Jak na věc


den legionářů

V sudetských 7 dnech hříchů by nikdo nemohl hodit kamenem

    Český lesník Jan Olšan v našem příběhu zoufale hledá svou německou ženu Agnes, která záhadně zmizela v prvních poválečných dnech. Olšan netuší, že příčinou jejího zmizení je skutečnost, že se Agnes stala v posledních dnech války nepohodlnou svědkyní, která by mohla ohrozit mocenské postavení jisté skupiny lidí z jejich vesnice.
    Na druhé straně této vlny jsou Ti, kteří, příslušni k vítězné straně, chápou pozitivně nastalé změny. Jsou mezi nimi lidé nejrůznějších profesí a charakterů, včetně těch, kteří kráčejí napříč dějinami jako nepolapitelní protagonisté moci, a je jim v podstatě jedno, jestli teď právě vládnou rudí nebo hnědí. V našem vyprávění se jedná o Přikryla a jeho muže. Moc a peníze jsou pro ně určující.
    A právě obrovský potenciál poválečných příležitostí, jak získat majetek a moc, jak sprovodit ze světa kolaborantské zážitky a zkušenosti, se stal prastarým fundamentem a hnacím motorem dějů, které se odehrály nejen u nás po roce 1945, ale též před pár lety ve státech bývalé Jugoslávie či Sovětského Svazu.
    Tajemný název Sudety je dodnes podvědomě zakotven v mysli mnoha našich občanů. Ještě stále žijí ti, kteří pamatují osudový milník našeho národa, rok 1938, odchod mnoha českých obyvatel ze Sudet, válku a významné změny po ní: odsun německých obyvatel, znárodnění, komunistický převrat...


Odměna pro "hříšný" film? Nejstarší slovenská cena Igric

    Vica Kerekes a Ondřej Vetchý v hlavních rolích koprodukčního filmu ČT. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá... Dále hrají: J. Hylebrant, J. Schmitzer, I. Bareš, A. Mokos, F. Bondarčuk, K. Kolajová a další. Scénář J. Urban. Kamera J. Ďuriš a M. Šec. Režie J. Chlumský
    Film 7 dní hříchů odkrývá temnou dějinnou a také, zejména mladé veřejnosti, téměř neznámou historii naší republiky. V zásadě odmítá princip kolektivní viny, prolamuje dogmata o „české holubičí povaze“, současně ukazuje hrůzy nacismu v nejsyrovější podobě. To vše zarámované typickou krajinou Sudet a divokým, dodnes stále ještě téměř opuštěným krajem Jeseníků a Králického Sněžníku.
    Drama začíná pod Králickým Sněžníkem pár dní před koncem války, v prostředí, kde ještě vládne mašinerie Hitlerova Německa. Situace se však zanedlouho obrátí. Po válce dochází právě v pohraničí k velké výměně obyvatel. Tradiční německé etnikum je odsunuto na Západ a jejich místo zaujímají čeští osadníci. Ruší se staré vazby, nové se vytvářejí.


Všechny koprodukční filmy České televize

    Vztahy Čechů a Němců se utvářely po staletí. Úvahy o smyslu poznání ve světle či stínu národní identity a jeho důležitých historických mezníků, které mohly proběhnout i jinak, jsou však již jen hypotetické. Je však možné o nich diskutovat, psát a natáčet filmy... Příběh vypráví o vztazích mezi Čechy a Němci na sklonku 2. světové války a období těsně po jejím skončení. Lokace, ve které se děj odehrává, je zasazena na hranice dvou historicky odlišných etnik, která sdílela na české straně hranice po staletí stejné území. Ze sousedů, kteří před válkou poklidně žili vedle sebe, se dějinným zvratem stali nepřátelé.
    A právě tyto historické křižovatky, nejen u nás v Sudetech po roce 1945, ale i jinde ve světě, dávají prostor hlavním protagonistům převratných dějinných změn, kteří jsou v zásadě dvojího typu. Ti první patří do skupin, které z objektivních důvodů musejí snášet útrapy změn: jsou vězněni, politicky pronásledováni, i zabíjeni. Řadí se do zóny příslušníků poraženého národa. Deportování a vyhánění z domovů je dodnes běžnou kulisou, provázející etnické čistky kdekoliv ve světě.
    Film 7 dní hříchů sleduje dramatický osud Jana Olšana a jeho ženy německého původu Agnes, na pozadí rozbouřeného oceánu poválečných emocí. Příběh nerozděluje aktéry na Čechy a Němce, vypráví pouze o osudech lidí, o jejich postojích v krizových situacích, jenž mohly být vyřešeny mnohými způsoby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00