Jak na věc


cena svozu odpadu

Formulář hlášení závad svozu popelnic

    Svoz zajišťuje dnes již naše společná firma Technické služby Dolnobřežanska (dříve Vestec), kam naše obec majetkově vstoupila 29.12.2015. Byla to velmi komplikovaná operace (současná transformace společnosti). Výsledkem je změna svozových termínů a předpokládáme, že při prvních svozech v lednu dojde ke komplikacím a někdo nebude vyvezen. Předem se za komplikace omlouváme. Využívejte prosím na hlášení připravené formuláře.
    na obec přišel před několika měsíci záměr výstavby kompostárny. Požádali jsme Stavební úřad Jesenice o vyjádření, jestli je stavba v souladu s naším územním plánem a dostali jsme kladné vyjádření. V tomto duchu jsem informoval zastupitelstvo o soukromém záměru. Pozemek č. 698 je cesta. Někdy se stává, že stavby řeší i napojení pozemku (například zatrubnění příkopu v místě napojení). Rozhodně to ale není tak, že by se na té obecní cestě postavila kompostárna, čehož se pravděpodobně obáváte.
    Tu soukromou investici musí někdo schválit, nemůže si tu každý dělat co chce. A vy pane starosto, jste tu pro všechny obyvatele Psár a Dolních Jirčan, ne jen pro " vyvolený". Měl by jste to brát na vědomí a nedělat hluchýho k občanům, ( já za nic nemůžu, "já nic, já muzikant").
    Jsme sice otevřená obec, ale o záměru kompostárny jsem se nikde nedočetl. Začíná to stejně jako stavba spalovny, co tu měla být! Zase budeme tisknout letáky?


Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy

    Pokud jde o výběr nové svozové firmy, tak žádné výběrové řízení nebylo třeba, protože k němu došlo na základě in house výjimky. Ve svozové firmě má obec vlastnický podíl, rozhodné právo a nebude generován zisk větší než 7 procent. Smlouva je pochopitelně zveřejněna.
    Konkrétně: máme skupinu lidí, která si zaplatí popelnici na bioodpad, protože má takovový výpočet efektivnosti. A těch důvodů, proč to tak dělají, je celá řada a každý je má namíchané jinak. Pak je tu skupina lidí vozících bioodpad do sběrného dvora, taktéž k tomu mají různé důvody. Pak je tu skupinka lidí, co hodí bioodpad do popelnice. Pak je tu skupinka lidí, co ten bioodpad hodí do sousední škarpy. No a poslední skupina, co si z bioodpadu udělá na zahradě kompost a využije jej dle své libosti.
    Když se podívám na vizitky, tak v bytech, ale i v rodinných domech bydlí hodně cizinců. Podle posledního sčítání bylo ve Vestci k 1.1.2011 přihlášeno 2203 občanů, z toho 615 cizinců - 60% Vietnamců, 35% Ukrajinců, 5% různých národností. Neumím si představit jak bude obec jedné třetině občanů vysvětlovat smysl vážení.
    Zrovna bioodpad je výmysl lidí, kteří na tom vydělávají, protože to není žádný odpad, jak se komusi za poslední roky úspěšně podařilo implementovat do našich hlav.


Využijte nízkých cen ropy a tím i phm na svozu odpadu! - Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

    Z výše uvedených důvodů vážení odpadu v popelnici a fungujícího systému zpětného proplácení nákladů skutečně přivítám. Po celé roky totiž vídám, jak se toleruje, že domy o 4 a více lidech týden co týden naplňují 120litrovou popelnici, která jim nemůže stačit a proto k ní ještě týden co týden přistavují pytle napěchované dalšími odpadky, které jsou jim, jak už jsem minule psala, bez mrknutí oka odváženy. Mě takové jednání z principu věci velmi vadí a vnímám to jako výsměch lidem jako jsem já.
    Dobrá otázka. Mohl by někdo kompetentní odpovědět, zda jsou nějaké objektivní (zákonné) překážky, nebo je to jen nezájem/neschopnost mít takový územní plán, který nepřipustí v blízkosti obydlených území obtěžující stavby?
    Je to soukromý pozemek pana Kukala, takže o plánech nemohu mluvit za něj. Ve stávajícím ÚP je to pozemek pro komerční tělovýchovu. Zhruba před deseti lety mi pan Kukal ukazoval záměr sportoviště, které by tam chtěl realizovat. Další úvaha byla (někdy 2012) tělocvična a zázemí pro cyklo oddíl. Nic z toho ale nejspíš aktuální nebude, protože do nového ÚP byl vznesen požadavek vlastníka na změnu území z tělovýchovy na rodinné domy.
    Jinak rozhodnutí dělá jako vždy v těchto případech zastupitelstvo obce (06 a 12/2015), nikoliv starosta sám. Nenechte se prosím mást mým podpisem na mnoha dokumentech. Já projevuji vůli orgánů obce navenek, nikoliv vůli svojí.


