Jak na věc


degenerace oční sítnice

Projevy a příčiny vlhké formy VPMD

    Přestože makulární degenerace je z větší části geneticky podmíněna (způsobuje ji poškozený gen odpovědný za metabolismus sítnice), patří mezi oční vady, na jejichž vzniku se významně podílí také vlivy prostředí. Z hlediska prevence je důležité chránit si oči před škodlivým UV zářením, dbát na zdravý jídelníček a celkově zdravou životosprávu. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění postihuje velkou část pacientů po 70. roce věku (nejčastěji v podobě suché formy, která se však, jak bylo uvedeno výše, může postupně vyvinout ve vlhkou formu, jež může vést k úplné ztrátě zraku, ale na druhou stranu ji lze léčit), mezi důležitá preventivní opatření rovněž patří prohlídky u očního lékaře, a to přibližně od 45. roku věku. Význam preventivních prohlídek je o to větší, že u časné makulární degenerace nejsou pacienty subjektivně pozorovány žádné příznaky. Ty se objeví až později.
     Může být degenerace žluté skvrny vyléčena? Pouze v případě, že se jedná o vlhkou senilní degeneraci žluté skvrny. Při ní prorůstají cévky z prokrvené podsítnicové vrstvy do žluté skvrny a zrakové buňky odumírají.Aby se zabránilo dalšímu odumírání zrakových buněk, je do žil aplikována zvláštní fotosenzibilní látka . Ta se dostane až do jemných cévek, kde po slabém ozáření laserem dojde ke sražení krve, cévky se uzavřou a odumřou.


CHLORELLA prášek 125g Iswari BIO RAW

    Zatímco pro suchou formu VPMD dosud neexistuje účinná léčba, u vlhké formy onemocnění možnost léčby existuje, a to konkrétně terapie zaměřená na potlačení růstu nových cév. Potlačení růstu nových cév se dosahuje podáváním anti VEGF preparátů. Anti VEGF preparáty se aplikují injekčně. Tato léčba je bezbolestná a dokáže stabilizovat nemoc a zabránit tak dalšímu zhoršování stavu pacientů. Další z možností představuje použití laseru (buďto léčba laserem, nebo fotodynamická léčba, ke které se rovněž používá laser), nevýhodou laserových metod však je, že je na rozdíl od aplikace VEGF preparátů je nelze uplatnit u většiny pacientů. Léčbu, stejně jako prevenci, lze dále podpořit podáváním silných antioxidantů, zejména u kuřáků, kteří představují rizikovou skupinu pacientů s VPMD (dalšími rizikovými faktory pro vznik VPMD jsou obezita, diabetes a vysoký krevní tlak), strava bohatá na omega-3 nenasycené kyseliny zinek, vitamín E a lutein.
    V případě podezření, že některou z forem VPMD trpíte, měli byste očního lékaře vyhledat co nejdříve. Včasná diagnóza je základním předpokladem pro zmírnění příznaků a zamezení tomu, aby se VPMD rozvinula do své nejtěžší podoby. Diagnózu stanovuje oční lékař na základě provedení pupilární dilatace a vyšetření sítnice.
    Až devadesát procent postižených kvůli ní trpí vážnou ztrátou zraku. Její průběh je velmi rychlý a v průběhu několika týdnů může člověk přijít o zrak. Vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace poznáte podle toho, že i rovné linky vidíte jakoby zprohýbané, vlnité. Pozitivní je, že na vlhkou formu existuje léčba, která zabrání prorůstání nově vytvořených cév pod sítnicí.
     Vede stářím podmíněná degenerace žluté skvrny k oslepnutí? Smyslové buňky, které jsou mimo žlutou skvrnu, nejsou zasaženy. Proto zpravidla pacienti neoslepnou. I v pozdním stadiu jsou stále ještě schopni rozeznávat obrysy a kontrasty a správně se orientovat v okolí.


ROZINKY černé RAW - sušené na slunci 250g

    Hlavním rizikovým faktorem je věk. Ke změnám na sítnici dochází již okolo 50. roku věku. Mezi další rizikové faktory patří dědičnost, kouření a kardiovaskulární onemocnění.
    Makulární degenerace (celým názvem věkem podmíněná makulární degenerace) patří mezi závažné oční vady, které postihují seniory. V České republice je ročně diagnostikována přibližně u 1000 pacientů, přičemž větší část tvoří ženy. Toto onemocnění nedokáže současná medicína léčit v plném rozsahu, podáváním léků lze však zhoršující se vidění, které může vést až k oslepnutí, zastavit.
     Trpím degenerací žluté skvrny, ale nejsem slepý. Mám nárok na státní podporu? Lidé s postupující degenerací žluté skvrny jsou podle zákona pokládáni za slepé, a to i v případě, že ještě mohou vidět, neboť už obvykle nemohou dále vykonávat svou práci a každodenní úkoly, jako je třeba nákup nebo provoz domácnosti, zvládají jen s velkou námahou. Proto požívají stejných privilegií jako slepí a mají nárok na podporu pro slepé.


Jak poznáte makulární degeneraci?

    Začne to většinou nenápadně – máte pocit, že hůř vidíte v šeru, svět je najednou méně barevný a dříve rovné čáry se začnou divně klikatit. Jestliže něco podobného zpozorujete, měli byste ihned zajít ke svému očnímu lékaři na kontrolu. Mohou to být první příznaky věkem podmíněné makulární degenerace, která může končit i slepotou.
    Většinou se projeví po padesátém roce života a častěji u žen, než u mužů. „Je známá souvislost mezi nálezem na cévách očního pozadí a nálezem na cévách mozkových. Z tohoto důvodu, jsou mnozí pacienti s cévními onemocněními odesíláni k vyšetření očního pozadí,“ uvádí MUDr. Leoš Rejmont, zástupce přednosty Oční kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.


