Jak na věc


centrum černý most otevírací doba 28.10.2018

Programový vedoucí dětského letního tábora

    Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
    České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ("České účetní standardy pro podnikatele").
    Vzorová účtová osnova Vzorová účtová osnova a Rozvaha a výsledovka. Syntetické účty ke směrné účtové osnově, komentář ke změnám od roku 2003, vodítko pro kvalitní účtový rozvrh, vazby na rozvahu a výsdovku.Účtová osnova a postupy účtování pro podnikateleOpatření MFin č. 63/2001 (č.j. 281/89 759/2001), kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.Obsah účetní závěrky pro podnikateleOpatření MFin č. 1/2002 (č.j. 281/97 417/2001), kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.
    Související zákonyZákon o účetnictvíZákon o cestovních náhradáchZákon o omezení plateb v hotovostiZákon o konkursu a vyrovnáníZákon o investičních pobídkách


Pomocná kuchařka/kuchař dětského letního tábora

     Vzorová účtová osnova a Rozvaha a výsledovka. Syntetické účty ke směrné účtové osnově, komentář ke změnám od roku 2003, vodítko pro kvalitní účtový rozvrh, vazby na rozvahu a výsdovku.
    České účetní standardy pro podnikateleČeské účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ("České účetní standardy pro podnikatele").Registrační pokladnyInformační leták Ministerstva financí ČR k registračním pokladnám.Vyhláška MF č. 500/2002 Sb. - prováděcí k účetnictví podnikatelůVyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00