ROZHOVOR: Cena svozu odpadu se od listopadu nemění, svozové dny možná ano

    Opět klasický příklad vedení informovanosti obcanu. Ve spise stavebního úřadu je soulhas obce a to dokonce dvakrát! Jednou k projektové dokumentaci a podruhé k pripojeni k komunikace na pozemku obce. Pan Vacha se soukromou firmou jednal již létě 2015, ale pak o ničem nevěděl. Taky tomu nerozumíte? Ale dotaz : pane Vácho, maji Technicke sluzby dolnobrezanska uzavřenou smlouvou s firmou Mikravel, tedy stavebnikem? A nepište, ze to nevíte, obec Psáry ma ve firmě podíl. Děkuji
    Mám dotaz ke kterému uvádím: Technické služby Dolnobřežansko (dříve TS Vestec) provedly v r.2015 ve Vestci tzv. čipování popelnic. Každá popelnice dostala čip, podle kterého bude občanům v letošním roce vážen odpad s přesností na 0,5 kg a podle toho pak budou občané platit viz http://www.tsvestec.cz/zaciname-cipovat-nadoby-na-smesny-odpad/
    Dozvědět se o změně svozu odpadů, až když nevyvezou popelnici je skutečně služba obce jako víno. Dnešní obrázek je plná ulice popelnic a nikdo nic neví... Na novou firmu nebylo výběrové řízení? Nebo nám ji opět vybral pan starosta?
    Na uvedeném je vidět, jak naši zastupitelé v čele se statostou Váchou uvažují. Budou očipovávat popelnici, která je v mém vlastnictví! Jestli jste si pánové nevšimli, popelnice je moje, poplatek za odpad je váš a pak je i na vás, jak zajistíte evidenci poplatníků, jestli jste toho schopni, o čemž podle posledních událostí v obci pochybuji.


Neznám systém, který se nedá zneužít

    Spíše bych doporučoval bedlivě sledovat práci pana Váchy! Z reakce starosty je vidět, ze moc dobře ví, o čem je řeč. Stavba kompostárny je na pozemku mimo jiné parcelní číslo 698, který je ve vlastnictví obce, což lze zjistit na www.cuzk.cz. Ale možná lže stavební úřad, který to má na nástěnce v Jesenici, co?
    Já konkrétně patřím do skupiny lidí, která si v minulých letech bio-popelnici platila proto, že vození větších objemů (tráva v pytlích, větve atd.) do sběrného dvora je pro mne fyzicky prostě namáhavé. Nemám tudíž moc na vybranou. Jinak kompost na zahradě mám a na kompostování drobnějšího bio-odpadu ho pilně využívám.
    Pak je tu jistá nespravedlnost. Občanů rodinných domů se vážení bude týkat, ale bytových domů ne, protože dál budou anonymně házet odpad do kontejnerů. Sotva je někdo donutí více třídit, což považuji za hlavní smysl vážení.
    Poslední páteční svoz odpadu proběhl, možná ne všude, informace o změně termínu na stránkách obce byly, ne každý na ně kouká, leták jsem ještě neviděl. Spíše by mi zajímalo, kdo mi uklidí nepořádek ze zahrady, zbytky po ohňostroji "ohleduplných spoluobčanů".


Využijte nízkých cen ropy a tím i phm na svozu odpadu!

