Jak na věc


daněk recept

Zdeněk Daněk - díla prodaná, neprodejná a ve sbírkách

    Říje u daňků nastává v říjnu. Samci hájí svá teritoria a projevují se typickým zvukem, které se nazývá rochání. Během říje mezi sebou daňci nebojují tak často jako je tomu například u jelenů. Samci se páří s více danělami. Ty jsou poté březí téměř osm měsíců (230 dnů). Na svět přichází počátkem června jedno, výjimečně dvě mláďata. Na matce jsou závislá čtyři měsíce. Pohlavní dospělost nastává ve dvou letech. Mláďata jsou nazývány daňčaty, později podle pohlaví buď daněčkami a daněčky. Obecně lze říct, že ve srovnání s jeleny, je říje, kladení a nasazení paroží, posunuto o tři týdny.
    Farma pro chov daňků, musí být umístěna na suchém a slunném místě. Vlhko daňci nesnáší a hrozí zvýšené riziko napadení parazity. Velikost farmy by měla odpovídat možnostem chovatele. Zákon neudává počet chovaných zvířat na jednotku plochy. Chovatel však musí dbát na pohodu chovaných daňků. Při dodržení pravidla deset kusů na hektar plochy, není nutný letní příkrm. Výběh musí skýtat možnost úkrytu před sluncem. Stromy (kaštany, duby), keře a krmelce k tomuto účelu poslouží dokonale. Výborné je nechat na části výběhu vyšší trávu i s kopřivami. Dančí farmu oplotíme minimálně do výšky 1,8 metru. Chovatelé používají speciální faremní pletivo. Spodek plotu je vždy dobré zpevnit ještě latí. Na rozdíl od ostatních jelenovitých, neokusují daňci tolik stromy. Záleží ovšem kus od kusu.


Obrazy/díla autora nabízené v Galerii XXL

    V devadesátých letech studoval na výtvarné škole Václava Holara v Praze a poté působil v ateliéru malby prof. Nešlehy a v ateliéru filmové a televizní grafiky prof. Bárty na Vysoké škole umělecko-průmyslové, taktéž v Praze. Následně se usadil v ateliéru prof. Berana na Akademii výtvarných umění.
    Součástí dančí farmy, musí být místo pro karanténu nově pořízených nebo nemocných zvířat. Nesmí chybět kotec pro případnou manipulaci s odchycenými zvířaty. Velkochovatelé staví přímo na farmách i prostory pro porážku. Takové prostory musí samozřejmě splňovat veterinární předpisy nebo musí být zvíře převezeno jinam, na místo k tomu určené.


Články zobrazené ostatními uživateli

    Krmelce a ostatní krmná zařízení, umístěte na slunné a vyvýšen místo. Optimální je zpevněný podklad aspoň štěrkem, který zamezí velkému rozbahnění během jara a podzimu. Při dodržení výše zmíněného poměru chovaných zvířat na jednotku plochy, postačí přes letní období daňkům pouze pastva. Pouze v horkém a suchém letním období, pokud tráva zastaví svůj růst, přikrmujeme jádrem. Pokud chceme daňky ochočit a přivyknout na kontakt s člověkem, provádíme i přes léto tzv. kontaktní příkrm. Zvířata se seběhnou ke krmelci a jsou v blízkém kontaktu s chovatelem. Jadrná krmiva mají opodstatnění především zjara a na podzim. Vhodné jsou: ječmen, oves, kukuřice, hrách a pšenice. V zimě dáváme pouze ječmen a oves a na přilepšení se hodí řepa, mrkev nebo jablka. V zimě se daňkům zmenšuje bachor z důvodu nedostatku potravy. Při překrmení jádrem, dojde uvnitř bachoru ke kvašení a hynou zpravidla největší a nesilnější kusy, protože pozřely jádra největší množství. Neustále musí mít zvířata přístup k minerá
    V současnosti pracuje s malbou jako médiem. Věří, že realistická malba poskytuje nejširší škálu možností. Obraz chápe jako svébytnou strukturu s vnitřními vztahy, kde každý prvek malby obsahuje řád definovaný celkem. Může tak být dekonstruován a znovu skládán, nebo nahlížen z různých perspektiv.


V devadesátých letech studoval na výtvarné škole Václava Holara v Praze a poté působil v ateliéru malby prof. Nešlehy. Ve své umělecké tvorbě pokračoval ateliéru filmové a televizní grafiky prof. Bárty na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, taktéž v Praze. Následně se usadil v ateliéru prof. Berana na Akademii výtvarných umění

    První daňci byli chování na území Itálie a jižní Francie již v době antiky. Ovšem modernější pojetí chovu, jak jej známe v dnešní době, vznikalo až mnohem později. Dančí farmy v Evropě, začaly vznikat v 70. letech v Německu. Hlavními důvody byla nadprodukce obilí a zvyšování travnatých ploch na úkor orné půdy. Chov skotu, a jiného klasického dobytka, byl náročný na stavby a lidskou práci. Faremní chovy jsou pravým opakem, a proto začal jejich rozmach. Podstatnou roli sehrála i zdravá výživa. Z důvodu stoupající obezity a nárůstu srdečních onemocnění, se čím dál více lidí orientovalo na maso s nízkým obsahem tuku. Tyto požadavky splňují mladí daňci jedinečně. V České republice byly první dančí farmy vybudovány v 80. letech v Čejči a Sedmihorkách. V dnešní době je na našem území provozováno něco málo přes dvě stovky dančích farem. Na těchto farmách se chová kolem 6500 kusů daňků skvrnitých.
    Daněk evropský dosahuje délky těla 130-150 centimetrů, výška daňka se pohybuje od 75do 110 centimetrů, ocas má dlouhý 16-31 centimetrů. Hmotnost se u dospělého...
    Ve své tvorbě pracuje mnoha prostředky, od realistické plenérové malby, plastiky, animace, po ekologické komixy, nebo tetování. Zabývá se krajinou v různých polohách a problémy vznikajícími z konfliktu kultury a přírody. Starost o životní prostředí vyústila v roce 2007. Po kontaktu s vědci maloval Aktivní obrazy, které kromě environmentálních poselství také svým povrchem aktivně čistí vzduch od zplodin. Nejznámější jsou jeho obrazy české krajiny, kde se na polích nebo v lese objevují zvířata a lidé v nezvyklých nebo intimních interakcích.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00