Jak na věc


dělení desetinným číslem se zbytkem

Matematika Dělení desetinného čísla desetinným číslem Matematika Dělení desetinného čísla desetinným číslem !!! Podíl dvou čísel se nezmění, jestliže obě čísla vynásobíme stejným číslem. !!! Matematika Dělení desetinného čísla desetinným číslem 56 :

    4 hlásím, že v bodě a) není správným zbytkem číslo 2. Pak provedu zkoušku na původním zadání na tabuli a většina žáků svou chybu objeví. Př. 8: Petr koupil 4,6 litru benzínu do motorové pily a zaplatil 156 Kč. Urči cenu za litr benzínu. 156 : 4,6 33,91 litr benzínu stále zřejmě 33,9 Kč. Př. 9: Sepiš si na příští hodinu šest nejdůležitějších nebo pro Tebe nepřekvapivějších poznatků, které jsme se naučili o desetinných číslech. Pedagogická poznámka: Následující příklady jsou tradičně procvičovací pro žáky, kteří o hodině měli problémy. Př. 1: Vyděl beze zbytku a proveď zkoušku. a),516 :,6 b) 3,1:,8 c) 27 :,9 d) 3,341:1,3 a),516 :,6 = 51,6 : 6 = 8,6 36 8,6,6.,516 b) 3,1:,8 = 31 :8 = 38, ,75,8. 3,1 c) 27 :,9 = 27 : 9 = ,9. 27, d) 3, 341:1, 3 = 33, 41:13 = 2, ,57 1, ,341 Př. 11: Vypočti podíly na desetiny (tedy zřejmě se zbytkem) a proveď zkoušku. a),7 :,3 b) 13:,6 a),7 :,3 7 :3 = 23, b) 13:,6,7 :,3 23,3 ( zb.,1) = 23,3,3,699,699 +,1,7 4
    5 13 : 6 = 21, :,6 = 21,6 ( zb.,4) 21,6,6 12,96 12,96 +,4 13, Shrnutí: Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číslem tak, aby dělitel byl přirozené číslo. Vynásobená čísla pak dělíme mezi sebou. 5
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Anotace:Žáci procvičují zadané příklady písemného dělení desetinných čísel.Počítáme u tabule nebo jako samostatnou práci do sešitu.Dělíme na 2 desetinná místa v podílu. Určeno pro 9. ročník ZŠP.


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    3 Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číslem tak, aby dělitel byl přirozené číslo. Vynásobená čísla pak dělíme mezi sebou. Př. 6: Vyděl beze zbytku a proveď zkoušku. a) 12,45 :,3 b) 964 :,4 c),1863:,9 d) 6, 48:1,2 12,45 :,3 = 124,5 :3 = 41,5 4 a) 15 41,5,3. 12,45 b) c) 964 :,4 = 964 : 4 = ,1863:,9 = 1,863: 9 =, ,4. 964,, 27,9.,1863 d) 6, 48:1,2 = 64,8:12 = 5, , 4 1, , 48 Pedagogická poznámka: U předchozího příkladu je problém se zkouškou. Žáci ji většinou neprovádí s původním, ale s vynásobeným podílem. Je to chyba, která se u následujícího příkladu vymstí. Př. 7: Vypočti podíly na jednotky (tedy zřejmě se zbytkem) a proveď zkoušku. a) 4,1:,3 b) 1 :,7 a) 4,1:,3 41: = 4,1:,3 = 13 ( zb., 2) 13,3 3,9 3,9 +, 2 4,1 b) 1 :,7 1 : 7 = :,7 = 142 ( zb.,6) 142,7 9,94 9,94 +,6 1, Pedagogická poznámka: Většinový výsledek je ( ) 4,1:,3 13 zb.2 =, který většinou projde zkouškou (předchozí poznámka). Ve chvíli, kdy je většina žáků hotová, proto 3


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    2 Když spojí dvě dílny, budou mít sice dvakrát větší obnos, ale budou ho muset rozdělovat mezi dvakrát větší počet lidí. Na jednoho tak připadne stále stejně a nic na tom nezmění ani kdyby se celá továrna spojila dohromady. Př. 3: Ládík pracuje s tátou na zahradě. Má 2,4 m provazu a má z něj odstřihávat kousky o délce,2 m. Tatínek chce, aby Ládík spočítal, kolik kousků celkem odstřihne. Já bych to spočítal, to se musí vydělit, ale neumím ještě dělit s desetinným číslem. A převádět z metru na centimetry umíš?, zeptal se táta. Jak chtěl táta Láďovi pomoci, aby si počet kousků dokázal spočítat? Kolik kousků Ládík odstřihne? Láďa si obě délky převede na centimetry a pak už je dokáže podělit. Provaz: 2,4 m = 24cm. Jeden kousek:,2m = 2cm. Počet kousků: 24 : 2 = 12 kousků. Pedagogická poznámka: Někteří žáci si rovnou převádějí na decimetry, což není doslovné, ale přenesené uplatnění tatínkovi rady, takže zaslouží pochvalu ne kritiku. Pedagogická poznámka: Následující příklad stihnou rychlejší


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    1 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II Předpoklady: 1221 Př. 1: Platí: 8 : 4 = 2. Doplň další dvojice tak, aby jsme jejich vydělením získali stejný výsledek jako u podílu 8 : 4. Jak souvisí výsledné dvojice s původním podílem 8 : 4? a) : 4 b) :,4 c) 8 : d) :,4 e) 4 : f) 24 : a) : 4 8 : 4 = 2 b) :,4,8:,4 = 2 c) 8 : 8 : 4 = 2 d) :,4,8:,4 = 2 e) 4 : 4 : 2 = 2 f) 24 : 24 :12 = 2 Ve všech případech platí, že nová dvojice vznikla ze staré vynásobením (nebo vydělením) stejným číslem. a) násobeno 1 b) děleno 1 c) násobeno 1 d) děleno 1 e) děleno 2 f) násobeno 3 Pedagogická poznámka: Žáci většinou drží dělenec jako dvojnásobek dělitele. K porovnání s původním podílem je nutno žáky popostrčit. Při hledání společného mezi body se objevují i další nápady (například všechno je sestavené jen ze sudých čísel), které je sice dobré pochválit, ale přidáním dalšího podílu například 6 :3 = 2 (vyděleno dvěma, vynásobeno třema) ukázat, že je třeba ještě hledat dál. Pokud vynásobíme dělenec i dělite
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00