Rozpoznání/vyšetření

    Suchá makulární degenerace zpravidla nemá zásadní vliv na kvalitu zraku. Její projevy se objevují pozvolna. Pro tuto formu onemocnění je typické, že ke zhoršování zraku dochází v průběhu let. Nejprve se objevuje zhoršení viditelnosti za soumraku a za tmy, pacienti začnou vidět rozmazaně a mají problém zaostřit na jednotlivé objekty (pacienti mají problémy se čtením). Přestože pacienti vidí střed objektů rozmazaně, jejich periferní vidění zůstává zachováno. Jak postupně dochází ke zhoršení zraku, v pokročilejším stadiu má rozmazaný střed podobu jednobarevné skvrny, nejčastěji šedé až černé barvy. Příčinou suché formy VPMD je odumírání světločivných buněk.
    dobrý den, mám k Vám dotaz, týkající se makulární degenerace. Moje maminka touto chorobou trpěla, ztráta zraku ji postihla téměř v 75letech jejího života. Trochu viděla, rozeznala jen obrysy, číst, ani sledovat televizi nemohla. Chci se zeptat, zda je tato nemoc dědičná. Je mi 68let, nosím brýle na čtení o síle 2.5dioptrie. Děkuji Dvořáková
    Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou ztráty zraku. Tato oční vada, která postihuje centrální část oční sítnice, má dvě formy, suchou a vlhkou. Suchá neboli atrofická forma, která může přejít ve vlhkou, postihuje více než 85 % pacientů, vlhká neboli exsudativní pak zbývajících15% z nich. Z hlediska rizika ztráty zraku představuje vlhká degenerace mnohem závažnější onemocnění nežli suchá degenerace, 9 z 10 pacientů trpících vlhkou degenerací oslepne. Makulární degenerace nemusí postihovat obě oči, může být jen na jedno oko, většinou však ve finále postihne obě dvě.


Příčiny/rizikové faktory

    Věkem podmíněná makulární degenerace se má dvě formy: suchou (atrofickou) a vlhkou (exsudativní). Ačkoli suchou formou trpí naprostá většina, čili asi 85 – 90 % nemocných, vlhká forma je nebezpečnější.
    Poznáte ji podle zhoršeného vidění ve tmě, pocitu rozmazaného a neostrého obrazu. Příčinou je zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo. Postupuje pomalu a mezi nástupem choroby až po možnou ztrátu zraku je několik let. Neexistuje na ni účinná léčba, lékař vám zřejmě doporučí jen potravinové doplňky s luteinem, vitaminem E, zeaxantinem a zinkem.
    Věkem podmíněná makulární degenerace je většinou problémem lidí nad 65 let – podle statistik jí trpí zhruba polovina lidí, jejichž věk přesáhl tuto hranici. Jelikož ale žijeme nezdravým životním stylem, počet pacientů se zřejmě v následujících letech razantně zvýší. Je to velmi neradostná prognóza, protože nemoc postupně vede ke ztrátě zraku a tím pádem i závislosti na péči ostatních.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Začíná bezbolestně, nenápadně a mnoho lidí potíže přičítá spíše nutnosti pořídit si brýle, nebo stávající vyměnit za silnější. Prvotním příznakem je totiž zhoršené vidění za soumraku a za tmy, zamlžené vidění a méně jasné vnímání barev. Jasným signálem je šedé místo uprostřed oblasti vidění a rozvlněné a zprohýbané linie a písmena. Pacienti ztrácejí schopnost číst, rozeznávat obličeje, barvy.
    Prevencí je zdravý životní styl – hlavně dostatek vitaminů, betakarotenu. „Neexistují specifické léky na prevenci tohoto onemocnění. Určitý význam má užívání podpůrných preparátů s luteinem. Doporučuji zvýšit konzumaci zeleniny, ryb,“ říká MUDr. Leoš Rejmont.
    Další zásadní věcí je včasné odhalení problému – tedy pravidelné preventivní prohlídky po čtyřicátém roce života. Příčin vzniku této choroby je víc. Rozhodně se vyplatí o nich vědět a myslet na ně:
    Makulární degenerace označuje velmi vážné onemocnění, při které postupně dochází ke ztrátě zraku. Onemocnění se řadí do skupiny tzv. tapetoretinálních degenerací, kdy slovo tapetoretinální popisuje pigmentovou vrstvu sítnice-tapetum nigrum. Pro toto degenerativní onemocnění se často užívá zkratky VPMD (vekěm...
    Pravidelné kontroly očním lékařem po 45. roku věku. Jako prevenci lze doporučit pravidelné užívání potravinových doplňků s luteinem a ochranu očí slunečními brýlemi.


Ztrátě zraku zabráníte dostatkem vitaminů a nošením slunečních brýlí

    Pro vlhkou formu VPMD je typický velmi rychlý průběh. Pacient trpí vlnitým viděním, objekty se mu promítají na sítnici jako zvlněné. Během několika týdnů až měsíců ve většině případů oslepne. Příčinou vlhké makulární degenerace je prorůstání cév pod sítnicí, které způsobují prosakování krve do sítnice, což má za následek otok a následně vznik jizvy na sítnici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00