Jak na věc


dělení pravěku

Dělení pravěku, koncepce vzniku…

    25 ČLOVĚK ROZUMNÝ (Homo sapiens) asi př.nl. Lovil zvěř, kterou měl v dosahu. Na severu Evropy soby, ve střední Evropě mamuty a srstnaté nosorožce. Jídelníček doplňoval sběrem. Vyráběl řadu nástrojů: škrabadla, drasadla, nože, dláta, kostěné hroty, oštěpy, obleční z kůže Žil v jeskyních a jednoduchých přístřešcích Dorozumíval se jednoduchou řečí Již uměl rozdělat oheň Žil v Africe, Asii i v Evropě
    54 používal novou zbraň: luk a šípy zakládal stálejší sídliště jen v místech, kam se zvěř vracela dorozumíval se vyvinutější řečí vyráběl šídla, drobné hroty šípů, rydla, škrabadla, umělecké předměty z kostí či vypálené hlíny nástěnné malby v jeskyních
    48 Víra v posmrtný život Vztah k mrtvým: záhada smrti, dospělí se dožívali asi jen 30 let. Nejstarší pohřby z období středního paleolitu často v jeskyních, později se zbraněmi, nástroji a šperky víra v posmrtný život.
    51 Dělení doby kamenné ve střední Evropě A) starší doba kamenná paleolit př.n.l. B) střední doba kamenná mezolit tis tis. př.n.l. C) Mladší doba kamenná neolit 5 500tis př.n.l. D) Pozdní doba kamenná eneolit př.n.l. (v Evropě), na Předním východě doba měděná chalkolit.
    45 Rytina na mamutím klu z Pavlova První mapa světa Dva pravděpodobné ovály označují tábořiště, které leží mezi zátočinami řeky a oblouky znázorňují pavlovské kopce


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    14 ČLOVĚK ZRUČNÝ (Homo halilis) asi 2,5 mil. 1,5 mil.př.n.l. Nejstarším druhem rodu Homo (člověk) Již uměl vyrobit první nástroje Vyráběli kamenné sekáče Má větší mozek než Australopiték Živli se sběrem, lovem menších zvířat. Žil v tlupách, které se neustále přesunovali, proto neměl trvalá sídliště. Dorozumíval se posunky a různými zvuky
    Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Petr Nedbal Název: VY_32_INOVACE_9C_1_Pravěk II.-vznik zemědělství.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    52 Antropogeneze Antropogeneze = vývoj lidského rodu AUSTRALOPITÉK (asi 4 2,5 mil. př. n. l.) 1. tvor vzdáleně podobný člověku vyvinul se z primátů z předních končetin se vyvinuly ruce ještě nedovedl vyrábět nástroje a zbraně sběr, mršiny ČLOVĚK ZRUČNÝ - HOMO HABILIS (asi 2,5 1,5 mil. př. n. l.) nejstarší druh rodu Homo (= člověk) už uměl vyrobit 1. nástroje - kamenné sekáče žil v tlupách Sběr a lov menších zvířat ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ - HOMO ERECTUS (asi 1,5 mil př. n. l.) napřímenější postava sběr, lov i velkých zvířat k lovu používal dřevěný oštěp a pěstní klín už uměl používat oheň, ale ještě ho nedokázal rozdělat žil ve větších tlupách z Afriky se rozšířil i do Asie a Evropy V ČR Stránská skála u Brna, Přezletice u Prahy a Bečov
    NÁZEV ŠKOLY: ZŠ ŠKOLNÍ BRANDÝS N/L – STARÁ BOLESLAV AUTOR: MGR. VĚRA BLAŽÍČKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_Výchova k občanství TEMA: NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE.
    37 Umění Umění: vznik asi před 35 tisíci lety př.n.l. zdobení (rytí), pak malby v jeskyních, rytiny ve skalách, na kostech. věrně znázorněná lovná zvěř (jeskyně Altamira ve Španělsku). Motivy: Později i drobné sošky zvěře z kamene, kostí, mamutích klů, sošky žen matek spjaty s kultem plodnosti vyjadřují úctu k ženě-rodičce (Věstonická Venuše na jižní Moravě). Ozdoby: spony, jehly, náramky, náhrdelníky.
    32 Přibližná podoba neandrtálců Lebka neandertálce má výrazné nadočnicové oblouky a nízké čelo


Dělení doby kamenné ve střední Evropě

    53 ČLOVĚK ROZUMNÝ - HOMO SAPIENS (asi př. n. l.) lovil zvěř + sběr měl výrazné nadočnicové oblouky vyráběl mnoho nástrojů: škrabadla, drásadla, nože, dláta, oštěpy už uměl rozdělat oheň, oblečení z kůže žil v jeskyních a jednoduchých přístřešcích v tlupách jednoduchá řeč žil v Africe, Asii i v Evropě ČLOVĚK NEANDERTÁLSKÝ - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS (asi př. n. l.) je poddruhem člověka rozumného žil v Evropě, na Blízkém východě a v západní Asii byl mohutnější a měl velké nadočnicové oblouky zčásti vyhuben a zčásti splynul s člověkem rozumným ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU - HOMO SAPIENS SAPIENS (asi od př. n. l.) Z Afriky se rozšířil po celém světě vzhledem se nelišil od dnešních lidí živil se lovem velkých zvířat - mamutů, jeskynních medvědů, sobů naučili se maso sušit a udit do zásoby
    30 ČLOVĚK NEANDRTÁLSKÝ (Homo sapiens neanderthalensis) asi př.n.l. Je poddruhem člověka rozumného Žil v Evropě, na Blízkém východě a v západní Asii Byl mohutnější, nižší postavy a poměrně krátkými končetinami. Byl nápadný velkými nadočnicovými oblouky Jeho vývoj se zastavil na konci poslední doby ledové. Z části byl vyhuben a zčásti splynul s člověkem dnešního typu
    18 ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ (Homo erectus) asi 1,5 mil př.n.l. Mě vyvinutější mozek, vyšší vzrůst a napřímenější postavu než Člověk zručný Stále převládal rostlinná strava, ale dokázal již ulovit velká zvířata. K lovu používal dřevěný oštěp a novým nástrojem byl pěstní klín Již užíval oheň k přípravě masa, ale ještě ho neuměl rozdělat. Žil v tlopách lidí pod skalnatými převisy a jeskyních. Muži lovili a vyráběli nástroje, ženy se staraly o děti, oheň a přípravu jídla. Člověk vzpřímený se z Afriky rozšířil i do Asie a Evropy.


