Jak na věc


charisma carpenter nahá

PENZION ADLERubytování v Dobrušce

    Souhlasíte-li s tím, že charisma je nastavení mysli, resp. přímo magnetický stav, jaké se domníváte, že jsou myšlenky uvnitř tohoto stavu? Kdo absolvoval výcvik v NLP, ten ví, že naše myšlenky ovlivňují naše pocity, a ty pak následně ovlivňují naši “chemii”. Společně se tyto faktory ovlivňují navzájem, a všechny společně určují naše reakce, chování a působení na okolí.
    Tím netvrdím, že charisma je jenom tím, co si lze koupit, nebo čemu se lze naučit. Určitě tady hrají roli i vrozené individuální charakteristiky (zděděné nebo zmutované geny). Určitě. Avšak s ohledem na charisma nejsou pro drtivou většinu lidí, podle mě, nepřekonatelnou překážkou a dají se překonat dostatečným množstvím finančních nebo časových investic.
    Pak jsem si intenzivně představil, že jsem mimořádně charismatickým, přitažlivým mužem. Cítil jsem, jak v důsledku této představy se mi pne hrudník, rozšiřují ramena, napřimuje hlava, oko znavené celodenním školením je opět jiskrné, a na rtech mi vlaje podmanivý úsměv.


Sepište si své silné a slabé stránky.

    Rozmyslete si, při kterých činnostech můžete uplatnit a využít své silné stránky, a jakým způsobem chcete pracovat na zlepšení či eliminaci stránek slabých. A zaveďte si “deník”. Pravidelně využívejte to, v čem jste dobří, a zároveň dělejte kroky pro korekci svých “slabostí”. Vše si zaznamenávejte do deníku. Pokud si nejste jistí, co jsou vaše silné a případně i slabé stránky, zeptejte se několika lidí, kteří vás dobře znají.
    Dříve, nebo později lidí zjišťují, že bez příslušné mentální podpory působí naučené charismatické chování poněkud křečovitě. Změnit vnitřní prožívání však není, opakuji, nijak zvláštní problém.
    I když my ostatní už dávno víme, že významné změny vykonané skupinou nadšených a zapálených lidí, nelze až tak jednoduše svést jenom na charisma, stále nemáme tak úplně jasno v tom, jakou roli v tom charisma vlastně hraje a zda důležité je, nebo není.
    To, že dobří vůdci jsou svými následovníky považováni za charismatické osoby, je mnohokrát prokázaným faktem. Bylo prokázáno, že následovníci svým lídrům připisují výjimečné, někdy až nadpřirozené, charakterové vlastnosti nebo mentální či fyzické schopnosti. Bernard M. Bass, jeden z nejvýznamnějších badatelů dvacátého století v oblasti transformačního leadershipu, hovořil v této souvislosti o idealizovaném vlivu lídra na následovníky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00