Jak na věc


dělení desetinným číslem se zbytkem

ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Anotace:Žáci procvičují zadané příklady písemného dělení desetinných čísel.Počítáme u tabule nebo jako samostatnou práci do sešitu.Dělíme na 2 desetinná místa v podílu. Určeno pro 9. ročník ZŠP.


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    1 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II Předpoklady: 1221 Př. 1: Platí: 8 : 4 = 2. Doplň další dvojice tak, aby jsme jejich vydělením získali stejný výsledek jako u podílu 8 : 4. Jak souvisí výsledné dvojice s původním podílem 8 : 4? a) : 4 b) :,4 c) 8 : d) :,4 e) 4 : f) 24 : a) : 4 8 : 4 = 2 b) :,4,8:,4 = 2 c) 8 : 8 : 4 = 2 d) :,4,8:,4 = 2 e) 4 : 4 : 2 = 2 f) 24 : 24 :12 = 2 Ve všech případech platí, že nová dvojice vznikla ze staré vynásobením (nebo vydělením) stejným číslem. a) násobeno 1 b) děleno 1 c) násobeno 1 d) děleno 1 e) děleno 2 f) násobeno 3 Pedagogická poznámka: Žáci většinou drží dělenec jako dvojnásobek dělitele. K porovnání s původním podílem je nutno žáky popostrčit. Při hledání společného mezi body se objevují i další nápady (například všechno je sestavené jen ze sudých čísel), které je sice dobré pochválit, ale přidáním dalšího podílu například 6 :3 = 2 (vyděleno dvěma, vynásobeno třema) ukázat, že je třeba ještě hledat dál. Pokud vynásobíme dělenec i dělite


Přihlásit se přes sociální síť:

    2 Když spojí dvě dílny, budou mít sice dvakrát větší obnos, ale budou ho muset rozdělovat mezi dvakrát větší počet lidí. Na jednoho tak připadne stále stejně a nic na tom nezmění ani kdyby se celá továrna spojila dohromady. Př. 3: Ládík pracuje s tátou na zahradě. Má 2,4 m provazu a má z něj odstřihávat kousky o délce,2 m. Tatínek chce, aby Ládík spočítal, kolik kousků celkem odstřihne. Já bych to spočítal, to se musí vydělit, ale neumím ještě dělit s desetinným číslem. A převádět z metru na centimetry umíš?, zeptal se táta. Jak chtěl táta Láďovi pomoci, aby si počet kousků dokázal spočítat? Kolik kousků Ládík odstřihne? Láďa si obě délky převede na centimetry a pak už je dokáže podělit. Provaz: 2,4 m = 24cm. Jeden kousek:,2m = 2cm. Počet kousků: 24 : 2 = 12 kousků. Pedagogická poznámka: Někteří žáci si rovnou převádějí na decimetry, což není doslovné, ale přenesené uplatnění tatínkovi rady, takže zaslouží pochvalu ne kritiku. Pedagogická poznámka: Následující příklad stihnou rychlejší
    4 hlásím, že v bodě a) není správným zbytkem číslo 2. Pak provedu zkoušku na původním zadání na tabuli a většina žáků svou chybu objeví. Př. 8: Petr koupil 4,6 litru benzínu do motorové pily a zaplatil 156 Kč. Urči cenu za litr benzínu. 156 : 4,6 33,91 litr benzínu stále zřejmě 33,9 Kč. Př. 9: Sepiš si na příští hodinu šest nejdůležitějších nebo pro Tebe nepřekvapivějších poznatků, které jsme se naučili o desetinných číslech. Pedagogická poznámka: Následující příklady jsou tradičně procvičovací pro žáky, kteří o hodině měli problémy. Př. 1: Vyděl beze zbytku a proveď zkoušku. a),516 :,6 b) 3,1:,8 c) 27 :,9 d) 3,341:1,3 a),516 :,6 = 51,6 : 6 = 8,6 36 8,6,6.,516 b) 3,1:,8 = 31 :8 = 38, ,75,8. 3,1 c) 27 :,9 = 27 : 9 = ,9. 27, d) 3, 341:1, 3 = 33, 41:13 = 2, ,57 1, ,341 Př. 11: Vypočti podíly na desetiny (tedy zřejmě se zbytkem) a proveď zkoušku. a),7 :,3 b) 13:,6 a),7 :,3 7 :3 = 23, b) 13:,6,7 :,3 23,3 ( zb.,1) = 23,3,3,699,699 +,1,7 4


Prezentace na téma: "Dělení desetinného čísla desetinným číslem"— Transkript prezentace:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    5 13 : 6 = 21, :,6 = 21,6 ( zb.,4) 21,6,6 12,96 12,96 +,4 13, Shrnutí: Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číslem tak, aby dělitel byl přirozené číslo. Vynásobená čísla pak dělíme mezi sebou. 5


Přihlásit se přes sociální síť:

    3 Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číslem tak, aby dělitel byl přirozené číslo. Vynásobená čísla pak dělíme mezi sebou. Př. 6: Vyděl beze zbytku a proveď zkoušku. a) 12,45 :,3 b) 964 :,4 c),1863:,9 d) 6, 48:1,2 12,45 :,3 = 124,5 :3 = 41,5 4 a) 15 41,5,3. 12,45 b) c) 964 :,4 = 964 : 4 = ,1863:,9 = 1,863: 9 =, ,4. 964,, 27,9.,1863 d) 6, 48:1,2 = 64,8:12 = 5, , 4 1, , 48 Pedagogická poznámka: U předchozího příkladu je problém se zkouškou. Žáci ji většinou neprovádí s původním, ale s vynásobeným podílem. Je to chyba, která se u následujícího příkladu vymstí. Př. 7: Vypočti podíly na jednotky (tedy zřejmě se zbytkem) a proveď zkoušku. a) 4,1:,3 b) 1 :,7 a) 4,1:,3 41: = 4,1:,3 = 13 ( zb., 2) 13,3 3,9 3,9 +, 2 4,1 b) 1 :,7 1 : 7 = :,7 = 142 ( zb.,6) 142,7 9,94 9,94 +,6 1, Pedagogická poznámka: Většinový výsledek je ( ) 4,1:,3 13 zb.2 =, který většinou projde zkouškou (předchozí poznámka). Ve chvíli, kdy je většina žáků hotová, proto 3

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00