Jak na věc


datová schránka fyzické podnikající osoby

Jak se do datové schránky přihlásit?

    Fyzické osoby (datové schránky rozlišují podnikající nebo nepodnikající), advokáti, daňový poradci si mohou zřídit datovou schránku, jestliže o to požádají.
    Datová schránka je elektronická schránka, určená zejména k doručování dokumentů orgánům veřejné moci a k provádění podání vůči nim. Ve většině případů nahrazuje doručování v listinné podobě - má stejnou váhu jako doporučená zásilka s dodejkou.
    ID datové schránky neboli adresa datové schránky je jednoznačným identifikátorem datové schránky. Představuje unikátní číslo datové schránky, které má obdobnou funkci jako mailová adresa.
    Agenda elektronických podatelen a elektronického podpisu běží paralelně vedle datových schránek. Zůstává tak nadále možnost elektronických podání dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
    Každá právnická osoba nebo orgán veřejné moci může mít zřízenu pouze jednu datovou schránku, tj. datové zprávy je nutné zpracovávat centrálně pro celou organizaci. Fyzická osoba může mít zřízeno více (typů) datových schránek, např. podnikatele, advokáta, atd.


Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

    Elektronický podpis není k provozu datových stránek obvykle potřeba s výjimkou právnických osob, za které jedná vždy více osob zaráz, a chtějí datové zprávy nejen přijímat, ale i zasílat.
    Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, zkrátka to, u čeho chcete právně prokázat, že jste dokument odeslali v pořádku a včas. Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00