Jak na věc


chovné zařízení pro slepice plánek

Články zobrazené ostatními uživateli

    10 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (U KLIMATIZOVANÉ STÁJE) Charakteristika samostatný objekt určený k chovu prasnic se selaty a k experimentům, týkajícím se této kategorie zvířat kapacita: 70 prasnic systém chovu: otevřený Popis rekonstruovaná stáj (původně dřevostavba určená k chovu ovcí) stavebně členěná na porodnu a jalovárnu prasnic, dva kotce pro odstav selat, ustájovací prostor pro kance s venkovním výběhem, přípravnu krmiv a sociální zázemí v porodně jsou instalovány průchozí boxy s nastavitelnou velikostí (max. 210 x 190 cm); v jalovárně je uplatněno kotcové ustájení součástí objektu jsou dva zásobníky (nadzemní sila) krmných směsí a přístřešek k uskladnění pohotovostní zásoby steliva větrání nucené (nasávání vzduchu větracími průduchy, odvod stropními větracími šachtami) s možností regulace prostřednictvím regulační jednotky v závislosti na nastavených teplotních a vlhkostních parametrech 10
    15 VúŽV, V.V.I. CHOV JELENOVITÝCH - PODLESKO situační plánek Kapacita : objekt 6A - 50 ks objekt 6B - 8 ks 6A v ý b ě h v ý b ě h v ý b ě h v ý b ě h k o r id o r v ý b ě h v ý b ě h N crush buňka buňka p o t o k lávka 6B adaptace stodoly v ý b ě h kotec kotec krmelec seník v ý b ě h crush krmelec kotec N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 15
    23 VúŽV, V.V.I. KRAVÍNY NK1, NK2, NK3 - NETLUKY situační plánek objektů Kapacita : 246 dojnic kravín NK2 Kapacita : 152 dojnic N boxy hnojná chodba boxy krmiště průjezdný krmný stůl hnoj.konc. hnojná konc. venkovní hnojná konc. NK1 NK1 venkov. kravín NK1 Kapacita : 54 dojnic hnoj.konc. obslužná chodba boxy N hnoj.konc. hnojná chodba NK1 dvojitá řada - boxy průjezd krmiště průjezdný krmný stůl sklad kravín NK3 + VP Kapacita : 62 dojnic + volná porodna průjezdný krmný stůl krmiště boxy hnojná chodba 3 porod. boxy kotce N sklady, elektrorozv. individ. hnoj.konc. N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 23


Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata

    39 VúŽV, V.V.I. Chov prasat - Kostelec nad Orlicí situační plánek objektu Kapacita: 200 ks jímka technologický prostor rampa WC umývárna multifunkční pokusná stáj jímka chodba šatna dílna technologický prostor porodní boxy porodní boxy porodní boxy porodní boxy kanci jalovárna WC umývárna váhovna a chodba naháněcí ulice chodba odběr.místnost rampa nakládací rampa ošetřovatelé laboratoř laboratoř zásobník krmiva předvýkrm-odchov-výkrm jalovárna kotce kotce odchov odchov předvýkrm-odchov-výkrm výkrm výkrm selata přípravna technologický prostor selata hala 2 zásobník krmiva pokusné kotce ošetřovna-operační sál umývárna velín jímka iz.stáje izolační stáj přípravna chladící box hala 3 kotelna sklad sklad rampa jímka k.boxu kafilerní box hala 1 oplocený,uzavřený prostor 39
    49 VúŽV, V.V.I. Pokusná stáj pro drůbež Uhříněves situační plánek objektu N Kapacita: kur domácí: 1150 ks krocan domácí: 90 ks 1C 2 1A, 1B, 1C výkrm 2 bilanční místnost 3 nosnice 4 umývárna 5 rozvaděč 6 sklad krmiv 7 chodba 8 sklad materiálu 9 wc 1B 7 3 1A
    43 VúŽV, V.V.I. CHOV OVCÍ - UHŘÍNĚVES situační plánek objektu Kapacita : 14 ks bilanční klece - 8 ks m a n i p u l a č n í p r o s t o r s k l a d s l á m y ž o vazná stání - 5 ks kotec - 14 skopců l (hlub. podestýlka) a d manipulační prostor b b ch N a kancelář vstup N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 43
    31 VúŽV, V.V.I. TELETNÍK - NETLUKY situační plánek objektu kapacita : 20 ks objekt č. 12 Objekt č. 14 společné a individuální venkovní boxy 31


