Jak na věc


ctenarsky denik eduard petiska cteni o hradech

Jak si mohu podklady pro čtenářský deník objednat?

    Nejste příliš velký čtenář, ale přesto po Vás na škole vyžadují obsáhlý čtenářský deník? Nejste si jisti, jak má tento útvar vypadat a sháníte na internetu pro inspiraci čtenářský deník online? Trápí Vás, jaké knihy si máte pro čtenářský deník vybrat? Zajímá Vás, jak vypadá čtenářský deník pro základní školu a čtenářský deník k maturitě?Pokud sháníte odborníky na slovo vzaté, kteří Vám se všemi těmito problémy poradí, pak je pro Vás sever Napisemezavas.cz optimální volba! Náš profesionální, více než 160tičlenný tým vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů si s Vaším čtenářským deníkem hravě poradí a zajistí Vám za něj vynikající známku! Nahlédněte proto do následujícího PR článku na téma čtenářský deník a dozvíte se vše, co o tomto odborném textu potřebujete vědět. Pokud si kladete některé z níže uvedených otázek, pak je toto PR určeno právě Vám:
    Bylo nás pět je humoristický román českého spisovatele Karla Poláčka vydaný roku 1943 těsně před jeho odchodem do Terezína. Toto dílo je zajímavé kontrastem mezi bezstarostným dětstvím na malém městě (v Rychnově nad Kněžnou) a nastupujícím nacistickým režimem plným násilí a útisku. Poláček líčí idylický dětský svět, kde se parta pěti kluků baví vymýšlením všemožných rošťáren a drobných výtržností, za něž jsou nakonec většinou po zásluze potrestáni nelítostnými dospělými, kteří nemají pro jejich kousky pochopení. Román se v 90. letech dostal i na televizní obrazovky v podobě šestidílného seriálu. Pro více informací o tomto díle viz: Bylo nás pět.
     Seminární práce Semestrální práce Ročníková práce Absolventská práce Bakalářky Bakalářská práce Diplomová práceSeminárkyDiplomkyDisertační práceMBA práceRigorózní práceLLM práceHabilitační práceSlohové práceEsejÚvahaReferátZápočtová práceČtenářský deníkPrezentacePřípadová studiePR článkyRecenze


Poklady pro svůj čtenářský deník si můžete objednat ZDE!

    Romeo a Julie je jedno z nejznámějších dramat patrně největšího spisovatele všech dob, Williama Shakespeara. Jeho děj se odehrává v době renesance v severoitalském městě Verona, kde o moc soupeří rod Monteků a rod Kapuletů. Ústřední zápletkou je milostný vztah Romea (pochází z rodu Monteků) a Julie (pochází z rodu Kapuletů). Právě vzhledem k jejich rodové příslušnosti potkávají tito dva na své cestě za štěstím jenom nástrahy a nepochopení ze strany svých blízkých. Celá hra nakonec skončí tragicky, když se Julie napije nápoje, který ji má na 24 hodin učinit mrtvou. Když to však spatří Romeo, samým neštěstím vypije jed také on a skutečně umírá. Procitnuvší Julii poté nezbude nic jiného, než se při pohledu na mrtvého Romea probodnout jeho dýkou.
    Čtenářský deník k maturitě, neboli maturitní seznam četby je soubor knih, které si student vybírá z předem stanoveného katalogu literatury. Tento výběr se řídí specifickými pravidly, s nimiž se student na škole, kde bude maturovat, musí seznámit s dostatečným předstihem (např. kolik autorů z jaké epochy je nutno do čtenářského deníku zahrnout, které všechny žánry v něm musí být v jakém počtu zastoupeny atp.).Čtenářský deník k maturitě většinou představuje průřez literárními dějinami, a to jak českými, tak světovými. Student má na výběr z klasických děl anglické, německé, francouzské, ruské, ale i americké či polské a samozřejmě české literatury. Čtenářský deník k maturitě by měl obsahovat již o poznání hlubší rozbory zvolených děl, a to i s ohledem na danou literární epochu a celkový literární kontext. Pro více informací k nové maturitní zkoušce viz: www.novamaturita.cz


Jak si objednat podklady pro čtenářský deník?

    Nechce se Vám ani po přečtení našeho PR o čtenářském deníku do psaní tohoto textu? Nebo nemáte přečtený dostatečný počet knih, které do svého čtenářského deníku potřebujete? Pokud tomu tak skutečně je, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vašeho čtenářského deníku u serveru Napisemezavas.cz, postupte prosím na naši objednávku. Vzápětí se s Vámi spojíme prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.
    Máte i po přečtení našeho článku na téma čtenářský deník dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro svůj čtenářský deník! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s čtenářským deníkem na jakékoliv literární dílo.Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů ke čtenářskému deníku pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.


Cena čtenářského deníku zahrnuje:

    Je samozřejmé, že čtenářský deník pro základní školu nebude hodnocen tak přísně jako třeba v posledním ročníku gymnázia. To však nevylučuje skutečnost, že i čtenářský deník pro základní školu může být strukturován jasně, logicky a přehledně a že již zde se pisatel může učit vyjadřovat své názory na literární dílo náležitým způsobem.Volba knih do čtenářského deníku pro základní školu se bude odvíjet především od ročníku, v němž se žák nachází. Na prvním stupni se zpravidla žádná povinná četba nezadává a výběr je přenechán samotným dětem. Na druhém stupni však již toto pravidlo platit nemusí a žákům může být předepsána povinná četba děl typu Babička od Boženy Němcové, Malý princ od Saint-Exupéryho, Bylo nás pět od Karla Poláčka či Staré pověsti české.
    V dnešní době pochopitelně není problém inspirovat se při psaní čtenářského deníku na některém z četných čtenářských deníků online. Ačkoliv tato možnost může jistě někomu velmi pomoci, doporučujeme Vám postupovat velmi obezřetně při pročítání čtenářských deníků online. Pravdou je, že na nich najdete zápisy naprosto skvělé, ale i zápisy značně průměrné či dokonce vyloženě mizerné. To, čeho se na těchto stránkách dopátráte, tedy berte spíše jako nezávaznou inspiraci či možné doporučení, ale nikoliv jako absolutní pravdu. Pěkně zpracované vzory čtenářského deníku online naleznete například zde.


