Jak na věc


dělitelnost přirozených čísel-příklady

Obraťte se na nás v případě dotazů, či technických problémů.

    Program slouží především žákům základní školy k procvičování dělitelnosti dvěma až patnácti. Navíc obsahuje hru na policajty a lotry, při které je důležité znát dělitelnost jedenácti.
    Definice: Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné pouze jedničkou a samo sebou. Pokud číslo není prvočíslo, tak je to číslo složené. 
    Hra na policajty a lotry slouží k rozeznání čísel dělitelných jedenácti. Na ploše je několik figurek. Lotři mají falešné občanské průkazy. Poznají se podle rodných čísel, která nejsou dělitelná jedenácti (správné rodné číslo musí být dělitelné jedenácti). Hráč si hraje na policajta. Jeho úkolem je přetáhnout všechny lotry za mříže. Pokud zavře některého poctivce, nebo naopak lotra nechá na svobodě, je to chyba. Podle počtu chyb dostane pochvalu nebo důtku od policejního prezidenta.
    Další programy této řady:Dělitelnost 2                                                                                                                                          Desetinná čísla 1Desetinná čísla 2ProcentaPřipravujeme:Poměr a měřítko


2. Důležité pojmy k dělitelnosti

    Program obsahuje také pravidla dělitelnosti, pár praktických příkladů ilustrujících proč je dobré umět dělitelnost, a samozřejmě nápovědu, která popisuje jeho ovládání.
    Poznámka: prvočísla do 20ti bychom měli znát z paměti. S těmito prvočísly se velmi často pracuje ve slovních úlohách a pokud je neznáme, ztratíme u přijímací zkoušky mnoho času, než si je zvládneme dopočítat. Navíc je třeba počítat se stresem, který způsobí, že v rámci dopočítávání prvočísel uděláme chybu. Pokud se již tato prvočísla nedokážeme naučit zpaměti, měli bychom si aspoň pamatovat, kolik jich do čísla 20 vlastně je.


Slovní úlohy - násobek a dělitel

    Na začátku práce si uživatel zvolí z nabídky, kterou dělitelnost chce procvičovat (dvěma, třemi … patnácti). Objeví se tabulka, kde jsou v okénkách zapsána různá čísla. Klikáním na ně žák určuje, která z nich jsou zvoleným číslem dělitelná. Ve správně označeném políčku se objeví obrázek, v chybně označeném hlášení o chybě. Neoznačení čísla které vyhovuje dané dělitelnosti je také chybou, stejně jako nesprávná odpověď na otázku, kterou program uživateli předloží na závěr, a která se týká společných vlastností neoznačených čísel. Na závěr dostane žák známku na základě procentuální úspěšnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00