Výroba siláže a senáže pro dobytek

    27 VúŽV, V.V.I. BIOTECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ - NETLUKY (Kravské nebe) situační plánek objektu Kapacita : 10 dojnic (dárkyně embryí) lehárna lehárna lehárna lehárna lehárna sklad krmiště krmiště krmiště krmiště krmiště kaliště kaliště kaliště kaliště kaliště přípravna krmiv žlab žlab žlab žlab žlab oběžný shrnovač mrvy krmná chodba oběžný shrnovač mrvy krmný vozík žlab žlab žlab žlab žlab krmiště krmiště krmiště krmiště krmiště sklad hnojná kaliště kaliště kaliště kaliště kaliště fixace laboratoř koncovka zvířat ET přenos lehárna lehárna lehárna lehárna N embryí N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 27


AKREDITOVANÉ OBJEKTY PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT

    20 VúŽV, V.V.I. EXPERIMENTÁLNÍ STÁJ PRO DOJNICE - NETLUKY Charakteristika specializované experimentální pracoviště určené pro chov dojnic a pokusy předpokládající přesnou evidenci individuální spotřeby krmiv celková kapacita: 40 ks systém chovu: otevřený Popis nově postavená průjezdná, volná stáj s boxovými loži, hnojnou chodbou, navazujícím krmištěm a venkovním zpevněným výběhem, přístupným zvířatům v kteroukoli dobu průjezdná krmná chodba je osazena 18 tenzomerickými žlaby, které umožňují na počítači automaticky průběžně sledovat a evidovat: hmotnost založeného krmiva do žlabu, individuální spotřebu krmiva každé dojnice, evidovat v kteroukoli denní i noční dobu čas a frekvenci návštěv žlabu u každého zvířete, podle potřeby cíleně omezit kterékoli dojnici přístup do kteréhokoli žlabu napájení - žlabová napajedla, v zimním období temperovaná větrání a vzdušnost stáje jsou zajištěny střešní štěrbinou, zabudováním stahovacích protiprůvanových sítí do cca poloviny plochy bočních stěn a ná
    19 VúŽV, V.V.I. VÝKRMNA SKOTU - NETLUKY situační plánek objektu Kapacita : skot ve výkrmu ks nastýlací chodba fixační klec naháněcí chodba pro vážení průjezdný krmný stůl krmiště hnoj. konc. 12 skupin pro 142 ks - boxy s průchody do krmiště N hnojná chodba kontrolní chodba N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 19


Jak postavit kurník pro slepice plánek

    3 VúŽV, V.V.I. VÝZKUMNÝ úSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. je rezortní vědeckou institucí, řízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. Od svého založení v roce 1951 působí v oborech zootechnického výzkumu, biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Hlavní náplní jeho činnosti je výzkum genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. Pro MZe a jiné orgány státní správy VúŽV,v.v.i. zajišťuje expertní, poradenskou a informační pomoc, novelizaci metodických pokynů a legislativních opatření. PŘEHLED EXPERIMENTŮ A VÝZKUMŮ Zakrývání siláží fólií Cleer a konzervace kukuřice ve vaku Měření prašnosti ve stájích prasat a skotu Variabilní úroveň osvětlení jako nedílná součást stájového mikroklima dojnic Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu vajec a užitkovost nosného typu slepic Studium embryonálního vývoje a růstu u selektovaných linií křepelek na tvar růstové křivky Metodik
    7 senážní žlab VúŽV, V.V.I. AREÁL MASNÉHO SKOTU - KRÁLOVICE situační plánek objektů Adaptace stodoly Kapacita : 40 ks p a s t e v n í a r e á l 30 ha zastřešený krmný žlab zpevněný výběh - krmiště fixační ulička N N krávy - hluboká podestýlka přístřešek samokrmení kotec pro býka příkrmiště telat sklad slámy buňka pro obsl. d v ů r a r e á l u buňka pro obsl. Adaptace K 96 (odchovna) Kapacita : 30 ks zpevněný výběh fixační ulička kontrolní ulička krmný žlab přípravna OMD - hluboká podestýlka krmný žlab kontrolní ulička N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 7