PRAVĚK. DĚLENÍ PRAVĚKU nejdelší období lidských dějin pravěk dělíme podle materiálu, z jakého lidé dokázali vyrobit nástroje.

    11 AUSTRALOPITÉK asi 4 mil. 2,5 mil.př.n.l První tvor vzdáleně podobný člověku Vyvinul se z primátů živočichové, kteří byli spíše podobní opicím než člověku. Ještě nepatří do rodu Homo Pohyboval se většinou po dvou končetinách. Díky tomu se z jeho předních končetin vyvinuly ruce, kterými mohl uchopit předměty. Vyrábět nástroje a zbraně ještě NEDOVEDL. Používal jen to co našel klacky, kameny, kosti
    47 Náboženství Vzniklo patrně ze strachu a bezmocnosti, potřeba vysvětlit si přírodní jevy. Víra v tajemné, neviditelné bytosti (působení přírodních živlů = dílo duchů). úsilí získat si jejich přízeň, odvrátit přírodní pohromy, hněv zemřelých, přivolat úspěch při lovu, zažehnat nemoc. Náboženské obřady: oběti a pohřbívání. Oběti nejcennějšího potravy. Hroby projev úcty k mrtvým a péče o ně. (výbavy hrobů, ukládání ve skrčené poloze na levém boku, posyp červenou hlinkou snad symbol krve, obloženi zvířecími kostmi).


Prezentace na téma: "PRAVĚK. DĚLENÍ PRAVĚKU nejdelší období lidských dějin pravěk dělíme podle materiálu, z jakého lidé dokázali vyrobit nástroje."— Transkript prezentace:

    4 Přírodní poměry v Evropě Podnebí: Čtyři doby ledové (glaciály) a tři teplejší doby meziledové (interglaciály) rozdílná vegetace a zvěř. Doba ledová: posun skandinávského ledovce na jih, v severní Evropě bílá pustina (6 mil. km2), prudký pokles teplot, hluboko na jih se posunulo chladnomilné rostlinstvo tundry, tajgy a stepi, mamuti, sobi, nosorožci, medvědi. Doba meziledová: ústup ledovce, oteplení (naposledy před 8. tis. lety, mladší období čtvrtohor) lesní porosty převážně listnaté, divoká zvěř sloni, jeleni, srny, koně, lev, tygr, opice.
    NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Linda Tůmová NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_D_08 TÉMA:
    34 ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU (Homo sapiens sapiens) asi od př.n.l Vyvinul se v Africe a odsud se rozšířil po celém světě Jeho podoba se nelišila od dnešních lidí Živil se lovem velkých zvířat mamutů, jeskyních medvědů, sobů Používali již luk a šípy Naučili se maso sušit a udit Stálejší sídliště jen v místech, kde se vyskytovalo dost zvěře. Vytvářel jednoduché obydlí z kostí, kůží a kůlů Vyrábějí nástroje jako šídla, drobné hroty šípů, ale i umělecké předměty z kostí či vypálené hlíny jako modely zvířat nebo symboly ženy tzv. venuše. Velmi známé jsou také nástěnné malby v jeskyních


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    2 Dělení doby kamenné ve střední Evropě A) starší doba kamenná paleolit př.n.l. B) střední doba kamenná mezolit tis tis. př.n.l. C) Mladší doba kamenná neolit 5 500tis př.n.l. D) Pozdní doba kamenná eneolit př.n.l. (v Evropě), na Předním východě doba měděná chalkolit.
    Prezentace Powerpoint 1 Předmět:ČESKÝ JAZYK, ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník:4. Tematický okruh:Zpracování informací, život předků na našem území Název učiva:LOVCI.
    9 Vývoj lidského rodu - Antropogeneze Předchůdci lidí se živí sběrem přírodních plodů, lovili ryby a zvěř ještě NIC NEPĚSTOVALI! Sami by se stěží uživili, proto žili v tlupách, později rodech.
    Dějepis 6. ročníku.  Název: Dějepis 6.ročníku – Člověk dnešního typu  Šablona: III/2  Číslo: 67  Autor: Mgr. Soňa Blažková  ZŠ Choltice „ Učíme se.
    42 Sošky zvířat Bizon (Dolní Věstonice) mamutek z mamutoviny (Pavlov) medvěd z vypálené hlíny (Dolní Věstonice)
    Člověk neandertálský a jeho pomůcky. Člověk neandertálský Neandertáleci žili odloučeně v Evropě,kde řádili kruté zimy. Po stovky let však tento světadíl.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00