Jak na věc


děti u lékaře

Horečka u dětí - MUDr.Libor Švec | Praktický lékař pro děti a dorost

    Dispenzarizační péče je stanovena zákonem respektive vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a jde vlastně o seznam nemocí, při kterých nemusí dětští pacienti platit za ošetření u lékaře. Jedná se zejména o nemoci (diagnózy), které vyžadují dlouhodobé a opakované návštěvy lékaře a zdravotnických zařízení. Osvobození se vztahuje pouze na ošetření u lékaře, která se vztahují k nemoci. Ostatní ošetření u lékaře s jinou diagnózou takovýto pacient hradí stejně jako jiní pacienti. Pro pacienty s dispenzarizační péčí platí při pobytu v nemocničních zařízeních stejné podmínky jako pro ostatní pacienty. Poplatek za recept také není osvobozen a pacient s dispenzarizační péči si jej také hradí. Seznam nemocí s dispenzarizační péčí je uveden níže v tomto článku.
    Vyhláškou jsou přesně stanoveny preventivní prohlídky dětí u pediatra. Za preventivní prohlídky se neplatí poplatek u lékaře. Každé očkování - hrazené plně, hrazené částečně i nehrazené vůbec zdravotní pojišťovnou - je osvobozeno od poplatků u lékaře. Veškerá očkování jsou považována logicky za součást preventivní péče.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00