Jak postavit kurník pro slepice nákres

    36 VúŽV, V.V.I. CHOV MYŠÍ - UHŘÍNĚVES (HLAVNÍ BUDOVA) Charakteristika experimentální objekt určený k chovu laboratorních zvířat, jmenovitě myši laboratorní CD1 celková kapacita: 400 myší/rok systém chovu: otevřený Popis s ohledem na úzkou specializaci a kapacitu, vlastním experimentálním pracovištěm je pouze komplex 3 místností: místnost pro chov laboratorních zvířat vybavená typizovanými a schválenými klecemi, stojany a napáječkami (fa. Velaz), místnost pro mytí a dezinfekci klecí, místnost pro sterilizaci podestýlky a pro uskladnění krmiva místnosti pro chov zvířat a dezinfekci klecí mají omyvatelné podlahy a stěny ke krmení jsou používána granulovaná krmná směs ST-1 větrání je nucené teplotní režim i světelný režim jsou regulované 36
    46 VúŽV, V.V.I. CHOV LABORATORNÍCH POTKANŮ A MYŠÍ - UHŘÍNĚVES Charakteristika experimentální objekt určený k chovu laboratorních zvířat, jmenovitě myši laboratorní, potkana laboratorního a křečka zlatého celková kapacita: 50 laboratorních myší, 30 laboratorních potkanů, 24 křečků zlatých systém chovu: otevřený Popis experimentálním pracovištěm je komplex 3 místností: místnost pro chov laboratorních zvířat vybavená typizovanými a schválenými nádobami, jejichž součástí je víko s vnitřním uchycením, krmítko a napájecí láhev manipulační místnost pro přípravu experimentálních diet, laboratorní práce, zootechnickou evidenci apod. místnost pro uskladnění krmiva místnosti mají omyvatelné podlahy a stěny větrání je nucené teplotní režim i světelný režim jsou regulované 46


Vyrábíme chovatelská zařízení kurník

    21 VúŽV, V.V.I. EXPERIMENTÁLNÍ STÁJ PRO DOJNICE - NETLUKY situační plánek objektu kapacita : 40 dojnic zpevněný výběh přeháněcí ulička do dojírny AKB napajedla AKB hnojná chodba volný porodní kotec dvojitá řada boxových loží kompresor hnojná konc. N krmiště 18 tenzometrických žlabů průjezdný krmný stůl N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 21


Zateplený kurník pro slepice a výběh

    48 VúŽV, V.V.I. POKUSNÁ STÁJ PRO DRŮBEŽ - UHŘÍNĚVES Charakteristika experimentální objekt určený pro pokusy s drůbeží, jmenovitě s kurem domácím a krocanem domácím celková kapacita: 240 nosnic, 910 brojlerů, 90 krocanů (poz.: uvedené kategorie se navzájem vylučují; je udávána max. kapacita) systém chovu: otevřený Popis objekt vznikl rekonstrukcí staré, neužívané stáje pro chov krav pokusná stáj pro drůbež je členěna na: tři samostatná oddělení pro výkrm brojlerů, přičemž v každém oddělení jsou tři pokusné boxy s obslužnou uličkou (pro výkrm krůt je prostor oddělení upravován na dva boxy s obslužnou uličkou); boxy jsou rozdělené 1 m vysokými drátěnými přepážkami dvě místnosti pro nosnice s technologií volierového a klecového chovu (tříetážové obohacené klecové baterie) bilanční místnost s dvouetážovými klecovými bateriemi místnost pro mytí a desinfekci sklad krmiv technika a technologie krmení krmnými směsmi jsou stanovovány metodikami jednotlivých pokusů; je uplatněn systém automatizov


Jak postavit kurník pro slepice plánek

    16 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (NOVÝ DVŮR) Charakteristika objekt určený k chovu prasnic se selaty, odchovu selat, k výkrmu prasat a k experimentům s těmito kategoriemi celková kapacita objektu: 400 ks systém chovu: otevřený Popis stavebně je objekt členěn na: porodnu prasnic ( 5 porodních klecí, 2 průchozí porodní kotce), odchovnu selat (skupinové ustájení ve 4 oddílech), oddělení předvýkrmu (skupinové ustájení v 6 oddílech; roštové podlahy), oddělení výkrmu (skupinové ustájení v 12 oddílech; roštové podlahy), oddělení pro vysokobřezí prasnice, oddělení pro inseminaci prasnic (5 klecí; 2 skupinové kotce), přípravnu krmiv, provozní kancelář s řídící počítačovou jednotkou, sociální zázemí mimo výše uvedené jsou součástí objektu: oddělená, zvukově izolovaná místnost se 2 volnými porodními kotci a prosklenou předsíní, vše především určené k etologickým sledováním; druhá, rovněž zvukově izolovaná místnost pro experimenty, místnost vyčleněná pro práci se zvukovou a další snímací
    13 VúŽV, V.V.I. KONTROLNÍ STANICE PRASAT - NETLUKY situační plánek objektu Kapacita : Prase domácí ks plato pro kontejner sklad vynašeč mrvy manipul. chodba manipul. chodba N shrnovač mrvy 10 individ. stání 10 individ. stání skupin. kotec 30 ks skupin. kotec 30 ks slámy krmná chodba krmná chodba přípravna krmná chodba krmná chodba slámy soc. zázemí 10 individ. stání 10 individ. stání skupin. kotec 30 ks skupin. kotec 30 ks manipul. chodba manipul. chodba shrnovač mrvy sklad Sekce 1 obytná část Sekce 2 kapacita : Prase - 40 ks kapacita : Prase domácí ks N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 13


