Jak na věc


deficitní

Velký lékařský slovník online...

    Ovlivňuje pozitivně kostní hmotu a vazomotorické symptomy a příznivý je i jeho vliv na atrofické změny urogenitálního systému. Nevykazuje prakticky stimulaci děložní sliznice. Nežádoucí účinky způsobené estrogeny: bolesti v prsech, retence tekutin, krvácení ze spádu, křeče v dolních končetinách. Nežádoucí účinky způsobené gestageny: bolesti v prsech, retence tekutin, zvýšená chuť k jídlu, nadýmání, předrážděnost až agresivita, úzkost, deprese.
    Ministerstvo financí ČR (MF ČR) nepodpoří návrhy deficitních zdravotně pojistných plánů. Podle Medical Tribune svůj názor MF ČR opírá o konkrétní čísla. Zůstatky na bankovních účtech všech zdravotních pojišťoven byly v roce 2014 přes 15 miliard korun.
    Pro podávání HT existuje několik možností aplikačních cest. Jedná se o perorální způsob, transdermální aplikaci gelů a náplastí, subkutánní aplikaci, vaginální, intranazální a intramuskulární podání. Gestageny lze aplikovat i intrauterinně vázané na nitroděložní tělísko.  Před nasazením hormonální terapie je však nutné pečlivé vyšetření včetně mamografie a respektovat kontraindikace jejího užívání.
    Průměrný roční příjem zdravotního pojištění rostl o 4%, zatímco inflace o 2,3% a HDP o 1,7%. Proto ministerstvo uložilo svým zástupcům ve správních radách pojišťoven předložené návrhy deficitních zdravotně pojistných plánů 2015 nepodpořit.


Přihlášení k odběru novinek a slev

    Bude nutné přejít od proklamací k tvorbě předmětných systémových opatření. Dosud MZ nikdy neuvedlo, zda a kdy předloží ucelený dokument - koncepce zdravotnictví a na to navazující legislativu. MZ předložilo 19 tzn. reformních opatření, což jsou ovšem spíše ad hoc nápady, než koncepční řešení.
    Bez zajímavosti není fakt, že v letech 2009 až 2012 se kromě vybraného pojistného a platby státu spotřebovala podstatná část přebytků finančních prostředků, ale i ročně v průměru 5,5 mld. Kč vybraných regulačních poplatků od pacientů (tyto nikdy neprošly pravidly přerozdělování prostředků systému v.z.p., přesto však jsou nyní z prostředků vybraného pojistného a platby státu tzv. refundovány PZS ve výši 4 mld. Kč).
    Vzhledem k značným finančním dotacím systému všeobecného zdravotního pojištění v roce 2013 a 2014, jakož i k hospodářské prosperitě ČR v roce 2014 a výhledům na rok 2015 se MF neztotožnilo s tvrzením zdravotních pojišťoven, konkrétně zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, o hrozícím schodkovém hospodaření v roce 2015.
    Finančních prostředků je relativně dost.  Je tedy na MZ, aby zajistilo jejich efektivní užití i tvorbu určitých finančních rezerv na období, kdy mohou nastat problémy s růstem HDP (tedy i mezd)."


MF ČR nepodpoří deficitní zdravotně pojistné plány

    Tato finančně expanzivní politika MZ v konečném důsledku bude vytvářet tlak na státní rozpočet, místo toho, aby bylo přistoupeno k nastolení jasných a dlouhodobě působících nástrojů, které zajistí efektivní užití disponibilních finančních prostředků systému všeobecného zdravotního pojištění.
    Příznaky spojené s nedostatkem estrogenů lze rozdělit podle časového období do tří skupin: 1. akutní klimakterický syndrom, 2. organický estrogen deficitní syndrom, 3. metabolický estrogen deficitní syndrom.
    Z mezinárodního porovnání příjmů systému všeobecného zdravotního pojištění v přepočtu na 1 obyvatele k HDP, jakož i k paritě kupní síly vyplývá, že ČR zaujímá pozici ve 2/3 (z pohledu nejvyšší hodnoty daného ukazatele) skupiny sledovaných zemí v rámci OECD za rok 2012.
    K tomu nutno připočíst každý rok cca 5,5 mld. Kč z titulu regulačních poplatků. Výběr těchto poplatků prováděli výhradně poskytovatelé zdravotních služeb. Tyto velké objemy finančních prostředků neprošly nikdy systémem přerozdělování finančních prostředků systému všeobecného zdravotního pojištění.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00