme se společně zvládat stres, psát správně a poctivě po sobě text kontrolovat. Výsledek se určitě dostaví.
    Vyberte si některý z diktátů, které jsme pro vás připravili a zlepšujte se v pravopise. Na konci seznamu najdete diktáty k přijímacím zkouškám – jak na střední školy, tak na víceletá gymnázia.
    Pokud se online diktáty ukáží ze začátku jako příliš složité, vždy je možnost je prokládat cvičením z českého jazyka, kdy se do textu doplňují správné výrazy, například měkké a tvrdé -i-. Celou dobu máš také k dispozici českou mluvnici spolu se seznamem nejčastějších chyb a notorických chytáků. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00