Inkubátor na plazy – Líheň z mikrovlnky

    44 VúŽV, V.V.I. CHOV KRÁLÍKŮ - UHŘÍNĚVES Charakteristika objekt je určený k chovu brojlerových králíků a k experimentům sledujícím vztah výživy a zdravotního stavu králíků kapacita: 380 králíků systém chovu : otevřený Popis moderní experimentální objekt vznikl rekonstrukcí stáje původně využívané k chovu dojnic jedná se o komplex několika místností: místnost pro samice králíků v reprodukci či mimo reprodukční cyklus, s automatizovanou regulací teploty, světla a větrání; stěny a podlaha jsou omyvatelné; klece mají obdélníkový tvar (d=91 cm; š=72,5 cm; v=42,5 cm); podlahová plocha hnízdícího boxu je 0,12 m 2 ; každá klec je obohacena o plastovou podložku (tzv. footrests), která slouží jako místo odpočinku pro samice a vyvarování se zranění; v případě potřeby je možné klec předělit přepážkou a umožnit tak oddělené krmení mláďat a samic králíků (mají odlišné nutriční nároky), případně zajistit odpočinek matek od mláďat před odstavem; pod každou klecí je trusník místnost pro výkrm králíků j
    11 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (Panochová - u klimatizované stáje) situační plánek objektu Kapacita : Prase domácí (prasnice) - 70 ks Jalovárna + odchov selat Porodna sklad JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE ODCHOV SELAT ODCHOV SELAT chodba kotec kotec kotec kotec kotec N přípravna 11,6 m 2 12 m 2 12 m 2 12 m 2 3,3 m 2 6 průchozích porod. klecí exper. izolace slámy chodba chodba kotec kotec kotec kotec kotec kanec 7 průchozích porod. klecí 11,6 m 2 12 m 2 12 m 2 12 m 2 3,3 m 2 prubíř soc. záz. JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL. 8 m 2 chodba PRASNICE výběh kance 23 m 2 N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 11


chovné zařízení pro slepice plánek

    50 VúŽV, V.V.I. PŘÍSTŘEŠEK PRO TELATA - NETLUKY Charakteristika experimentální objekt určený pro odchov telat kategorie mléčné výživy celková kapacita: 40 telat systém chovu: otevřený Popis objekt, který je již sám o sobě experimentem techniky a technologie odchovu telat, lze charakterizovat jako novostavbu přístřešku z kovové konstrukce, na bocích i čelních stěnách opatřenou navinovacími protiprůvanovými sítěmi; střecha je z jedné strany kryta vlnitou umělohmotnou krytinou a druhá strana je osazena navinovacím plachtovým pláštěm na betonové podlaze přístřešku je umístěno ve dvou řadách 40 plastových individuálních venkovních boxů s výklopnými výběhy z kovových sítí (výběhy jsou ze zoohygienických důvodů od sebe odděleny mezerou, aby nemohlo docházet k bezprostřednímu kontaktu telat), přičemž vizuální kontakt je zabezpečen výběhy před každým boxem jsou osazeny nádobami k napájení a ke krmení zvolených krmných směsí konstrukcí stavby je i předurčeno přirozené větrání objekt je sledován
    40 VúŽV, V.V.I. CHOV KONÍ - NETLUKY Charakteristika objekt určený k chovu koní celková kapacita: 30 boxů pro koně systém chovu: otevřený Popis objekt vznikl úpravou stájových prostor (stáje pro skot a pro koně) uzavřeného starého dvora, které přestaly být užívány ke svému původnímu účelu po dostavbě experimentální farmy VúŽV, v.v.i. úprava v podstatě spočívala v zabudování boxů, jejichž počet, plochu a dispoziční uspořádání znázorňuje přiložené schéma; boxy jsou vybaveny napáječkami, žlaby pro zakládání jadrného krmiva a jeslemi pro zakládání sena; ke stlaní je používána sláma na 7 boxů navazují zpevněné výběhy; ve zbývajících případech jsou koně pravidelně vyváděni do výběhů v bezprostřední blízkosti objektu krmení jadrnými i objemnými krmivy je manuální větrání stájových prostor je přirozené 40


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00