Jak na věc


desetinná čísla procvičování

Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků

    Desetinná čísla jsou čísla zapsaná pomocí číslic a desetinné čárky. Mají celou část, desetinnou čárku a desetinnou část. Obě části jsou zapsány číslicemi, které vyjadřují určitý řád.
    Čísla, umístěná uprostřed obrazovky, je potřeba přetáhnout myší na správná místa na číselné ose. Program nabízí více čísel, než je pozic v daném intervalu číselné osy. Žák musí vybírat jen ta čísla, která do daného intervalu patří. Po skončení úlohy je výkon je ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.
    Čísla, umístěná uprostřed obrazovky, je potřeba přetáhnout myší na správná místa do připravených políček tak, aby byla seřazena podle zadání vzestupně nebo sestupně. Po skončení úlohy je výkon je ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.
    Úloha obsahuje 4 příklady. Prvním úkolem je přetažení menšence a menšitele do správných pozic v připravených řádcích. Následuje odčítání, při kterém se číslice zapisují pomocí zobrazené klávesnice. Místo pro zápis následující číslice je označeno barevně. Při každé chybě si program vynutí opravu. Po ukončení celé úlohy bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.


Každé desetinné číslo se dá zapsat jako zlomek.

    Úloha obsahuje 4 příklady, v nich se sčítají buď 3, nebo 4 čísla. Prvním úkolem je přetažení sčítanců do správných pozic v připravených řádcích. Následuje sčítání, při kterém se číslice zapisují pomocí zobrazené klávesnice. Místo pro zápis následující číslice je označeno barevně. Při každé chybě si program vynutí opravu. Po ukončení celé úlohy bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.
    Úkolem je zapsat pomocí číslic desetinné číslo, zadané slovy. Úloha sestává z osmi příkladů. Každý příklad se vyhodnocuje hned po zápisu, celá úloha se hodnotí známkou po zápisu posledního příkladu. Úspěšný řešitel si může na konci zahrát hru.
    Program Desetinná čísla 1 obsahuje cvičení na zápis desetinných čísel, na jejich porovnávání na číselné ose, na vzestupné i sestupné řazení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání.
    Program zadává desetinná čísla a způsob, jakým má být číslo zaokrouhleno. Žák zapíše požadované číslo pomocí klávesnice, zobrazené na ploše monitoru. Program každý zápis okamžitě vyhodnocuje. Celá úloha obsahuje 16 zadání. Po jejím ukončení bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00