Jak na věc


co znamenaji hodnoty z laboratorniho vysetreni

Laboratorní vyšetření: Web osvětlí, jak se vyznat ve výsledcích laboratorních vyšetření

    Podle Českého statistického úřadu umíráme v ČR méně na nemoci oběhového systému a zhoubné novotvary. Rozdíly jsou sice malé, ale mohou svědčit o tom, že prevence a osvěta konečně nesou své ovoce!
    Čeká vás vyšetření, jestli netrpíte cukrovkou, kolik máte cholesterolu nebo jestli máte v pořádku krev? Neumíte si představit, co vás čeká? Vyzkoušejte webové stránky, které vám přiblíží jednotlivá laboratorní vyšetření. Stránky labtestonline.cz fungují u nás už více než pět let a pomáhají lidem připravit se na jednotlivá vyšetření. Portál obdržel jako jeden z mála zdravotnických serverů v České republice označení HoCode, což je prestižní švýcarský certifikát. Ten potvrzuje, že správnost informací je tu odborně garantována.
    Test HPV DNA odhalí DNA papillomaviru(HPV) ve vzorku buněk z děložního čípku ještě předtím, než dojde v buňkách děložního čípku k nějaké změně. Tedy ještě dřív než v současné době primárně prováděný cytologický stěr. Proto společnost FDA doporučila v USA tento test jako první volbu v prevenci rakoviny děložního čípku!


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Akční plán rozvoje zdravotní gramotnosti je nástrojem realizace programu Zdraví 2020 v České republice a východiskem Národního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti.
    Připravili jsme výběr otázek, které pokládají lidé prostřednictvím stránek LabTestsOnline.cz a odpovídá jim na ně prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni...
    Vyšetření krve a moči je standardním lékařským testem, který může odhalit i závažné choroby. Ale mnozí vlastně ani pořádně nevědí, co všechno může výsledky ovlivnit a jak se na odběr připravit. Například teplo při transportu vzorku moči i krve může zkreslit řadu laboratorních výsledků.
    RNDr. Jaroslav Loucký je předsedou sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB. Poprosili jsme ho o rozhovor, ve kterém se s námi podělil o své postřehy, názory a vyložení současného stavu ekonomiky privátních laboratoří v České republice.
    Články o onkologických onemocněních patří z hlediska čtenosti a jejich celkovému vyhledávání čtenáři mezi nejvýznamnější. Podívejte se na pár z nich, k jejichž vzniku jsme přispěli...


ROZHOVOR s prof. MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc.

    Nechte si vyšetřit štítnou žlázu! Toužíte otěhotnět nebo jste čerstvě těhotná. Moc se na miminko těšíte a přejete si, aby bylo inteligentní po vás a nejlépe ještě inteligentnější. Víte, že to opravdu můžete ovlivnit ještě před jeho narozením? Musíte však jednat okamžitě!
    Karcinom prostaty patří k nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů, a také je jednou z nejčastějších příčin úmrtí, zejména u mužů ve věku nad 50 let. Existují ovšem také benigní onemocnění prostaty jako je hyperplazie prostaty, přičemž obtíže způsobované prostatou zvětšenou v důsledku nezhoubné hyperplazie či karcinomu jsou pociťovány stejně. K posouzení typu onemocnění a jeho rizik je třeba vhodně využít všech dostupných diagnostických metod.
    Uvádíme stručný popis několika látek, které se testují k určení diagnózy, ale i prognózy různých onemocnění. Žádný test však sám o sobě hledaný problém neodhalí. Lékař podle anamnézy zhodnotí váš stav, na žádance zaškrtne další vyšetření, a teprve na základě vyhodnocení všech údajů může stanovit diagnózu. Díky znalosti významu zkratek také lépe pochopíte účel laboratorních odběrů.


Pohlavní nemoci: Zprávy z médií...

    Rozumět svému lékaři, chápat výsledky testů, jednoduše vyhledávat informace o zdraví, pochopit je a umět je využít ke zlepšení svého zdraví. To je přání snad každého člověka.
    Odcházíte od lékaře s výsledky svého vyšetření a připadá vám, že vlastně nevíte, co vám je. Lékař vám vše vysvětlil, v tom lepším případě, ale informací bylo příliš. Zabouchli jste dveře ordinace a polovinu z nich jste zapomněli a tu druhou potřebujete objasnit. Co teď?
    „Nemám na to čas“ „Je to tak nepříjemné“„Musím si nejdřív najít nového lékaře“ Víte, na co skutečně nemáte čas? Na operaci a chemoterapii. Víte, co je skutečně nepříjemné? Centrální katétr. Víte, jakého lékaře budete skutečně hledat? Onkologa.
    Pojem „genetické testování“ má pro nás, laiky, příchuť něčeho neznámého, na druhou stranu velmiprůkazného a nezpochybnitelného. Na otázky týkající se lékařské genetiky, která patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny, odpovídá MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D., přednosta ústavu lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň (www.fnplzen.cz).


Civilizační nemoci: Myslíte si, že se žen infarkt netýká?

