Jak na věc


cena svozu odpadu

Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy

    na adrese http://psary.cz/stranka/svoz-komunalniho-odpadu-hlaseni-zavad je připraven formulář pro rychlé nahlášení problémů se svozem domovního odpadu a pro nahlášení plných kontejnerů na tříděný odpad. Všechny incidenty jsou ihned předávány na dispečink svozové firmy a současně na obecní úřad.
    Platíte za svoz odpadu z popelnice a ta proto musí být řádně označena, že její majitel za svoz odpadu zaplatil. To není nic divného ani nového a nejen v této obci to platí mnoho a mnoho let. Na tom se snad shodneme.
    Samozřejmě máte pravdu, že žádný formulář nic nevyveze, ale to že občas dojde k nevyvezení popelnic se občas stává všem a všude. Ať již chybou svozové firmy, nebo tím, že majitel popelnici zapomene vyndat na ulici. To bude myslím častější problém, protože mnoho lidí (včetně mne) má zafixován starý den.


psal jsem odpadovém hospodářství, nikoli jen o popelnicích

    Vazeny/a MP, predne se bude jednat o vyhodny biznis, kdy soukroma pravnicka osoba prijde zdarma ke komodite pro vyrobu raseliny. Nic proti trideni odpadu, toto pochopitelne schvaluji, nicmene nakladani s odpadem je i velmi vyhodny obchod. Vite, ze z PET lahvi, ktere hazite do kontejneru se napr. vyrabi prefabrikaty pro vyrobu stavebnich tvarnic. Takze toto neni obecni akce. A vzhledem k tomu, ze tu kompostarnu postavi nejaka soukroma pravnicka osoba, tak vystavba kompostarny bude predne vyhodna pro jejiho provozovatele. Vazeny/a MP, pana starostu tady nikdo neosocuje, naopak, budeme jako obcane nasi obce od neho potrebovat podporu pri zabrzdeni teto akce. Nikdo z nas nema totiz zajem dostat malarii z letaveho hmyzu z kompostarny letici. J.Stastna
    V rozpacích nemusíte být. Obec snad schvalovala změnu č.5 ÚP a měla by být seznámena poměrně detailně se záměrem pro danou lokalitu? V regulativech je výklad poměrně otevřený a pokud by obec nechtěla v tomto území kompostárnu, dalo se toto využití zařadit do nepřístupných, nebo ne? Ovšem proběhlo snad veřejné projednání a dala se uplatnit i námitka ze strany veřejnosti? Ale ano, posvětit byť sběrný dvůr tříděného odpadu poblíž pozemku školy a k tomu na západ je zarážející.
    Já se snažím stránky sledovat a našel jsem v prosinci jen info o změně ve svozu Bioodpadu a uzavření sběrného dvora, info o změně termínu z pátku na pon/ute jsem nenašel (i tento článek má datum 4.led tak nevím) a letáku jsem si ve schránce také nevšiml ale to jen pro info. Mně by ještě zajímalo jaké plusy má změna svozové firmy resp. očekával bych že také ekonomické a tedy že by byl snížen i roční poplatek nebo se úspora projeví pouze ve výši obecní dotace?


Formulář hlášení závad svozu popelnic

    Dotazoval jsem se (koncem listopadu) investora kompostárny, jestli nemá nějaké bližší informace k záměru. Říkal, že ještě bohužel nic konkrétního, že ještě prověřují záměr. Teď již informace má, když se v lednu rozhodli podat žádost o stavební povolení na SÚ, takže zopakuji nabídku informování v PZ. Jinak dle mého názoru může vést k realizaci poměrně trnitá cesta. Prostředí, ve kterém se dnes provozovatelé kompostáren pohybují, považuji za obchodně „divoké“ a není vůbec vyloučeno, že se jim to bude někdo snažit překazit nebo alespoň oddálit.
    Tak, a teď vznikne nová služba. Například kontejner na bioodpad jako pod úřadem ve Vestci a Vy máte právo si tam ten bioodpad zadarmo vyklopit kdy chcete a ne jen ve středu odpoledne (sobotu) do sběrného dvora. Nebo vznikne kompostárna, kam to můžete vyklopit zdarma v (jejich) pracovní době. Znamená to novou situaci a kupříkladu mně je kompostárna k ničemu, protože moje pracovní doba je někde jinde. Jiný to do kompostárny rád třeba hodí po cestě do práce nebo po práci a jiný to bude dál házet do sousední škarpy, protože to tak má nastavené a nikdo si nedal tu práci mu to přenastavit.
    Počkám tedy na příští volební období. Budete-li kandidovat a vznikne-li Vaší zásluhou reálná šance na to, že systém poplatků za odpad bude konečně spravedlivý, přikloním se na Vaši stranu.