    Tak, a teď vznikne nová služba. Například kontejner na bioodpad jako pod úřadem ve Vestci a Vy máte právo si tam ten bioodpad zadarmo vyklopit kdy chcete a ne jen ve středu odpoledne (sobotu) do sběrného dvora. Nebo vznikne kompostárna, kam to můžete vyklopit zdarma v (jejich) pracovní době. Znamená to novou situaci a kupříkladu mně je kompostárna k ničemu, protože moje pracovní doba je někde jinde. Jiný to do kompostárny rád třeba hodí po cestě do práce nebo po práci a jiný to bude dál házet do sousední škarpy, protože to tak má nastavené a nikdo si nedal tu práci mu to přenastavit.
    Dotazoval jsem se (koncem listopadu) investora kompostárny, jestli nemá nějaké bližší informace k záměru. Říkal, že ještě bohužel nic konkrétního, že ještě prověřují záměr. Teď již informace má, když se v lednu rozhodli podat žádost o stavební povolení na SÚ, takže zopakuji nabídku informování v PZ. Jinak dle mého názoru může vést k realizaci poměrně trnitá cesta. Prostředí, ve kterém se dnes provozovatelé kompostáren pohybují, považuji za obchodně „divoké“ a není vůbec vyloučeno, že se jim to bude někdo snažit překazit nebo alespoň oddálit.


psal jsem odpadovém hospodářství, nikoli jen o popelnicích

     již nyní se popelnice běžně váží nejen ve Vestci, ale i mnoha jiných městech a obcích u nás i ve světě ať již v rámcí projektů jako je Smart Cities, v rámci vlastních Technických služeb jako je Vestec (Břeclavsko, Ostrava, Ždánice, Háj a další), nebo prostě jen proto, že se jedná o funkci kuka vozů. Jde jen o to, zda se údaje využijí či nikoliv. Mimochodem jsem přesvědčen, že je jen otázkou času, kdy podobné vážení bude povinné, aby se zabránilo nelegální likvidaci odpadu po zákazu skládkování (kolik bylo naloženo, tolik bude zlikvidováno).
    Podle mého názoru by mohl nastat případ opačný. Občan bude mít málo odpadu, protože např. bude dlouho v cizině. Pak se rozhodne kandidovat do zastupitelstva, dosavadní vedení ho bude vidět jako nepříjemného konkurenta a zveřejní, že má málo odpadu a v "pravý čas" položí v předvolebním letáku občanům otázku, kam ho asi vozí. Výsledek ve volbách je celkem jasný.


Ono asi bude hodně záležet na otázce a na právníkovi

    osobně bych vážení odpadu a následné přizpůsobení ceny za vývoz velmi přivítala, protože by mi to připadalo spravedlivější. Žiji totiž sama a popelnici naplním nejdřív tak1x za měsíc. V okolí jsou rodinné domy, které mají také 120l popelnici, ale ta jim, vzhledem k počtu osob v těchto domech žijících, mnohdy objemově nestačí a proto v den odvozu pokládají na svou popelnici, nebo vedle ní, ještě navíc pytle napěchované odpadky a ty jsou jim vyváženy bez mrknutí oka. Toto se děje už celá léta, co v naší lokalitě bydlím. Takže, má-li očipování popelnice a vážení odpadu zařídit spravedlivější cenu za odvoz odpadu, jsem jednoznačně pro.


Úklid kolem kontejnerů na Štědříku

    Dobrý den, První žádost od Vámi zmíněné společnosti na kompostárnu (na jiném pozemku) přišla na obec již v březnu 2015, nikoliv v létě. Na to jsme reagovali nesouhlasem (z důvodu zřejmého nesouladu s ÚP). Později došel záměr (v létě), kde jsme upozornili na to, že nejsme místně příslušný úřad pro výklad ÚP. To už měla společnost koupený pozemek. Stavební řízení bylo zahájeno v lednu. Do něho jsme napsali nesouhlas a uvidíme, jak se stavební úřad vypořádá s našimi připomínkami. V rámci stavebního řízení také uvidíme, jak se k tomu vyjádří ostatní orgány. Většinu obyvatel bude kromě rozporu s ÚP zajímat nejspíš ochrana ovzduší. Tu bude pravděpodobně posuzovat Krajský úřad. Až bude nějaké jasné stanovisko, tak je možné se k němu vyjádřit nebo nějak reagovat. Do té doby si tu můžeme pouze netrpělivě dopisovat. Jinak pokud by tu měla skutečně kompostárna vzniknout, tak by měla likvidovat jistě odpad od nás . Technické služby se domluvili, že v případě, že u nás kompostárna bude, tak bio bud


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00