    Poslal vás lékař na rozbor krve a vy si domů nesete výsledky, z kterých nejste ani trochu moudří? Tak se na to podíváme... Jednou za rok bychom měli chodit na odběr krve. Je to proto, aby se náš praktický lékař rychle a pro nás prakticky bezbolestně (malý píchanec po odběrové injekci nepočítáme) orientoval, jak na tom jsme. Výsledky rozboru můžou být hotové za pár hodin, některé i minut, a na ty specifi čtější a náročnější si počkáme několik dní. Víte, co znamenají jednotlivé zkratky na krevním testu?
    Praha – Vyznat se ve výsledcích laboratorních vyšetření a porozumět jim pomáhá laické veřejnosti projekt LabTestsOnline. Vznikl v roce 2001 v USA, nyní působí v 17 zemích. Česká verze webu funguje od roku 2008, jejím garantem je přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, příští rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima.
     Opouštíte ordinaci lékaře s žádankou na laboratorní vyšetření. Na formuláři je zaškrtnuto několik zkratek. Pomůžeme vám jim porozumět, abyste věděli, o čem budou vypovídat zjištěné hodnoty.


Onkologická onemocnění: Znalost hladiny pro-PSA ke snížení biopsií prostaty

    Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.
    Laboratorní diagnostika zažívá v posledních letech dynamický rozvoj a někdy je složité se v aktuálnímspektru laboratorních metod orientovat. Navíc se stále větší důraz klade i na kvalitu poskytované laboratorní péče. Následující webové portály nám představí současné trendy v laboratorní medicíně. Lab Tests online CZ – www.laboratornitesty.cz – Tento velmi zdařilý webový projekt je určen především laikům a pacientům,kterým poskytuje dodatečné informace k výsledkům laboratorních testů.
    Petr Šmídl se od počátku CZEDMA věnuje převážně problematice předpisů a norem, tedy legislativy, a dále technickým otázkám a činí tak i nadále. Položili jsme mu pár otázek, jimiž přiblížil svoje aktivity a zároveň činnost CZEDMA celkově.
    Odcházíte od lékaře s výsledky svého vyšetření a připadá vám, že vlastně nevíte, co vám je. Lékař vám vše vysvětlil, v tom lepším případě, ale informací bylo příliš. Zabouchli jste dveře ordinace a polovinu z nich jste zapomněli a tu druhou potřebujete objasnit. Co teď?


Laboratorní vyšetření: Jak se vyznat v laboratorních vyšetřeních

    Lékař vás poslal na odběry krve, nebo právě držíte výsledky vyšetření a z těch všech zkratek se vám točí hlava. Co teď? Pokud chcete rozumět, ptejte se! Ptejte se všude tam, kde získáte odborné informace, které nebudou zkresleny komerčními zájmy farmaceutických fi rem. Jednou z možností je mezinárodní zdravotnický portál LabTestsOnline, jehož česká verze pomáhá již 7. rokem českým pacientům i lékařům.
    Česká verze mezinárodního zdravotnického projektu LabTestOnline (Laboratornitesty.cz) byla veřejnosti představena v roce 2008 při oslavách 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Ptáme se členky mezinárodní koordinační komise Ing. Lenky Novákové, co může portál zdravotníkům nabídnout.
    Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.


ROZHOVOR s profesorem Jaroslavem Rackem z LN: Obecný test na rakovinu neexistuje

    „Já jsem tak strašně unavená!“ slyším skoro obden od maminky mého manžela (slovo tchýně nepoužívám, protože ji mám ráda). Když byly děti malé, vždy mi ochotně pomáhala a hlídání o víkendech nebyl nikdy žádný problém. Ale slovo únava jsem od ní nikdy neslyšela. Úžasnou energii jsem Tamarce mohla závidět.
    Kolik znáte ve svém okolí žen, které zemřely na infarkt? Možná že žádnou. Ale jak je to možné, když statistiky uvádějí, že v České republice v roce 2012 zemřelo na nemoci oběhové soustavy 53,8 % žen oproti 44,3 % mužů? A zároveň je tento zdravotní problém v současné době nejčastější příčinou úmrtí u žen. Nikoliv tedy zhoubné novotvary, jako je třeba rakovina prsu. Právě tento utkvělý názor může být tou příčinou. Ženy první příznaky přehlížejí, mnohdy je ani nerozpoznají, starají se víc o rodinu než o sebe a myslí si „Vždyť mě se to netýká.“


Onkologická onemocnění: Vyhnout se biopsii prostaty

    Už mnohokrát jste si k lékaři přišli pro výsledky vyšetření, ale laboratorní zkratky a chemické názvy váspokaždé matou? Pomoc najdete na internetu. Odebrali vám krev, laboratorní rozbory z ní o vás leccos zjistily, ovšem papírek s výsledky, který držíte v ruce, by klidně mohl být napsaný v čínštině – ničemu z těch záhadných pojmů a zkratek nerozumíte. Pokud pak u některých tajemných hodnot najdete vykřičník, který varuje, že čehosi máte moc, nebo málo, začnete propadat panice.
    Dá se poznat z vyšetření krve, že se mi blíží menopauza? (Jana O., Praha) Diagnóza menopauzy je opřena o subjektivní potíže ženy, které lze hodnotit podle různých stupnic (Kuppermanův index, Menopause Rating Scale...). V nejasných případech se zjišťuje z krve hladina FSH a estradiolu, případně činnost hormonů štítné žlázy. Folikulostimulační hormon (FSH) ukáže, zda se blíží nebo již probíhá menopauza. Estradiol je hlavní estrogen ve vaječnících. Klimakterium charakterizuje pokles estradiolu a vzestup FSH. Testování funkce štítné žlázy(volný T4 a TSH) ozřejmí funkci štítné žlázy, která může s věkem klesat. Právě poruchy její funkce mohou napodobovat příznaky menopauzy. Proto je důležité tyto dva problémy oddělit. Více se dozvíte například na informačním portálu www.laboratornitesty.cz. Odpovídá Prof. Mudr. Jaroslav Racek, DrSc., z Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00