Ono asi bude hodně záležet na otázce a na právníkovi

    Diskuse o výši poplatků za odpady je věčná a objevuje se každý prosinec/leden. Koukat se na to dá různě. Můžete mít poplatek za obyvatele, ale jediný relevantní údatj je počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu (správci bytových domů dobře vědí, jak obtížné je donutit majitele bytů, aby aktualizovali počet členů domácnosti). Vzhledem k poměru přihlášených a nepřhlášených obyvatel v naší obci je tento model nereálný a spravedlivější je platba za popelnici/svoz.
    Obec nemá nástroj, jak by mohla plošně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany obecního majetku.
    K smradu, neslyšel jsem Libeřáky nadávat na kompostarnu co mají na kopci, jsou v údolí a necití ani prd, zdá se mi, že si tu zas tuneldědek Janata s Podlahou připravují půdu an volby jako před 15 lety kdy vatáhly neexistující spalovnu v cihelně o které nikdo ani neuvažoval....
    Dozvědět se o změně svozu odpadů, až když nevyvezou popelnici je skutečně služba obce jako víno. Dnešní obrázek je plná ulice popelnic a nikdo nic neví... Na novou firmu nebylo výběrové řízení? Nebo nám ji opět vybral pan starosta?


ROZHOVOR: Cena svozu odpadu se od listopadu nemění, svozové dny možná ano

    rozhodně si nemyslím, že čipy musí být. Kdo je nechce, ať je nemá. Bude chodit na úřad pro nálepku tak, jako doposud a bude platit jako doposud. Holt když nebude mít čip, nebude mít důkaz, že produkuje méně odpadu a nebude moci na konci roku dostat "dobropis", kdyby tedy produkoval méně.
    Dobrý den, Obecně je odvoz do Prahy pouze dočasný. Praha dlouhodobě vylučuje likvidaci TKO v její spalovně. Koncepce Středočeského kraje navrhla lokalitu Mělník, jako pravděpodobně nejschůdnější. Jednalo by se o blok ve stávající elektrárně Mělník, který by byl upraven na spalování odpadu. Jinak ve stávajících uhelných blocích spalovat odpad nelze. Maximálně ve Vápenkách a těch je málo. Postavit síť menších spaloven v kratších dojezdových vzdálenostech měst a obcí (jako třeba ve Švýcarsku) se v České republice (s ohledem na legislativu, ekologická sdružení a odpor obyvatel) považuje za v podstatě nerealizovatelné. S pozdravem Milan Vácha
    Chapeme, že období svátků generuje odpadu více než je obvyklé a vzniklé komplikace nás mrzí a omlouváme se za ně, ale na druhou stranu změna je z dlouhodobého hlediska výhodná a posunutí jednoho svozu o tři, resp. 4 dny, jakkoliv je nepříjemné, se dá přežít.


Úklid kolem kontejnerů na Štědříku

    tím, že je to soukromá investice na soukromém pozemku, tak mnoho informací dopředu nemáme. Na zastupitelstvu jsem sdělil předběžnou informaci, ale nic moc konkrétního. Těchto avizovaných akcí, ze kterých na konec vůbec (nebo dlouhodobě) nic není, je poměrně velké množství. Koupaliště, psí útulek a cvičiště, bazén na trénink hloubkového potápění, fotbalový stadion v Psárech, hokejová plocha v Tondachu, lanové centrum atd…)
    Zda-li bude označena elektronickým čipem nebo samolepou není proto z pohledu evidence poplatníků žádný rozdíl s výjimkou toho, že samolepa musí být každý rok nová.
     již nyní se popelnice běžně váží nejen ve Vestci, ale i mnoha jiných městech a obcích u nás i ve světě ať již v rámcí projektů jako je Smart Cities, v rámci vlastních Technických služeb jako je Vestec (Břeclavsko, Ostrava, Ždánice, Háj a další), nebo prostě jen proto, že se jedná o funkci kuka vozů. Jde jen o to, zda se údaje využijí či nikoliv. Mimochodem jsem přesvědčen, že je jen otázkou času, kdy podobné vážení bude povinné, aby se zabránilo nelegální likvidaci odpadu po zákazu skládkování (kolik bylo naloženo, tolik bude zlikvidováno).
    Jinak rozhodnutí dělá jako vždy v těchto případech zastupitelstvo obce (06 a 12/2015), nikoliv starosta sám. Nenechte se prosím mást mým podpisem na mnoha dokumentech. Já projevuji vůli orgánů obce navenek, nikoliv vůli svojí.