Čtenářský deník pro základní školu

    Situace u čtenářského deníku k maturitě je samozřejmě výrazně odlišná. Zde by již pisatel měl prokázat jak dobře vyvinutou schopnost kritického a analytického myšlení, tak znalost literárních dějin. Důraz bude patrně kladen právě na propojení obou těchto složek, to znamená na schopnost ukázat na daném literárním díle konkrétní znaky obecně platných pravidel daného literárního směru (např. romantismu, realismu, naturalismu apod.)Stejně tak se u čtenářského deníku k maturitě zvyšuje náročnost co do požadavků na hloubku a sofistikovanost argumentů, kterými student zdůvodňuje svůj názor na přečtenou knihu. Hodnotící se určitě nespokojí s frázemi typu „kniha se mi velmi líbila, protože byla dobrodužná.“ Je třeba jít mnohem více do hloubky a všímat si mimo jiné propracovanosti psychologie postav, rafinovanosti zápletky, užitých jazykových prostředků, narrativních (vyprávěcích) postupů atd. Váš názor by neměl být ani exaltovaným chvalozpěvem na zvolenou knihu, ani opovržlivým hanopisem. Buďte
    Úroveň čtenářského deníku pro základní školu se výrazně liší podle toho, zda se žák nachází na prvním, nebo na druhém stupni. V prvním případě je jasné, že se od čtenářského deníku neočekává víc než stručné shrnutí základních informací o zvolené knížce bez jakýchkoliv analýz, které je navíc doprovozeno vlastními ilustracemi. Na druhém stupni už by žák měl být schopen vyjádřit vlastní názor na knihu, kterou četl, a měl by alespoň zhruba dokázat vysvětlit, proč se mu dílo líbilo či nelíbilo. Rozsah jednoho zápisu do čtenářského deníku na druhém stupni základní školy by měl být jedna až dvě strany formátu A5.


Nejčastěji hledáte: čtenářský deník, čtenářský deník pro základní školu, čtenářský deník k maturitě, čtenářský deník online, čtenářský deník malý princ, čtenářský deník bylo nás pět

    Malý princ je patrně nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho z roku 1943. Jedná se o filosofickou či alegorickou pohádku pro děti i dospělé, která pojednává o základních problémech lidského bytí a života, jakými je vztah mezi dětstvím a dospělostí, zodpovědnost, láska k druhým lidem, domov, smysl života a v neposlední řadě smrt. Malý princ náhodou zabloudí na planetu zemi, kde se seznámí s vypravěčem a jejich následná rozprava se točí kolem několika základních lidských archetypů (pijan, král, domýšlivec, byznysmen, kutil, …). Na základě těchto alegorických příkladů vyvozuje Exupéry obecné závěry o lidské povaze, které pronáší ústy malého prince. Pro bližší info viz: Malý princ.
    Bylo nás pět je humoristický román Karla Poláčka, v němž zábavnou formou vzpomíná na své dětství v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní postavou knihy je Petr Bajza, který ze všeho nejraději vymýšlí rošťárny všeho druhu se svými zbývajícími čtyřmi kumpány. Svou drzost si však často musí odpykat v podobě výprasku od svého impulzivního otce či důrazného pokárání od moralizujícího pana Fajsta. V podtextu románu je dále akcentován rozpor mezi pohodovou atmosférou poklidného maloměstského života a převratných změn v podobě hrůzyplného nastupujícího nacismu.


Čtenářský deník pro základní školu

    Čtenářský deník je soubor několika oddělených zápisů o knihách, které žák či student přečetl. Ve čtenářském deníku poté pojednává o jejich ději, postavách, hlavních myšlenkách, na střední škole pak také případně o literárně-historickém kontextu.Čtenářský deník je útvar na půl informativní a na půl analyticko-kritický. V praxi to znamená, že se od jeho pisatele očekává jak podání základního přehledu o důležitých faktech, tak také kritický přístup, a to zejména v hodnotící části, kde student vyjadřuje svůj vlastní názor na dané dílo. Právě podle této části se pozná dobrý čtenářský deník od průměrného. Hlavními hodnotícími kritérii zde je sofistikovanost argumentace, originální přístup k danému literárnímu dílu, schopnost formulovat a obhájit si svůj názor a také stylistická úroveň Vašeho čtenářského deníku.Důležitým tématem je také volba knih do čtenářského deníku. Není sice nezbytně nutné volit si výhradně náročná a kanonická díla (od klasických autorů jako je Shakespeare, Goethe, Hemmi
    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce MBA práce Absolventská práce Vzor seminární práce Vzor bakalářské práceVzor diplomové práce Jak napsat motivační dopis? Jak napsat úvahu? Jak napsat odvolání? Jak napsat recenzi? Jak napsat seminární práci?Jak napsat výpověď?Jak napsat životopis?Assignment Seminárky


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00