Jak na věc


cikánské osady na slovensku

Cikánské karty od (pra)tetičky – II. sada

    Se smíchem řekl, že je s takovým výkladem nadmíru spokojen. Bylo zřejmé, že vztaženo na předpověď úrody lze očekávat rok, který zpočátku člověka příliš nepotěší. Ovšem toto klamné zdání brzy vystřídají nadějné vyhlídky a na samém konci roku nebude o příjemné překvapení překvapení z úrody nouze.
    Na každé cikánské kartě je ilustrace zobrazující statickou osobu (Zármutek, Milenka, Kněz ...), životní situaci (Neštěstí, Nemoc, Sňatek ...) nebo zvláštní předmět či událost (Psaní, Poselství, Peníze ...).
    Nejčastější počet, ve kterém se cikánské karty vyskytují, je 32 kusů. Nicméně karet ze šuplíku, které byly darem po pratetičce Zdeňce, jsem napočítal jen 23. K tomu ještě balíček obsahoval čtyři jiné ručně vyrobené a ilustrované karty, které měly zřejmě nahrazovat chybějící ztracené kusy. Avšak ani 23 + 4 není dohromady 32. Škoda. Moje babička však říkala, že i tak s těmito kartami zažila spoustu legrace, když je čas od času vzala do práce nebo na večírek a někdo odvážný s bujnou fantazií se zhostil výkladu.


Cikánské karty ze šuplíku – I. sada

    Tato sada cikánských karet může být odhadem zhruba sto let stará, pratetička Zdeňka Kulhánková, rozená Hrůzová, se narodila roku 1899 v Domažlicích a zemřela v roce 1977 v Brně. Na kartě Stálost je napsáno: „Ferd. Piatnika synové, Ritter a spol. / Praha XII.“ Při dotazu na Wikipedii se člověk dozví důležitou informaci, že „Počátkem 90. let 19. století přebírá řízení společnosti (Piatnik) syn Rudolf, ... Nejprve kupuje továrnu na výrobu karet v Budapešti a v roce 1898 též firmu Ritter & Cie v Praze.“ Je tedy zřejmé, že tyto cikánské karty musí pocházet z období po roce 1898, protože je na nich uvedeno Ritter a spol.
    První část fotografií ukazuje neúplnou sadu cikánských karet „ze šuplíku“ od mé babičky. Zvlášť jsou vyfoceny čtyři výrazně odlišné karty, které někdo přičinlivý zhotovil a přidal do sady později. Všechny karty mají krásné provedený rub s logem Piatnik. Za povšimnutí stojí i jedna červená karta, kterou lze snadno poznat. Není nijak výjimečná (jako třeba černá karta v tarotu Aleistera Crowleyho), pouze ji někdo podle vzpomínek mé babičky polil červeným vínem. Napadá tak ovšem neodbytná otázka, jestli ostatní karty, které v sadě chybí, rovněž nepotkal podobný či ještě horší osud a sada se proto stala neúplnou. (Ovšem jaký to asi musel být bouřlivý výklad, pokud to karty takto „schytaly“, raději ani nemyslet!)


Cikánské karty (Biedermeier) – výklad karet aneb poklad od pratetičky

    Dal jsem tetičce pusu na tvář a poděkoval s tím, že pokaždé, když tyto karty vezmu do ruky, vzpomenu si na ni. „Bude to navždy vzácná památka“, řekl jsem. O to víc, že tyto cikánské karty dostala od stejné pratetičky Zdeňky jako moje babička. Přišlo mi to zvláštní. Kolik takových sad asi pratetička měla? Jsou však určitá tajemství, díky kterým zůstává minulost půvabně záhadná, takže jsem víc nezkoumal a těšil se bezprostředně z darovaných karet.
    Zajímavé jsou i pětijazyčné nápisy. Mé cikánské karty mají hlavní nápis v českém jazyce a okolní čtyři nápisy jsou maďarsky, německy, chorvatsky a italsky. Nepodařilo se mi ale na internetu dohledat, zda existuje i jiná verze těchto karet se shodnými obrázky, kdy by byl český jazyk na kartách minoritní a hlavní nápis byl třeba maďarsky nebo německy. Těžko si lze totiž představit, že by nějaký Němec tyto karty používal, když by hlavní nápis nebyl v jeho jazyce.
    Druhou kartu jsem z balíčku vytáhl já s obdobnou otázkou: „Jaký bude můj pobyt v Hrozenkově?“ Volba padla na kartu Žárlivost. Trochu mě to překvapilo, protože s manželkou nemáme žádná zvláštní tajemství a žijeme skutečně spokojeně. K žárlivosti není tedy důvod. Napadlo mě, jestli se třeba nestanu svědkem žárlivé scény někoho jiného. Každopádně, když mi pak manželka vyprávěla o několika erotických snech, ve kterých byl svůdníkem někdo jiný než já, poselství této karty jsem ihned pochopil.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00