Jak na věc


daňový portál finanční správy eet

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

    Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...
    PŘIPRAVUJEMEDaňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také předpisy z dalších oblastí uvedených v názvu. Kromě zákonů jsou zde všechny prováděcí předpisy a dále pokyny a informace Ministerstva financí.Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.Komentář ke změnám najdete zde.Sagit, a. s., 272 stranPŘIPRAVUJEME - Distribuce publikace začne 15. 4. 2019.
    Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...


Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

    Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, ...".Knihy k tématu Daňové zákony - duben 2019Sagit, a. s.
    Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...
    Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...
    Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny ...PŘIPRAVUJEME - Distribuce publikace začne 4. dubna 2019.


Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

    Časopis obsahuje jak komplexní řešení problémů z daňového a účetního pohledu, tak i monotématické články k daním a k účetnictví. V oblasti účetnictví jsou řešeny případy v podvojném účetnictví i v daňové evidenci; účetnictví se týká podnikatelských, rozpočtových a příspěvkových ...
    Cena: 590 KčKOUPITOblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetíJaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.
    Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...
    Tiskopisy daňových přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2018 jsou dostupné v databázi aktuálních daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy (zde), kde je možné vybrat si klasický tiskopis, interaktivní tiskopis nebo elektronické podání „EPO“....
    Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00