Využijte nízkých cen ropy a tím i phm na svozu odpadu!

    Nová svozová firma bude zpočátku možná pomalejší než byl Rumpold, než si najde optimální trasu, ale o to obezřetnější (vozy jsou sledované přes GPS, takže je lze stadno trasovat). Přesto jsme připraveni případné komplikace ihned řešit a pokud ve Vašem případě v pondělí večer nebude popelnice vyvezena, můžete to nahlásit a bude vyvezena následující den. A právě proto jsou hlášení zasílána přímo na dispečink svozové firmy aby nedocházelo k prodlením.
    Pokud bude vaše současná svozová společnost nucena ukončit svoz domovního odpadu k 31. 10. 2014, je pravděpodobné, že si popelnice odveze. V této otázce se po rozhodnutí hl. m. Prahy obraťte na příslušnou svozovou firmu. Ve Vašem případě na společnost AVE CZ.
    Poslední páteční svoz odpadu proběhl, možná ne všude, informace o změně termínu na stránkách obce byly, ne každý na ně kouká, leták jsem ještě neviděl. Spíše by mi zajímalo, kdo mi uklidí nepořádek ze zahrady, zbytky po ohňostroji "ohleduplných spoluobčanů".
    S tímto vysvětlením jsem spokojený, chápu že nikdy nebudou spokojeni všichni ale mít odvoz odpadu zadarmo také nevidím jako dobrou variantu, na jednu stranu vše co mají lidi zadarmo zneužívají a neváží si toho a na druhou stranu NIKDY NIC NENÍ ZADARMO :)


Využijte nízkých cen ropy a tím i phm na svozu odpadu! - Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

    Koukám na rozklikávací rozpočet i na ten dokument a rozpor tam není (s rozdílem toho, že rozklikávací rozpočet uvádí čísla do 11/2015), což je logické, pochází ze stejného zdroje. Spíš jde o to, že je třeba sčítat různé kapitoly rozpočtu.
    Lokalita Z5-37 byla ale změnou územního plánu přece vytvořena pro přesunutí sběrného dvoru tříděného !!! odpadu (hlavní využití), popř. pro zařízení nutná pro provoz sběrného dvora (přípustné využití). O kompostárně (což je úplně jiné zařízení) ani slovo.
    Dobrá otázka. Mohl by někdo kompetentní odpovědět, zda jsou nějaké objektivní (zákonné) překážky, nebo je to jen nezájem/neschopnost mít takový územní plán, který nepřipustí v blízkosti obydlených území obtěžující stavby?


Neznám systém, který se nedá zneužít

     Zda-li je popelnice čipovaná nebo není jen znamená, že nelze přiřadit konkrétní domácnost ke konkrétní popelnici. Na druhou stranu vzhledem k trasování kuka vozů pomocí GPS by tak bylo možné přiřazení i bez čipů (samozřejmě s jistou tolerancí přesnosti kdy na jedno zastavení se vysype více popelnic). Svozové firmy však takovéto údaje nezveřejňují a nikomu neposkytují v rámci anonymity majitele popelnic. Nasbíraná data však mohou dlouhodobě sloužit k optimalizaci svozu popelnic (či kontrole svozu) a tak i dalším úsporám jak pro obec, tak pro občany (mohou, netvrdím, že musí). A anonymizace je také to co požadují právníci, ale to platí ve všech případech včetně zmiňovaného vodného a stočného. Úplně stejně by bylo možné "osočit" nepohodlnou osobu za zvýšenou spotřebu vody v období sucha.
    Všechny smlouvy i faktury za likvidaci odpadu jsou veřejné a máte možnost je porovnat s náklady jiných měst a obcí. Cílem není "odírat" občany, ale mít systém likvidace efektivnější.
    Je problém odpovídat do všech vláken, takže jednu centrální. Bohužel se nedá měřit prostá efektivita. Nejsme schopni přepočítat nespravedlnost a ekologické škody (odpad v lese a spalované odpadky v domácnostech) tak jednoduše na peníze.
    Na uvedeném je vidět, jak naši zastupitelé v čele se statostou Váchou uvažují. Budou očipovávat popelnici, která je v mém vlastnictví! Jestli jste si pánové nevšimli, popelnice je moje, poplatek za odpad je váš a pak je i na vás, jak zajistíte evidenci poplatníků, jestli jste toho schopni, o čemž podle posledních událostí v obci pochybuji.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00